Наказателно Право

Кога да потърсим адвокат по наказателно право?

Във всички случаи, в които ни бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление, препоръчително е да потърсим помощ от опитен адвокат по наказателно право в София и в цялата страна. 

Когато става въпрос за тежки престъпления, т.е. такива, за които се предвижда наказание “лишаване от свобода” за повече от пет години, участието в наказателния процес на адвокат по наказателно право е задължително по закон. Тежки престъпления са, например, убийствата, нанасянето на тежка и средна телесна повреда, измамата, изнудването, грабежът, контрабандата, участието и ръководенето на организирана престъпна група, притежанието и разпространението на наркотични вещества и др. 

Когато става въпрос за престъпления, които не са тежки, законът не предвижда задължително участие на адвокат по наказателно право, но такова е препоръчително с цел постигане на оправдателна присъда или на по – леко наказание. Такива престъпления са шофиране след употреба на алкохол, шофиране след употреба на наркотици, шофиране с отнета книжка, нарушаване на карантина, хулигантство, неплащане на издръжка и др.

Задържане на непълнолетен

Какво представлява наказателното право?

Наказателното право представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения, породени от извършване на престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Чрез него се използва най – тежката форма на държавна принуда – наказанието и в най – сериозна степен се засягат правата, свободите и законните интереси на гражданите, които са признати за виновни с влязла в сила присъда. 

Основните цели на наказанието са да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. 

Предвид особената роля на наказателното право и процес във функционирането на държавата и на обществените отношения, законът предвижда възможността на всяко обвинено в извършване на престъпление или подсъдимо лице правото на материалноправна и процесуална защита, осъществявана от адвокат по наказателно право. 

Ако се нуждаете от добър адвокат по наказателно право, Адвокатска кантора “Петкова” предлага:

– квалифицирана правна помощ и защита при полицейско и прокурорско задържане от водеща кантора по наказателно право в София и страната;

– осъществяване на защита от опитен адвокат по наказателно право и процесуално представителство на обвиняеми и подсъдими на досъдебното производство и в съдебната фаза;

– предоставяне на правна помощ при налагане на мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, както и тяхното обжалване;

– консултиране, преглед на документация и предоставяне на правни съвети във връзка с образувани наказателни производства;

– изготвяне на тъжби от пострадали от престъпления от частен характер и процесуално представителство на тъжителите в рамките на образувания наказателен процес от опитен адвокат по наказателно право;

– изготвяне и предявяване на граждански искове в наказателното производство и на молби за конституиране като частен обвинител.

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.