Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Антивакс движението и достъпа до детски градини

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Права на човека  > Антивакс движението и достъпа до детски градини

Антивакс движението и достъпа до детски градини

„Антивакс“ движението набира все по – голяма сила в световен мащаб и вече достига България. Свидетелство за това е постановеното преди няколко дни решение на Административен съд – гр. Сливен. То се отнася до две деца на „антивакс“ родители, за които които е издадено предписание да не бъдат допускани до детска градина.

Антивакс казусът

Баща на девет деца, две от които без поставени задължителни ваксини, и неговата съпруга, подават до Комисията за защита от дискриминация („Комисията“) жалба, заради това, че по отношение на неваксинираните деца Регионалната здравна инспекция е издала предписание да не бъдат допускани до детска градина. Комисията постановява, че не е налице дискриминация. Поради това, родителите обжалват решението пред Административен съд – гр. Сливен. Той, от своя страна, постановява, че в случая е налице пряка дискриминация по отношение на двете неваксинирани деца.

Така постановеното решение предизвика широк обществен отзвук. Това се случи, поради факта, че с него в България за пръв път се поставя въпроса за баланса между обществения интерес и индивидуалия избор в рамките на набиращото скорост „антивакс“ решение.

Ето защо, по покана на най – голямата правозащитна медия в България – marginalia.bg, адв. Силвия Петкова направи пространен коментар по темата.

Според нея коментираното решение е неправилно и необосновано. Неговата необоснованост произтича най – вече от факта, че съдът извежда изводите си въз основа на обща култура и житейска логика. Те, обаче, противоречат на достиженията на медицинската наука. От друга страна, за правилното решаване на анализирания казус следва да се даде отговор на медицински въпроси, които не са от компетентността на решаващия съд. В този смисъл последният е имал задължение да потърси мнението на съдебно – медицински експерт.

Освен това, на фона на разрастващата се тенденция в демократичните държави за поставяне на определени ограничения в свободата на избор за предприемане на медицински интервенции чрез поставяне на задължителни ваксини, решението е и опасно. В Европа се отчита ръст на заболеваемостта от инфекциозни болести, смятани за изчезнали. Така, например, смъртността от морбили е 1% (или 1 на 1000), т.е. рискът от смърт не е пренебрежимо малък. 

Целият коментар по темата, четете тук.

No Comments

Leave a Comment