Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Нашият екип

Нашият екип 1

Защо да изберете нас?

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на принципите на доверие, лоялност, ерудиция и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.
Ние имаме богат опит в успешното осъществяване на правна помощ и защита на правата и интересите на гражданите срещу институционален произвол, в т.ч. и полицейски, осъществяван най – често чрез извършване на незаконни обиски, претърсвания, изземвания, последователни проверки на пътя и налагане на неоправдани административни наказания при нарушаване на правото на справедлив процес.
Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е лидер в предоставянето на специализирана и висококачествена правна защита срещу всички видове незаконно лишаване от свобода, вкл. и при незаконосъобразно поставяне под карантина. Ние сме сред малкото специализирани адвокатски кантори в страната, които осъществяват комплексно правно обслужване при защита на правата на човека пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Нашите специалисти са работили по множество знакови дела от сериозен обществен интерес, сред които са и незаконните задържания на протестиращи мирни граждани, незаконното поставяне под карантина на пристигащи от други държави и исканията за парични обезщетения за такива действия.
Специалистите от нашия екип последователно успешно защитават интересите на длъжници при съдебни и изпълнителни производства по принудително изпълнение, както и на работници и служители при емблематични за практиката казуси, свързани с незаконни уволнения, вкл. и по време на обявеното извънредно положение. Ние осъществяваме правна защита на нашите клиенти във всички останали сфери на правото: семейно и наследствено право, договорно право, търговско право, защита на потребителите и защита на личните данни.

Адв. Силвия Петкова - Управляващ съдружник - Petkovalegal.com

Силвия Петкова

Управляващ съдружник и адвокат

Силвия Петкова е адвокат по наказателно право и права на човека от Софийска адвокатска колегия. Автор е на над 250 научни и практически публикации в български и чуждестранни правни издания.

Нашият екип 2

Кристина Караколева

Асоцииран партньор и адвокат

Кристина Караколева е адвокат по гражданско право от Софийска адвокатска колегия. Дипломиран и правоспособен магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Нашият екип 3

Даниел Донис

Консултант по трудова миграция

Даниел Донис е миграционен консултант с богат опит в улесняването на безпроблемната трансгранична трудова миграция.

Нашият екип 4

Ивета Вълева

Адвокат

Ивета Вълева е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Докторант по наказателно право във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и асистент по наказателно право в Института за държавата и правото при Българската академия на науките.

Адв. Борис Малинов - Petkovalegal.com

Борис Малинов

Адвокат

Магистър по право от Университета по национално и световно стопанство. Богат опит в разнообразни правни сфери, в т.ч. в областта на семейното право и наследствените правоотношения, както и в представителството по имотни сделки и вещноправни спорове.

Мартин Костов

Мартин Костов

Адвокат

Мартин Костов е адвокат по гражданско, търговско и административно право от Софийска адвокатска колегия с богат опит в процесуалното представителство пред съдилища и различни държавни органи, а така също и във воденето на преговори и постигането на споразумения.

Даяна Парталска

Даяна Парталска

Адвокатски сътрудник

Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажант в Наказателно отделение на Софийски районен съд и Софийски градски съд.