Борис Малинов 1

Сфери на дейност

> правно консултиране и защита по въпроси на наказателното право
> защита и съдействие при наложени административни наказания за:
– превишена скорост
– шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“
– шофиране след употреба на алкохол
– отказ за даване на проба за алкохол и наркотични вещества
– други нарушения на Закона за движението по пътищата
> защита при нарушения на основни човешки права в рамките на наказателни и административнонаказателни дела

Контакти:

email: office@petkovalegal.com

тел.: +359 885 47 77 57

Борис Малинов

Адвокат

Магистър по право от Университета по национално и световно стопанство. 

Богат опит в разнообразни правни сфери, в т.ч. в областта на семейното право и наследствените правоотношения, както и в представителството по имотни сделки и вещноправни спорове. 

Проявява силен професионален интерес в сферата на наказателното право и процес.