Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Наказателно Право

адв. Силвия Петкова

Кога да потърсим адвокат по наказателно право?

Във всички случаи, в които ни бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление, препоръчително е да потърсим помощ от опитен адвокат по наказателно право в София и в цялата страна. 

Когато става въпрос за тежки престъпления, т.е. такива, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за повече от пет години, участието в наказателния процес на адвокат по наказателно право е задължително по закон. Тежки престъпления са, например, убийствата, нанасянето на тежка и средна телесна повреда, измамата, изнудването, грабежът, контрабандата, участието и ръководенето на организирана престъпна група, притежанието и разпространението на наркотични вещества и др. 

Когато става въпрос за престъпления, които не са тежки, законът не предвижда задължително участие на адвокат по наказателно право, но такова е препоръчително с цел постигане на оправдателна присъда или на по – леко наказание. Такива престъпления са шофиране след употреба на алкохол, шофиране след употреба на наркотици, шофиране с отнета книжка, нарушаване на карантина, хулигантство, неплащане на издръжка и др.

Какво представлява наказателното право?

Наказателното право представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения, породени от извършване на престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Чрез него се използва най – тежката форма на държавна принуда – наказанието и в най – сериозна степен се засягат правата, свободите и законните интереси на гражданите, които са признати за виновни с влязла в сила присъда. 

Основните цели на наказанието са да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. 

Предвид особената роля на наказателното право и процес във функционирането на държавата и на обществените отношения, законът предвижда възможността на всяко обвинено в извършване на престъпление или подсъдимо лице правото на материалноправна и процесуална защита, осъществявана от адвокат по наказателно право. 

Ако се нуждаете от добър адвокат по наказателно право, Адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

– квалифицирана правна помощ и защита при полицейско и прокурорско задържане от водеща кантора по наказателно право в София и страната;

– осъществяване на защита от опитен адвокат по наказателно право и процесуално представителство на обвиняеми и подсъдими на досъдебното производство и в съдебната фаза;

– предоставяне на правна помощ при налагане на мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, както и тяхното обжалване;

– консултиране, преглед на документация и предоставяне на правни съвети във връзка с образувани наказателни производства;

– изготвяне на тъжби от пострадали от престъпления от частен характер и процесуално представителство на тъжителите в рамките на образувания наказателен процес от опитен адвокат по наказателно право;

– изготвяне и предявяване на граждански искове в наказателното производство и на молби за конституиране като частен обвинител.

Защо да изберете нас?

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.

Адвокатска кантора „Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.