Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за дрифт. Спечелено дело

Глоба за дрифт. Спечелено дело

Глоба за дрифт

Налагането на глоба за дрифт в градски условия се осъществява въз основа на Закона за движението по пътищата и се третира като форма на „използване на път, отворен за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари“. 

Законът предвижда изключително сурова глоба за дрифт на път, отворен за обществено ползване. Тя е в размер на 3 000 лв. Едновременно с това на водача се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца. 

За да бъде налице основание за налагане на глоба за дрифт в градски условия, обаче, е необходимо да се установи, че поднасянето на автомобила е причинено от умишлени действия на водача, а не поради непредпазливост чрез неправилно рязко подаване на газ при мокра пътна настилка, напр. с цел по – бързо изнасяне в друга лента. 

Глоба за дрифт - казусът

Късно вечерта през лятото на 2021 г. валял дъжд със средна интензивност, поради което пътната настилка била мокра, а на места имало образувани локви. 

В тази пътна обстановка Иван се прибирал със собствения си лек автомобил, като при взимане на десен завой задницата му поднесла последователно наляво и надясно два – три пъти. Разположените в близост до „инцидента“ полицейски служители, които отбили Иван от движение твърдят, че са възприели водачът рязко да подава газ миг преди поднасянето.  И тъй като счели действията на водача за умишлени, те му съставили акт за установяване на административно нарушение, срещу чийто констатации Иван възразил в законоустановения срок с твърдението, че поднасянето на автомобила не се е дължало на негови умишлени действия. 

Тези възражения били приети за неоснователни и въз основа на съставения акт било издадено и наказателно постановление, с което на Иван била наложена глоба за дрифт в размер на 3 000 лв. и било постановено отнемането на книжката му за срок от 12 месеца. 

Тъй като Иван не се съгласил с тези наказания, със съдействието на кантората, беше внесена жалба от негово име за оспорване на законосъобразността на така наложената му глоба за дрифт и на отнемането на книжката му. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени

Глоба за дрифт. Спечелено дело 7

Какво установи съдът по заведеното дело за отмяна на наложената глоба за дрифт?

В хода на делото, съдът е провел разпити на полицейските служители, извършили проверката, както и на Кирил и Асен – двамата приятели на Иван, които пътували с него по време на „инцидента“. 

От показанията на полицейските служите, въз основа на чиято проверка на Иван е наложена оспорената глоба за дрифт, на първо място, безспорно се установява състоянието на пътната обстановка. Това състояние се потвърждава и от Кирил, и от Асен. 

По отношение на показанията на полицейските служители в частта относно факта за наличие на умишлени действия от страна на водача, тях съдът е отказал да кредитира. Причините за това са, че ги приема като неотразяващи лично възприети от тях обективни обстоятелства, считайки че те представляват единствено предположения и субективен анализ на поведението на Иван. За субективно съдът смята и възприемането на действията му като умишлени. 

На следващо място, според показанията на Кирил и Асен, Иван не е извършил някакви нетипични действия при влизането си в завоя, които да подсказват, че умишлено е довел до поднасянето на автомобила. Тези показания съдът приема за верни, доколкото се отчита факта, че полицейските служители не съобщават да са възприели поднеслият автмобил да се е движил с превишена или несъобразена скорост. 

Накрая, всички тези факти, се потвърждават и от обясненията на самия Иван, които макар и да имат и защитна функция, няма пречка да им се даде вяра след като съответстват с всички останали доказателства. Именно в този смисъл е констатацията на съда в конкретния случай. 

Споделено пътуване

Мотиви на съда за отмяна на наложената глоба за дрифт

С решението на съда беше отменена наложената на Иван глоба за дрифт на път, отворен за обществено ползване. 

На първо място, като общ принцип, съдът обръща внимание, че умишленото и съзнателно опасно шофиране, посредством занасяне на автомобила, завъртане, форсиране на двигателя, в никакъв случай не представлява използване на път за обществено ползване в съответствие с основната цел на пътищата – превоз на хора и товари. Той смята, че подобно поведение застрашава живота и здравето на участниците в движението и поради това съставлява изключително висока степен на обществена опасност. 

На второ място, вече конкретно по случая на Иван, съдът счита, че налагането на административно наказание, особено в такива сурови размери, каквито са тези на оспорената глоба за дрифт, не може да става въз основа на предположения. 

Именно, поради недоказаността на умисъла, съдът отменя наложената глоба за дрифт и присъжда в полза на Иван направените разноски за правна помощ. 

Глоба за дрифт. Спечелено дело 8

_______________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при оспорване на глоби от КАТ и други наказания, налагани за твърдяни от полицията нарушения на Закона за движението по пътищата

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се извършват само с предварително записан час.

Глоба за дрифт. Спечелено дело 9

No Comments

Leave a Comment