Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Дискриминация по признак увреждане. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Дискриминация по признак увреждане. Спечелено дело

Дискриминация по признак увреждане. Спечелено дело

Дискриминация по признак увреждане

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, с което бе присъдено обезщетение за претърпени имуществени вреди, вследствие на осъществена от общински орган дискриминация по признак увреждане спрямо незрящо дете.

Дискриминация по признак увреждане: казус и решение на съда

С наредба на общината и на общинския съвет е въведено допълнително изискване за предоставяне на социална услуга (асистент) на деца с увреждания, като се изисква за включване в такава услуга детето да се нуждае от технически средства, за да получи по – висок брой точки при класиране. Вследствие на това допълнение практически се изключва възможността от социалната услуга да се възползват деца с увредено зрение. Всъщност, за определен период от време за незрящите деца изобщо не се включва възможност за ползване на такава услуга, а около година по – късно се създава заместваща програма, която предоставя възможност за по – малко на брой часове за личен асистент, както и по – ниско по размер заплащане.

Бащата на детето завежда дело за дискриминация по признак увреждане, което в крайна сметка завършва с решение на Комисията за защита от дискриминация, потвърдено с влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което се признава, че въвеждането на допълнително изискване за нужда от техническо средство за получаване на по – голям брой точки действително представлява дискриминация.

Отново по негово искане и със съдействието на кантората е заведено дело за обезщетение за претърпените имуществени вреди, вследствие на осъществената спрямо детето му дискриминация по признак увреждане.

Административният съд, разглеждайки делото, се аргументира със съображенията, че докато детето е изцяло изключено от програмата, то е изцяло лишено от социална услуга именно, поради осъществения акт на дискриминация по признак увреждане. Поради тази причина присъжда обезщетение именно за този период, като за негов размер определя възнаграждението, което е следвало да бъде определено за асистента.

С постановяване на съдебното решение са присъдени в полза на детето и всички направени от неговия законен представител разноски за адвокатска помощ.

_________________________________________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ по дела за осъществена дискриминация по признак увреждане, религия, политически убеждения, лично положение, пол, раса, етнос, етническа принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората предоставяме само с предварително записан час.

 

No Comments

Leave a Comment