Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Глоба за превишена скорост от камера

Делата за оспорване на наложена глоба за превишена скорост от камера са едни от най – често срещаните, когато се касае за случаи на наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата

Една част от глобите са наложени законосъобразно за действително извършени нарушения, но в друга част,  при съставянето на актовете, с които се налагат наказанията, самите полицейски органи допускат съществени пороци, които водят до отпадане на наложената глоба за превишена скорост от камера.

Глоба за превишена скорост от камера - казусът

На Йордан* е наложена глоба в размер на 750 лв. за превишена скорост от камера, заради това, че е управлявал автомобила си в населено място с повече от 50 км/ч превишение на скоростта. Едновременно с това му е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца.

Йордан, обаче, твърди, че е минавал през третокласен междуградски път без да е превишавал максимално разрешената скорост за такъв път, като по никакъв начин не е забелязал табела, указваща навлизането в населено място. 

ВАЖНО! Подобни проблеми се оказва, че не са рядко срещани в практиката. Причината за това е, че полицейският патрул обслужващ мобилната камера е този, който задава скоростта за измерване.

* с оглед запазване на адвокатската тайна, името на наказаното лице е променено.

Акт от КАТ

Решението на съда

Първоинстанционният съд е потвърдил издаденото спрямо Йордан наказателно постановление като правилно и законосъобразно без да обърне внимание на претенциите на защитата относно липсата на видимост на знака за навлизане в населено място, както и връчването на напълно нечетлив акт, което е довело до това, че когато той е бил връчен на Йордан, той не е могъл да добие представа извършването на какво нарушение му е било вменено във вина. 

След обжалване пред съответния административен съд като последна инстанция, първоинстанционното решение беше отменено, респ. беше отменено и наказателното постановление, с което на Йордан е наложена глоба за превишена скорост от камера. 

Съображенията на административния съд са свързани с това, че не са спазени условията на закона препис от акта за установяване на административно нарушение да бъде връчено на нарушителя. Неспазването на тези изисквания, съдът аргументира с това, че връченият акт е напълно и изцяло нечетлив, съответно нито наказаният, нито самият съд имат възможност да разберат какво нарушение полицейските органи твърдят, че е извършено. 

Само, поради констатацията на посочените пороци, съдът отменя наказателното постановление на процедурно основание, като поради това не се произнася по отношение на твърденията на защитата, че изобщо Йордан не е управлявал с превишена скорост в населено място. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 7

_________________________________________________________

Още интересни казуси от работата на адвокатите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и спечелените от тях дела можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за обжалване на наложена глоба за превишена скорост от камера, както и по повод всякакви незаконосъобразни актове на органите на полицията. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се предоставят с предварително записан час. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 8

No Comments

Leave a Comment