Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Как напредналите европейски нации се справят с дискриминацията на работното място

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Права на човека  > Как напредналите европейски нации се справят с дискриминацията на работното място

Как напредналите европейски нации се справят с дискриминацията на работното място

Дискриминацията на работното място е изключително често срещан проблем, като обичайно жените са поставени в по – неблагоприятно положение от мъжете.

Independentразказва как една от най – напредналите европейски нации се справя с този проблем. Ето и текстът на статията:

В Исландия ще бъде противозаконно трудовото възнаграждение на мъжете да бъде по – високо от това на жените.

Северната нация се ангажира да премахне разликата в заплащането въз основа на пола до 2022 г.

Исландия се превърна в първата държава в света, която прие, че е противозаконно възнагражденията на мъжете да бъдат по – високи от тези на жените. Съгласно новото законодателство, компаниите и правителствените агенции, които имат повече от 25 служители, следва да получат удостоверение от държавата по отношение на политиките си за равно заплащане на труда. А тези, които не успеят да отговорят на изискванията за равно заплащане, ще бъдат заплашени от глоби.

Законът влезе в сила в понеделник, първият ден от новата година, но проектът беше представен на Международния ден на жената – 8ми март миналата година. Законът беше подкрепен от дясноцентристкото исландско правителство, както и от опозицията в исландския парламент, където почти 50% от членовете са жени.

Исландия, която има много силна икономика, базирана на туризъм и риболов, девет поредни години се нарежда на първо място като страна, в която има най – голямо полово равенство, според Световния икономически форум. През 2017 г. Великобритания се нарежда на 15-то място с 16.9% разлика в заплащането на мъжете спрямо това на жените.

Исландското правителство се ангажира да премахне изцяло разликата в заплащането между това на мъжете и на жените до 2022 г. Сам Смитърс, изпълнителен директор на Fawcett Society споделя пред „Independent”, че „неравностойното заплащане се смята за противозаконно в Обединеното Кралство, но това, което Исландия прави е да изисква от работодателите да предприемат активни действия в тази насока, като правителството ще удостоверява това, което са направили. От април тази година, Обединеното кралство ще представи доклад относно разликата в заплащането въз основа на пола, с който ще се изисква от работодателите с над 250 служители да публикуват информация относно разликата в заплащането в техните предприятия. Това е очаквана стъпка напред, но може да се наложи да помислим и за по – активни мерки, по – специално мерки за справяне с тормоза и дискриминацията на работното място, които се подчертават като основен проблем на много работни места”. Тя добавя: „Трябва също така да не забравяме, че не става въпрос само за това кое е в интерес на жените. Изоставането на жените води и до изоставане на икономиката. А засягането на въпросите за половото неравенство и дискриминацията е добре както за бизнеса, така и за всички нас”.

Източник: https://www.independent.co.uk/news/business/news/iceland-gender-pay-gap-illegal-men-pay-more-women-income-salary-earn-a8139141.html

Превод: Силвия Петкова

No Comments

Leave a Comment