Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Адв Силвия Петкова с коментар пред BSTV

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Медии  > Адв Силвия Петкова с коментар пред BSTV

Адв Силвия Петкова с коментар пред BSTV

Адв Силвия Петкова с коментар пред BSTV 1

Темата, която адв Силвия Петкова коментира пред BSTV е свързана с въпроса „Какво узаконява Истанбулската конвенция?“.

Дебатът „за“ и „против“ ратифицирането на Истанбулската конвенция отново влезе в общественото полезрение. Ето защо адв Силвия Петкова в качеството си на правозащитен адвокат, коментира темата за предаването „Следобед с BSTV“.

Какво обясни тя, гледайте във видеото.

Както ще видите и във видеото, Истанбулската конвенция в действителност не узаконява нищо. Нито еднополовите бракове, нито третия пол, нито въвежда понятия, които да са нови за българското законодателство. Това е така, тъй като, както говорихме в статията „Истанбулската конвенция, еднополовите бракове и третия пол“ и както ще чуете в предаването, понятието социален пол е просто преводаческа грешка. Това понятие следва да бъде коригирано на „социална роля на пола“, за което пък от своя страна се говори в Закона за равнопоставеността на жените и мъжете. Именно, тази социална роля на женския пол Конституционният съд на Република България определи като кореспондираща с биологично детерминираната – на майка/бременна, като по този начин правно затвърди стереотипите, срещу които Истанбулската конвенция се бори. Всъщност, точно тези стереотипи за социалното „място“ на жената в обществото се отчитат като основна причина за насилието над жени.

Следващият момент, който притесни българското общество и Конституционния съд, е забраната за дискриминация въз основа на половата идентичност. Всъщност, тази забрана съществува в България още от 2003 г. Тогава са приети Законът за защита от дискриминация и е ратифицирана Европейската конвенция за защита правата на човека. Към настоящия момент, дискриминацията въз основа на признак „полова идентичност“ влиза в обхвата на забраната за дискриминация по признак „пол“. От друга страна, в България отдавна съществува правна възможност за допускане на различие между биологичния и субективно възприетия пол. Тази допустимост се изразява във възможността за административна смяна на пола, т.е. само по документи.

Така се оказва, че Истанбулската конвенция не въвежда нито спорни, нито нови за българското право понятия.

Повече подробности, гледайте в предаването „Следобед с BSTV„.

No Comments

Leave a Comment