Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела

Глоба за липса на гражданска отговорност

Едно от най – често срещаните в практиката наказания по Закона за движението по пътищата е налагането на глоба за липса на гражданска отговорност. В повечето случаи това става с електронен фиш, но не са изолирани случаите, в които водачът се отбива от движение, нарушението се констатира от полицейските служители, извършващи проверката, като отново се стига до налагане на глоба за липса на гражданска отговорност, но в наказателно постановление. 

Според Закона за движението по пътищата, органите на „Пътна полиция“ могат да налагат глоба за липса на гражданска отговорност в размер на 250 лв., когато нарушението е допуснато от физическо лице и 2000 лв. за нарушения на юридически лица. 

Шофиране без гражданска отговорност

Глоба за липса на гражданска отговорност - казусите

Кодексът за застраховането предвижда задължение за всички собственици на моторни превозни средства, регистрирани на територията на страната, да сключат застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Неизпълнението на това задължение може да се изрази по един единствен начин и затова всички казуси, свързани с оспорване на наложена глоба за липса на гражданска отговорност са напълно идентични едни с други.

В 100% от десетките случаи, по които са работили специалистите на кантората, пропускът за сключване на дължимата застраховка е бил плод на неумишлени действия от страна на собствениците на моторни превозни средства. В повечето случаи, застраховката е правена месеци, а понякога дори и година преди да бъде получен електронния фиш за налагане на глоба за липса на гражданска отговорност. В други случаи, собствениците са разбирали, че са забравили застраховката си при отбиване от движение и констатирано нарушение от страна на полицейски служители, но са коригирали този пропуск още в същия ден. 

Именно с обикновен пропуск се свързват и наказанията „глоба за липса на гражданска отговорност“, по казусите, които разказваме днес. 

Както по отношение на „А“ ЕООД, така и на „Б“ ЕООД е констатирано с мобилна камера, че не са изпълнили задълженията си съобразно разпоредбите на Кодекса за застраховането, поради което с електронен фиш им е наложена глоба за липса на гражданска отговорност в размер на 2000 лв. 

„А“ ЕООД сключило застраховката около месец след изтичането на старата, а „Б“ ЕООД – няколко месеца след това, тъй като служебният автомобил бил дълго време в ремонт и поради това не бил използван. И двете дружества сключват сключват застраховката си веднага, когато констатират пропуска, но почти година по – късно получават електронен фиш и глоба за липса на гражданска отговорност, констатирана с мобилна камера, монтирана на полицейски автомобил, покрай който са преминали.

Със съдействието на кантората „А“ ЕООД и „Б“ ЕООД внасят жалби срещу така наложените наказания.  

Обезщетение за претърсване

Решенията на съда за отмяна на наложената глоба за липса на гражданска отговорност

И в двата електронни фиша, с които собствениците на автомобилите е наложена глоба за липса на гражданска отговорност е констатирано несъответствие на съществени елементи, които са установени в закона, а именно словесно описание на нарушението. Този пропуск пречи на наказаните да разберат в извършването на какво нарушение са обвинени, а това винаги води до засягане правото на защита. 

В електронния фиш, издаден спрямо „А“ ЕООД беше констатирана липса единствено на описание на нарушението, но съдът прие това за достатъчно основание за неговата отмяна. 

Що се отнася до електронния фиш на „Б“ ЕООД, неговото съдържание беше напълно объркано, което доведе и до объркването на наказаното лице. 

В началото на административния акт беше посочено, че е „отчетен толеранс от – 3 км/ч в полза на водача“, което навежда на идеята, че е извършено нарушение, свързано с неспазване на въведено ограничение на скоростта. Същевременно, обаче, в санкционната част беше посочена за нарушена разпоредбата на Кодекса за застраховането, която възлага задължение за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Видът и размерът на наложеното наказание съответстваха повече на нарушението по Кодекса за застраховането, отколкото на превишаване на скоростта. 

При липсата на каквото и да било словесно описание на нарушението, управителят на наказаното дружество не можеше да разбере дали то е санкционирано с глоба за липса на гражданска отговорност или за превишена скорост, или и за двете. 

Именно това доведе и до отмяна на наложената санкция и на „Б“ ЕООД.  

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела 7
Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела 8

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирано в предоставянето на правна помощ при оспорване на глоби, наложени с електронни фишове 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се извършват само с предварително записан час.

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела 9

No Comments

Leave a Comment