Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Давност на наказателно постановление от КАТ

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Давност на наказателно постановление от КАТ

Давност на наказателно постановление от КАТ

Както при всяко друго задължение, съществува и давност на наказателно постановление от КАТ.

С наказателните постановления, които се издават от началниците на секторите и отделите „Пътна полиция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, се налагат наказания за извършени административни нарушения, например превишена скорост, липса на валидно сключена гражданска отговорност, липса на годишен технически преглед, шофиране след употреба на алкохол до 1,2 промила включително и други. 

Какво означава понятието "давност на наказателно постановление от КАТ"

Понятието „давност на наказателно постановление от КАТ“ означава, че ако в рамките на определен от закона период от време, началникът на сектор/отдел „Пътна полиция“ не установи по съответния ред извършването на административно нарушение или не наложи наказание за неговото извършване, то той губи възможността да направи това на по – късен етап.

Тези периоди са определени в Закона за административните нарушения и наказания.  

Кои са те и какви са последиците от тяхното настъпване?

Давност за образуване на административнонаказателно производство

Административнонаказателното производство се образува с акта за установяване на административното нарушение. Наименованието на този акт подсказва и неговото предназначение – да се установи самото административно нарушение, да се съберат доказателства за фактите и обстоятелства, при условията на които е извършено, както и да се установи неговият извършител (автор). 

Във всички случаи не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява), ако нарушителят е починал или е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието. Във втория случай означава, че нарушителят е невменяем, т.е. не може да разбира свойството и значението на наложеното му наказание, респективно последното не може да изпълни своите функции – да предупреди дееца, че ако не спазва законите ще бъде наказан, както и да го превъзпита към спазване на правилата. 

Административнонаказателно производство не се образува и ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. 

Например, ако на 12.12.2020 г. бъдете заснет от камера, че шофирате с превишена скорост, електронният фиш срещу Вас трябва да бъде издаден най – късно до 12.12.2021 г. Ако такъв фиш бъде издаден след този срок, то той ще подлежи на отмяна по съдебен ред.  

Образуваното административнонаказателно производство ще следва да се прекрати, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. 

Давност на наказателно постановление от КАТ

В случаите, в които гореизброените срокове са спазени, събрани са достатъчно доказателства за самото нарушение, описани са фактите и обстоятелствата, при които е извършено, извършителят е открит и е установено, че е извършил нарушението виновно, началникът на КАТ издава наказателно постановление, с което налага съответното наказание. 

За нарушения на Закона за движението по пътищата, налаганите наказания са две: 1) глоба и 2) лишаване от право на управление на моторно превозно средство за определен срок. 

В някои случаи могат да бъдат наложени принудителни административни мерки с цел да се преустанови извършването на нарушението. Относимите към днешната тема са следните мерки: 1) временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца и 2) временно спиране от движение на пътно превозно средство; 3) временно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство; 4) задържане за отговорно пазене до установяване на собствеността; 5) преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик; 6) временно недопускане продължаването на движението на пътно превозно средство. Те подлежат на самостоятелно съдебно обжалване. 

Законът отчита като давност на наказателно постановление от КАТ следните срокове: 1) две години, когато наложеното наказание е глоба и 2) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство. 

Изтичането на тези срокове означава, че наложеното с наказателното постановление наказание, не може да бъде изпълнено. Поне не и принудително. Това важи най – вече за наложеното наказание глоба, тъй като ако с изтичането на две години от издаването на наказателното постановление не сте си платили глобата или не са предприети действия по принудителното ѝ събиране, никой не може да Ви задължи да го платите, ако не искате.

[!] Важно [!] В случай, че не сте се възползвали от възможността си да оспорите пред съд издаденото срещу Вас наказателно постановление и то е влязло в сила, неплащането на наложената глоба не може да доведе до временно отнемане на свидетелството Ви за управление на моторно превозно средство или отказ същото да бъде върнато.  

По отношение на съществуващата според закона давност на наказателно постановление от КАТ има и три особености.

Първата касае броенето на давността. Тя започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След извършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. 

Втората е свързана с наличието на абсолютната давност на наказателно постановление от КАТ. Независимо от спирането и прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли три години, ако наложеното наказание е глоба и девет месеца, ако наложеното наказание е лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство. 

Третата е свързана с изключенията от горното правило. Абсолютната давност не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането ѝ в двугодишния срок е образувано изпълнително производство. 

В заключение

Давностните срокове за събирането на задължения имат за цел да мотивират кредиторите да защитават правата си, както и да защитят длъжниците от възможността прекалено дълго време да се намират в опасност от принудително изпълнение. 

Тази тяхна обща характеристика се прилага и по отношение на предвидената давност на наказателно постановление от КАТ. Тук е важно да се отбележи, че ако изтеклата по давност глоба бъде платена, тя не подлежи на връщане. Ето защо, макар и давността да не съставлява универсално решение за погасяване на административнонаказателната отговорност, при възникване на съмнения за нейното изтичане, е препоръчително да се потърси квалифицирана правна помощ. 

_____________________________________________________________

Още интересни теми във връзка със средствата за защита срещу актове на КАТ, можете да намерите в секцията „Административно право„. 

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по въпроси, свързани с оспорване законосъобразността на актове и наказателни постановление от КАТ. 

71 Comments

 • ДИМИТЪР
  Отговор 20.04.2021 at 8:27

  На 27.12.2020 Тол ме засече без винетка.
  Не можах да платя глобата, терминалът им бе блокирал.
  Не можаха да ми разпечатат на хартия акта.
  Каза ми да чакам известие за глобата с писмо по пощата.
  Не оспорвам нарушението, глобата от 100 лева е точна.В 14 дневен срок от получаването на акта ще платя 70 лв.
  Колко дълго може да чакам да дойде акта по пощата. Има ли давност и каква е!
  Поздрави, Димитър

 • Венцислав
  Отговор 27.04.2021 at 19:14

  Днес ходих в кат и ми казаха че давността на акт е три готиди и започва да тече срока след като подпишеш постановлението. Става въпрос за акт за гражданска отговорност който е от 2017г март месец, а постановлението съм го разписал на 2019 март месец и неми върнаха книжката защото имало още една година и се пита кой казва истината. Коментара на жената на на гишето беше момче слушай мен аз връщам книжките какво пише в Интернет не било вярно

 • Ангел Кисов
  Отговор 07.06.2021 at 14:22

  На 05.02.21 ми бе съставен АУАН за шофиране на мпс без регистрация.От тогава до ден днешен не съм получавал никакви известия, уведомления за излязло НП. Разбирам , че 6 месеца са още далеко , но какви са точно законовите правила.Някъде чета “Срокът за връчване на издадено вече наказателно постановление е шест месеца от съставянето на акта„ и същевременно “В закона няма посочен срок за връчване на наказателно постановление“.Тези цитати в една и съща статия.В края на краищата има ли законно установен срок за връчване на НП и отпада ли то, ако не се връчи в този срок?

 • Ангел Кисов
  Отговор 07.06.2021 at 14:34

  Има ли давност за невръчено наказателно постановление , а не за неиздадено наказателно постановление?

 • Ангел Кисов
  Отговор 08.06.2021 at 18:03

  Благодаря за отговора!

 • Биляна
  Отговор 11.06.2021 at 18:00

  Здравейте ! Днес получихме известие от съдия изпълнител за неплатени 150 лв от 2017 г.За въпросното наказание обаче имаме само акт за установяване на нарушението не и НП.От 2017 г никой не ни потърси да ни бъде връчено и не е качено в сайта на МвР за неплатени глоби.Не е ли минала давността по този акт от 29.12.2017 г и има ли право да се дава на съдия изпълнител ,след като не ни е връчено .И с лихвите вече е 260 лв

 • калин петков
  Отговор 22.06.2021 at 14:27

  Здравейте! Ако бъда спрян за проверка и се установи, че преди повече от една година съм сниман с камера и съм превишил скороста и въпреки това ми връчат акта, как би трябвало да процедирам, след като е минала давността? Благодаря!

 • Васим
  Отговор 03.07.2021 at 17:46

  Здравейте искам да попитам един въпрос вчера ми съставиха Акт за изтекла ГО. А днес говорих с един приятел и той ми каза че след 3 години изтича давност на този Акт и няма да трябва да се плащам искам да попитам дали е вярно и ако е вярно от кога започват да тече този срок от съставянето на акта или от полученото постановление

 • Скорчелиев
  Отговор 20.07.2021 at 22:18

  Здравейте! Имам следния казус за разрешаване. Живея във Варна, но по лична карта съм от Силостра, където се прибирам изключително рядко. Получих си наказателното постановление за глоба и отнемане на шофьорска книжка за 1 година август 2020 г. Отказаха да ми вземат книжката яеднага тъй като съм можел да обжалвам. След извеатно време отидох да си върна книжката, която вече и изтече срока във КАТ Варна, където ми казаха, че трябва да я върна в Силистра. Както вече споменах, там ходя рядко. Даже бях забравил, че кбижката е все още в мен. Наближава време да пускам документи за преиздаване на книжката, но ми казаха, че щом не съм си бил върнал документа все още, наказателното постановление не е влязло в сила и ще трябва да чакам още година за да си взема документа. Имам ли наистина за какво да се притеснявам?

 • Ива Тасева
  Отговор 25.08.2021 at 13:25

  Здравейте,
  Вчера, синът ми е спрян от органите на КАТ и при проверката са му връчени 2 акта от 14.04.2019 г. за едно и също нарушение. На тази дата, колата му е засечена от камери / разликата във времето е 15 мин./
  1. Законосъобразно ли е да бъде санкциониран за едно и също нарушение с 2 акта?
  2. Кога е трябвало да му бъде връчено наказателното постановление? Изтекла ли е давността и трябва ли да бъдат платени актовете?

   • Ива Тасева
    Отговор 27.08.2021 at 20:47

    Благодаря Ви за отговора! Аз ходих в РУ на МВР по местонахождение на камерите, които са снимали колата. Оттам ме препратиха в КАТ, откъдето пък ми дадоха само два фиша. Няма акт или наказателно постановление, и ми казаха да търся правата си в съда, като внеса иск в 14 дневен срок. Ще си позволя да Ви потърся, ако сте съгласна да поемете случая.

     • Ива Тасева
      27.08.2021 at 22:50

      Благодаря за компетентното мнение и за любезното отношение!

 • Ива Тасева
  Отговор 25.08.2021 at 13:30

  Мола да ме извините за неточността в горенаписаното до Вас.
  Пропуснах да упомена, че камерите са установили липсата на платена ГО.

 • Силвия
  Отговор 03.09.2021 at 16:11

  Здравейте.
  Преди 3 месеца брат ми бе стран от служители на КАТ и му бяха отправени 2 глоби. Едната беше 100лв, другата му е 2300лв заради шофиране с над 1. 2 промила. Книжката му е взета за 1г и колата му е дерегистеирана.
  Въпросът ми е тази глоба от 2300лв има ли давност, защото познати ни споменават за такава от 3г. Има ли истина в това?
  Срещу него беше повдигнато обвинение. Застрашаваха го от 1 до 3г затвор. Но имаше споразумение с прокурор, което включваше взета книжка за 1г, 3 години условно и глоба в размер от 200 до 2000лв,но се споразумява нз как за 100лв.
  Въпросът е, че той има от същия ден и втора глоба, която всъщност остава на дневен ред от 2300лв

 • Виктория
  Отговор 08.09.2021 at 23:24

  Здравейте днес ми връчиха акт ,нарушението ми е 30км над допустимата скорост ,акта е от 14.03.18г ,минали са три години.
  Какви са ми правата
  Благодаря предварително

 • Михаил
  Отговор 23.11.2021 at 1:08

  Здравейтe. Мой приятел има солена глоба на стойност 3000 лева. Адвокат му е казал че давноста на тази глоба била 10 години. Възможно ли е да има глоби с давност от 10 години?

 • Михаела
  Отговор 29.11.2021 at 12:11

  Здравейте, адвокат Петкова,

  В случай, че е удобно, бих искала да се консултирам с Вас по следния казус, свързан с темата.

  На 08.07.2019 год. ми бе съставен съставен акт за реализиране на ПТП в паркирани два автомобила подари несъобразена скорост с интензивността на движението.

  Наказателното постановление ми бе връчено днес – 29.11.2021 год. Постановено е налагане на глоба в размер на 210лв. (10 лв. от които са за непредоставяне на контролен талон от свидетелството за управление, който в дена на ПТП не ми беше взет от служителите на реда).
  В тази ситуация мога ли да предява претенция за отпадане на глобата по давност?

  В случай, че имам правото да предява иск, ще съм благодарна да се срещнем.

  Предварително благодаря за съдействието.

  Поздрави,
  Михаела

 • Атанас
  Отговор 02.12.2021 at 0:20

  Здравейте имам издаден от КАТ фиш на стойност 100 лв на 16 февруари 2017, нямам вече никакъв спомен за какво е бил. Излиза ми за плащане в портала на КАТ оттогава досега са изминали до 16 февруари 2021 тази година вече 4 пълни години, а до днес още 9 месеца и две седмици, т.е. скоро ще станат даже 5 години. Докога ще ми стои като дължимо при положение, че 3 годишната давност отдавна би трябвало да е вече изтекла? Могат ли да ме принудят да го плащам въпреки това, ако ми се наложи за нещо друго да ходя до КАТ? Още по специално могат ли да ме принудят тогава, когато ми се наложи да отида за смяна на шофьорската книжка, когато изтече?

 • Катя
  Отговор 13.12.2021 at 23:50

  Здравейте,
  Имам съставен Акт за установяване на административно нарушение. Нарушението е по чл.21,ал.1 от ЗДвП.Актът ми връчен на 24.09.21. Вече втори месец чакам да ми се връчи НП. Има ли давност неговото връчване.
  И може ли да ми го връчат на месторабота.
  Благодаря Ви.

 • Живко Желязков
  Отговор 15.01.2022 at 13:30

  На 8. 01. 2022 г. видях на стъклото на автомобила си уведомление от център за градска мобилното в София, че имам съставен фиш с глоба 50 лв. за неправилно паркиране върху тротоар..Чакам фиша си по пощата на адреса си. Какво се случва ако съм пропуснал 7 дневния срок за погасяване на задължението и откога започва да тече той.
  Благодаря предварително.

 • Блага Г.
  Отговор 17.01.2022 at 22:51

  Цяла година съм шофирала без винетка от 05.21г. до 01.22г. неумишлено, разбира се. Нанесени са десет нарушения за целия период, непосилна сума за мен. Не съм получила, обаче, все още известие за нарушенията.
  Въпросът ми е – Мога ли да не платя тази сума и ако – да, след какъв период.

 • Емил
  Отговор 24.02.2022 at 13:30

  Здравейте имам глоба от КАТ от 2013г. и 2 фиша от 2014, за които наскоро разбрах, че съществуват, понеже подавах документи за данъчно облекчение в НАП. Написах възражение за отпадане по давност, но все още си седят, какви са ми вариантите?

 • Георги Иванов давчев
  Отговор 27.02.2022 at 0:42

  Преди 2 години и 1 месец отказах поливи тест и ми взеха книжката за 2 год и 2000.00лв глоба преди 2 месеца картата която ми превеждат заплатата ми показа 1920 лв но минос аз акта платил ли сам го или не. Надявам се да намерите време да ми отговорите и колко е давността на наказателното постановление

 • Атанас Терзийски
  Отговор 27.02.2022 at 17:00

  Здравейте,

  Бих искал да попитам нещо свързано с актовете..

  Получих такъв преди точно 1 месец, като в КАТ ми казаха, че до 1 месец трябва да е готово НП и да отида да си го взема и платя. Да ама него го няма.. Видях от вас, че срока за издаването му е 6 месеца, но се чудя нещо друго.. Дали трябва да подновявам акта си или нещо такова всеки месец докато си чакам НП? Понежее сега карам с акта, вместо с талон и ако ме спрат полицаите да не ми създадат проблеми..

  Благодаря предварително!

 • Н. Димитров
  Отговор 01.03.2022 at 14:57

  Здравейте! Баща ми почина преди 3 години. Не съм се интересувал от наследсво, не подържахме връзка от много години. Скоро ми се обадиха роднини и казаха, че съм наследил негови актове и глоби в КАТ. Възможно ли е да съм наследник на задължения към КАТ след смъртта на наследодател?

 • Нина Георгиева
  Отговор 09.04.2022 at 19:50

  Здравейте, през 2019 след вземане на проба за наркотици и споразумение със съда книжката ми беше отнета за срок от 3 години ( от 17 април 2019. до 17 април 2022). През 2019 на 1 август след задържане за шофиране на автомобил без правоспособност отказах теста за наркотоци и от 10.2019 имам влязло в сила решение по чл. 174 ал 3. В кат ми обясниха, че двете наказания се изпълняват поотделно. Въпросът ми е може ли второто наказание по чл 174 да отпадне по давност или да се приспадне по някакъв начин?
  Благодаря!

 • Мария
  Отговор 24.08.2022 at 13:27

  Здравейте! Когато направих справка в сайта на КАТ пише, че имам невръчени НП и/или електронни фишове. Няма как да ги получа скоро, защото не живея в България. Какви действия могат да предприемат, ако не отида ги получа? Допускам, че може да е електронен фиш за превишена скорост или неправилно паркиране, но наистина не знам какво е.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 24.08.2022 at 20:55

   Здравейте.
   Наказателните постановления се връчват лично на нарушителя. Практиката показва, че МВР няма интерес да издирва извършители на нарушения за връчване на наказателни постановления.
   В общия случай, вероятно наказанието ще изтече по абсолютна давност, която е в размер на 4 години и половина, считано от констатиране на нарушението.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатсо дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • 0882474044
  Отговор 03.10.2022 at 10:31

  Здравейте! Вчера от НАП получих писно за неплатени глоби и фишове към КАТ от 2011 година. Не би ли трябвало същите да са с изтекла давност? Ако да как се процедира?
  Другите , наложени глоби са от столична община за неправилно паркиране. До колкото съм запозната те в последствие се оказаха, че са незаконни и нямат нужните права за да ги налагат. Така ли е и ако да с тях как се процедира?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 05.10.2022 at 9:37

   Здравейте.
   Подробни правни консултации относно процедури, които следва да се предприемат по конкретен казус се предоставят само с предварително записан час. В рамките на настоящия форум предоставяме единствено обща насочваща информация, но не и консултации.
   В случай че желаете да се възползвате от услугите на кантората, можете да си запишете час за консултация чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. В съответствие със Закона за адвокатурата, кантората предоставя единствено платени правни консултации.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Станислав
  Отговор 10.10.2022 at 19:47

  Здравейте, днес, 10.10.2022 година получих електронен фиш от Агенция „Пътна инфраструктура“ за шофиране без винетка. Нарушението е от 05.07.2020 година, а електрония фиш няма дата на издаване. Длъжен ли съм да платя глобата?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 13.10.2022 at 10:22

   Здравейте.
   Можете да платите глобата или да обжалвате. Ако не обжалвате или съдът я потвърди сте длъжен да я платите.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Радослав
  Отговор 11.11.2022 at 20:42

  Здравейте!
  На 26.06.2021г. трябваше да си сменя свидетелството за управление на мпс ,служителката на гишето във второ рпу плв ми изкара два неплатени фиша,като единият от тях е от дата 24.06.2018г. за който тя каза,че е с изтекъл срок на давност и не иска да го платя.Съответно платих другият и си тръгнах щастлив,че съм спестил единият.Днес 11.11.2022 отивам в пощата да си взема една пратка и ми казват,че имам и писмо-СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.221 ОТ ДОПК в което ме задължават да платя Фиш-а в размер на 7 дни…..?Длъжен ли съм да платя глобата?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 18.11.2022 at 21:20

   Здравейте.
   Давността за изпълнение на наказанието започва да тече от влизането му в сила, т.е. ако не бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването. Датата на издаване на фиша има значение само за абсолютната давност, която е 4 години и половина, т.е. към момента на получаването на фиша от Ваша страна, тази давност не е изтекла и глобата следва да бъде платена.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Борис Илиев
  Отговор 07.12.2022 at 11:32

  Здравейте!
  Възможно ли е невръчен фиш за превишена скорост, да влезе в сила? Получих информативен е-мейл, че имам задължение към НАП. Оказва се, че имам електронен фиш за който не съм уведомен от МВР от 2021 г. Съответно срока за погасяване с отстъпка и/или обжалване вече е изтекъл. Има ли право МВР да даде невръчен фиш на НАП и имам ли законови мерки срещу това?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 09.12.2022 at 17:06

   Здравейте.
   Това, че Вие не сте получили фиша не означава непременно, че същият не е връчен. Законът предвижда множество начини за връчване на административни актове, като електронните фишове обикновено се връчват чрез кварталния полицейски инспектор, който изпраща призовка или се обажда по телефон. В случай че не се явите на датата, на която сте призован, фишът се счита за редовно връчен, съответно влиза в сила, ако не бъде обжалван в законоустановения срок.
   Молим да имате предвид, че написаното по – горе отразява общите законови положения по подобни казуси и не представлява правна консултация, съответно е възможно да не се отнася до Вашия проблем, вкл. е възможно и незаконосъобразно фишът да е даден за изпълнение на НАП.
   Преценката за законосъобразност на едни или други действия на държавни органи се прави с оглед на всеки конкретен случай и при подробно запознаване с фактите и документите по него. Кантората предоставя услуги само с предварително записан час.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Любомир Петров
  Отговор 12.12.2022 at 14:46

  Здравейте.
  Имам невръчено НП за отнемане на свидетелство за правоупление на МПС с изтекли транзитни номера. Доколкото разбирам от предишни ваши отговори абсолютната давност за такава санкция е 4 години. Мога ли доброволно да се откажа от шофьорската си книжка и да управлявам МПС с американска такава? Запознат съм с сроковете и ограниченията които са предвидени относно шофиране с книжка издадена извън територията на ЕС. Тъй като доста пътувам те не ме притесняват. Хипотетично, мога ли след време да получа обратно шофьорските ми права, без да се явявам на изпит?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 12.12.2022 at 20:02

   Здравейте.
   След като сте лишен от правото да управлявате моторно превозно средство по административен или по съдебен ред, нямате право да управлявате такова независимо коя държава е издала книжката Ви.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Веселин Куцаров
  Отговор 20.12.2022 at 17:42

  Здравейте.
  Преди 2год. и 6м. ми беше отнета книжката за отказ на проба за алкохол. Наложена ми беше глоба от 2000лв. и 24 месеца лишаване. Какъв е срока на давност и мога ли да си взема книжката, ако не платя глобата.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 28.12.2022 at 17:44

   Здравейте.
   Отговорът на въпроса от кога започва да тече давностния срок зависи от това дали наказателното постановление е връчено или не. Самата давност не е абсолютен срок. Тя подлежи на спиране и прекъсване, което става чрез извършването на редица определени в закона действия. Спирането означава, че давност не тече, а прекъсването означава, че изтеклият срок се заличава и започва да тече нова давност.
   Отговорът на въпроса дали можете да си вземете книжката без да платите глобата зависи от това дали тя е в срока на валидност или трябва да се преиздава.
   Както по всеки случай, касаещ приложението на административно – наказателното право, възможностите за защита се решават според конкретния случай и след подробно запознаване с фактите, обстоятелствата, а по възможност и с документация.
   Подробни правни консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. Работим както на място в кантората, така и по телефон. Правни консултации предоставяме и по имейл, в който случай не е необходимо предварително записване на час, а заплащането на консултацията става изцяло по банков път.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Диди Димитрова
  Отговор 23.01.2023 at 19:59

  Здравейте,на 20.12 21 г съм снимана,че преминавам на червен сфетофар.Автомобилът е служебен.На 5.12.22 се изпраща на управителя на фирмата декларация по чл.188 от ЗДвП.Управителя попълва кой е карал автомобила без да забележи,че на декларацията пише 20.12.22 г.Тази грешка може ли да се обжалва?Мина и една година от нарушението.Не съм получила нищо.Има ли изтекла давност?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 15.02.2023 at 18:29

   Здравейте.
   Преценката за възможностите за обжалване и изтичане на давностни срокове за ангажиране на отговорност или за изпълнение на наказанието се преценява за всеки конкретен случай след подробно запознаване с фактите и с евентуално наличната документация.
   Подробни инивидуални правни консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Иво Николов
  Отговор 19.04.2023 at 11:41

  Здравейте,
  Имам писмо с обратна разписка в пощата, което е от КАТ за глоба.
  Какво ще се случи, ако не го взема и бъде върнато към КАТ?
  Ще се счита ли за връчено? Ще опитат ли да го изпратят втори път?
  Благодаря!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.04.2023 at 19:56

   Здравейте.
   Когато конкретен акт е изпратен на постоянния адрес на адресата, дори и да не бъде потърсен, той се счита за връчен. Винаги е по – добре той да бъде получен, тъй като е възможно да са налице основания за обжалването му. Това се преценява след преглед на самия акт.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти в сферата на административното наказване. Консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Нелко Ботев
  Отговор 24.11.2023 at 5:47

  Здравейте!
  Връчиха ми електронен фиш за превишена скорост с МПС установена преди три години и три месеца.
  Месец преди това т.е. след три гоини и два месеца такъв фиш е получен във фирмата където работя и от там са декларали, че на въпросната дата аз съм управлявал автомобила.
  Не успорвам, че преди три години и три месеца може да съм управлявал фирменият автомобил за който е регистрирано нарушението но за подобно нарушение след три години и три месеца да ми връчват фиш за налагане на наказание глоба от 50.00 лв. изглежда малко нередно. Смятам, че би следвало да има някаква давност тъй, като с днешна дата много работи са по-различни, включително и участъкът в който се твърди че е установено нарушението!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 24.11.2023 at 13:07

   Здравейте.
   Законът определя два вида давност: за административнонаказателно преследване и за изпълнение на наложено административно наказание. Тези два вида давност се прилагат по различно време и на различни основания. Давностните срокове също са различни.
   Определянето дали по конкретен електронен фиш е изтекъл някой от двата давностни срока се преценява след преглед на съответния фиш.
   Преглед на документи и даване на становища по тях е вид правна услуга, която се предоставя с предварително записан час. В случай че желаете да се възползвате от услугите на кантората, можете да заявите час за консултация чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Тодор В
  Отговор 05.01.2024 at 17:39

  Здравейте,

  Имам два стари неплатени фиша, открих ги в е-gov, отидох до РПУ-то да ги платя, но те ми казаха, че са изтекли по даваност. Притиснявам се ще в системата все още стоят като „налични неплатени документи в АИС АНД“. Трябва ли да пусна молба в РПУ-то или в КАТ за да ги премахнат като налични неплатени фишове, има ли процедура, бланка, която да попълня?

  В 9 РПУ ми казват, че не дължа нищо но в egov.bg излиза, че имам дължми суми по тези фишове на КАТ.

  Благодаря преварително!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 14.01.2024 at 14:41

   Здравейте.
   Съгласно общите законови положения, изтеклата давност следва да се признае по съдебен ред.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана адвокатска кантора по наказателни дела, която разполага със специалисти с богат опит в представителството по случаи на изтекли по давност глоби към КАТ. Правни консултации по конкретни казуси се предоставят с предварително записан час.
   Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment