Глоба за превишена скорост от камера
Новини

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Делата за оспорване на наложена глоба за превишена скорост от камера са едни от най – често срещаните, когато се касае за случаи на наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата

Една част от глобите са наложени законосъобразно за действително извършени нарушения, но в друга част,  при съставянето на актовете, с които се налагат наказанията, самите полицейски органи допускат съществени пороци, които водят до отпадане на наложената глоба за превишена скорост от камера.

Глоба за превишена скорост от камера - казусът

На Йордан* е наложена глоба в размер на 750 лв. за превишена скорост от камера, заради това, че е управлявал автомобила си в населено място с повече от 50 км/ч превишение на скоростта. Едновременно с това му е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца.

Йордан, обаче, твърди, че е минавал през третокласен междуградски път без да е превишавал максимално разрешената скорост за такъв път, като по никакъв начин не е забелязал табела, указваща навлизането в населено място. 

ВАЖНО! Подобни проблеми се оказва, че не са рядко срещани в практиката. Причината за това е, че полицейският патрул обслужващ мобилната камера е този, който задава скоростта за измерване.

* с оглед запазване на адвокатската тайна, името на наказаното лице е променено.

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 1

Решението на съда

Първоинстанционният съд е потвърдил издаденото спрямо Йордан наказателно постановление като правилно и законосъобразно без да обърне внимание на претенциите на защитата относно липсата на видимост на знака за навлизане в населено място, както и връчването на напълно нечетлив акт, което е довело до това, че когато той е бил връчен на Йордан, той не е могъл да добие представа извършването на какво нарушение му е било вменено във вина. 

След обжалване пред съответния административен съд като последна инстанция, първоинстанционното решение беше отменено, респ. беше отменено и наказателното постановление, с което на Йордан е наложена глоба за превишена скорост от камера. 

Съображенията на административния съд са свързани с това, че не са спазени условията на закона препис от акта за установяване на административно нарушение да бъде връчено на нарушителя. Неспазването на тези изисквания, съдът аргументира с това, че връченият акт е напълно и изцяло нечетлив, съответно нито наказаният, нито самият съд имат възможност да разберат какво нарушение полицейските органи твърдят, че е извършено. 

Само, поради констатацията на посочените пороци, съдът отменя наказателното постановление на процедурно основание, като поради това не се произнася по отношение на твърденията на защитата, че изобщо Йордан не е управлявал с превишена скорост в населено място. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 2

_________________________________________________________

Още интересни казуси от работата на адвокатите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и спечелените от тях дела можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за обжалване на наложена глоба за превишена скорост от камера, както и по повод всякакви незаконосъобразни актове на органите на полицията. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се предоставят с предварително записан час. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *