Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело

Глоба за нарушаване на карантина

От началото на пандемията от COVID – 19 до сега бяха образувани стотици досъдебни производства по Наказателния кодекс за нарушаване на карантина. Далеч по – рядко се налагаше глоба за нарушаване на карантина по Закона за здравето, като този „феномен“ се дължеше най – вече на факта, че правоприлагащите и правораздавателните органи се объркаха кой точно вид отговорност е имал предвид законодателя да се прилага за този вид деяния.  

По този начин се допусна, в известен смисъл, и неравно третиране, тъй като на едни лица бяха наложени глоби по административен ред, а спрямо други бяха образувани наказателни дела, в рамките на които, освен глоби, се налагаха и наказания лишаване от свобода. 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 6

Глоба за нарушаване на карантина - казусът

През м. юни 2020 г. Даниела* пристигнала в България от Кралство Великобритания, като на летището ѝ било връчено предписание за поставяне под карантина. Разбира се, никой не ѝ обяснил, че тя не следва да напуска дома си за определен период от време. На самото предписание също нямало записано такова задължение. 

Даниела се прибрала вкъщи, стриктно спазвайки задълженията, описани в предписанието, а именно да спазва дистанция от хората, с които живее, да не ползва с тях общи прибори и да не спи с тях в едно и също помещение. Тя била наясно и че следва да следи за появата на грипоподобни симптоми. 

Два дни по – късно, тъй като трябвало да се връща на работното си място в Кралство Великобритания и за когато бил билетът ѝ за връщане, Даниела отишла на летището и при преминаването си през „паспортен контрол“ било установено, че тя се намира под карантина. От страна на контролните органи било преценено, че тя не е спазила задължението си да не напуска дома си и за нейна изненада, била задържана за срок до 24 часа, като срещу нея било образувано досъдебно производство.

Месец и половина по – късно прокурорът решил да прекрати наказателното производство, водено срещу Даниела, преценявайки че поведението ѝ не представлява престъпление, а обикновено административно нарушение. Поради това, материалите по преписката били изпратени до директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за преценка на предпоставките за налагане на административно наказание глоба за нарушаване на карантина. 

Въз основа на получените материали, директорът на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи преценил, че действително са налице основания за налагане на наказание глоба за нарушаване на карантина, поради което издал наказателно постановление, с което наложил на Даниела глоба в размер на 5 000 лв. 

В законоустановения срок и със съдействието на кантората, тя оспори наказателното постановление, с което ѝ беше наложена глоба за нарушаване на карантина с аргументите, че то не отговаря на изискванията на закона, тъй като му липсват задължителни  реквизити съгласно Закона за административните нарушения и наказания, както и поради това, че не е издадено от компетентния орган съгласно действащия към момента на издаването Закон за здравето

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името на жалбоподателката е променено. 

Противоепидемични мерки

Решението на съда

Във връзка със заведеното дело срещу наказателното постановление, с което на Даниела беше наложена глоба за нарушаване на карантина, съдът се произнесе с решение в нейна полза, като го отмени като незаконосъобразно. 

Фактическата обстановка относно поставянето на Даниела под карантина и фактът, че е напуснала дома си, за да се върне в Кралство Великобритания беше възприета изцяло от съда при постановяване на решението му. 

Съдът така и не стигна до обсъждане на казуса по същество, вкл. и до преценка дали наказателното постановление за налагане на глоба за нарушаване на карантина е издадено от компетентен орган, тъй като констатира, че действително, на него не е отбелязана дата на издаването му. 

Този пропуск е съществен, тъй като се препятства възможността да се прецени дали са спазени сроковете за образуване и прекратяване на административнонаказателното производство, а те пък имат съществено значение относно правилното и ефективно упражняване на правото на защита на наказаното лице. 

Пълният текст на решението е достъпен по – долу със заличени лични данни.

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 7
Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 8
Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 9

_______________________________________________________________

Още интересни случаи от практиката на кантората, можете да намерите в секция „Новини“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ от опитни специалисти при оспорване на глоба за нарушаване на карантина.

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят след предварително записан час. 

 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 10

No Comments

Leave a Comment