Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Адв. Силвия Петкова за блокадите на пътища

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Медии  > Адв. Силвия Петкова за блокадите на пътища

Адв. Силвия Петкова за блокадите на пътища

блокади на пътища

В предаването „Студио Хъ“ по 7/8 адв. Силвия Петкова коментира законосъобразността на блокадите на пътища като форма на упражняване на свободата на събранията. 
Вижте повече във видеото.

Имат ли право хората да правят блокади на пътища?

Според адв. Петкова отговорът на този въпрос е много прост и отговор на него е даден в Конституцията на Република БългарияХартата за основните права на Европейския съюзЕвропейската конвенция за защита правата на човека, както и в практиката на Европейския съд по правата на човека

Адвокат Силвия Петкова коментира, че така, както правото на събранията се упражнява в България, чрез поставяне на блокади на възлови градски кръстовища, е правилно упражнено, тъй като не създава неудобства по – големи от тези, които се създават при обикновен ремонт на тези пътища. 

Законосъобразно ли бяха премахнати от полицията блокадите на пътища и какви са правата на потърпевшите протестиращи?

Адвокат Силвия Петкова аргументира тезата, че насилственото премахване на палатковите лагери от страна на полицията представлява непропорционална мярка, която по своя характер се състои в незаконосъобразна намеса във възможността за упражняване на свободата на събранията, като даде за пример няколко решение на Европейския съд по правата на човека срещу Франция, Великобритания, Турция и Литва.  В тази връзка адв. Петкова обърна внимание и на призива на Европейската комисия за съблюдаване правата на протестиращите и осъществяване на контрол от страна на съдилищата в държавната намеса. 

Според нея, засегнатите протестиращи трябва да потърсят признаване на тази незаконосъобразност по съдебен ред, както и да поискат обезщетение за така извършеното нарушение. 

По какъв начин гражданите, които търпят затруднения от блокадите на пътища, могат да потърсят баланс между своите права и правата на протестиращите?

В предаването, адв. Петкова отбелязва, че при блокирането на пътища неизбежно се създават затруднения и за онези граждани, които не участват в протестите, но законно упражняват други свои права, като напр. правото на свободно придвижване, правото на труд и др. 

В този случай, всички граждани трябва заедно да поискат от държавата да изпълни задължението си за намиране на правилен баланс между правата на протестиращите и правата и законните интереси на другите, като осигури. Според нея, това може да се постигне чрез въвеждане на по – малки буферни зони между блокадите и отворените за движение пътища, както и поставяне на регулировчици с цел правилно регулиране на движението и намаляване на задръстванията, вследствие на блокадите. 

_______________________________________________________
Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова можете да намерите в секция „Медии“.  

No Comments

Leave a Comment