Абонаментно правно обслужване

image

Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване е услуга, подходяща за дружества и еднолични търговци, които срещат ограничен обем правни проблеми и не се нуждаят от поддържане на щатни юрисконсулти или правен отдел. Предимството на този вид услуга е, че чрез заплащане на месечен абонамент, клиентът получава включените в пакета правни дейности на разумна цена, като същевременно със сигурността, че правните му проблеми ще бъдат разгледани и решени с предимство.

 

Какво включва абонаментното правно обслужване?

 

  • Писмени и устни консултации, вкл. удобно и бързо онлайн консултиране;

  • Изготвяне на договори и всякакви книжа, свързани с дейността на едноличния търговец или дружеството;

  • Правна помощ във връзка с трудовите въпроси на клиента;

  • Вписвания в Търговския регистър;

  • Приоритетно правно обслужване.

Как да се абонирате?

Изпратете ни информация относно правната форма и приблизителния обем на правните услуги, от които се нуждаете Вие или Вашето дружество. В зависимост от обема и сложността на юридическата работа, както и от правната форма на клиента, ще Ви бъде изпратена индивидуална оферта с брой на включените услуги и пакетна цена на месец, която, съгласно Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, не може да бъде по – ниска от 400 лв.

image