Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Жертви на изнудване. Случаи от кантората

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Жертви на изнудване. Случаи от кантората

Жертви на изнудване. Случаи от кантората

Осъществяването на изнудване е вид криминална проява, която в практиката се извършва по много сходни начини.

В днешната статия ще поговорим за това какво представлява изнудването. Как то се проявява и как да се защитим, в случай че станем жертва на такива актове? Ще дадем и два примера с най – типичните случаи на изнудване, по които кантората е работила.

Изнудване. Случаи от кантората

Днешното изложение ще започнем отзад напред. Това е необходимо с цел по – лесното разбиране на механизма на извършване на престъплението. С оглед запазване на адвокатската тайна, имената на пострадалите и извършителите са променени.

Случай 1

Николета е семейна бизнес дама, която назначава Красимир на работа като общ работник в стопанисван от нейното дружество склад по препоръка на неин близък. В първите няколко месеца отношенията между новия работник и неговия работодател протичат гладко. Красимир се справя добре с работата, общителен и лъчезарен е, харесван от колегите си и преките си ръководители.

Около половин година след започване на работа, обаче, ситуацията коренно се променя. Това се случва, когато една сутрин Красимир съобщава на Николета, че предишната вечер я е забелязал да слиза от колата на непознат мъж и я е заснел. За да не изпрати снимките на съпруга ѝ, Красимир иска от Николета тя да осъществи интимен контакт с него. Тя категорично отказва, вследствие на което той променя исканията си. Новото му условие е „до края на седмицата“ Николета да му предаде сума в размер на 15 000 лв., като ѝ дава подробни инструкции къде да остави парите.

Николета не разполага с толкова пари, но знае, че същата тази вечер действително е била с друг мъж, с когото има афера. Макар и да няма представа дали Красимир действително я е заснел, у нея възниква основателен страх, че той разполага със снимките, които твърди, че е направил и че наистина ще ги изпрати на съпруга ѝ. Ето защо, тя се принуждава да потърси начин да се снабди с парите. Опитва се да изтегли кредит за тази сума, но банката ѝ отпуска само половината. Тя ги оставя там, където Красимир е поискал и по – късно получава потвърждение от него, че ги е взел. След като, обаче, установява, че дадената сума не съответства на поисканата, Красимир продължил с отправянето на заплахите си.

Случай 2

Ивайло и Камелия са бивши съпрузи, които са се разделили сравнително отдавна, но са запазили приятелските си отношения. Често им се налага да общуват помежду си покрай общите им деца. Имат и общ бизнес, който създали по време на брака си и след развода, решили да запазят, предвид добре развиващите им се приятелски отношения. Както Ивайло, така и Камелия намерили подходящи интимни партньори в лицето на други хора – Ваня и Александър.

Във връзка с общия бизнес, Ивайло и Камелия се сблъскали с финансов проблем, заради който се наложило да общуват малко по – често от обичайното и до малко по – късно от обичайното. В края на един такъв ден, Камелия се прибрала късно вкъщи. Цяла вечер е била с Ивайло, правейки ревизия на обект, свързан с дейността им. Взела си душ, но като излязла от банята с изумление установила, че е получила заплашително съобщение по едно от известните чат приложения от Ваня. Според съобщението, Ваня знаела, че Камелия и Ивайло цяла вечер са били заедно и че иска Камелия да ѝ даде 10 000 лв. В противен случай ще я убие.

Какво е изнудване?

Както виждаме от примерите, най – типичните елементи на престъплението „изнудване“ са два. Първият е свързан с получаването на някаква имотна облага от страна на извършителя. Вторият елемент съществува в съвкупност с първия. Тоест, за да подейства мотивиращо на жертвата да предостави тази облага, извършителят си служи със заплаха.

Същност на изнудването

Изнудването е престъпление от общ характер. То е от категорията на тежките престъпления, тъй като се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. В допълнение се предвижда и глоба от хиляда до три хиляди лева. Това са наказанията, предвидени в основния състав, като съществуват случаи на изнудване, които могат да бъдат наказани и по – тежко. Например, в случай че изнудването е придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години. Глобата също е по – висока. Тя е в размер на три до пет хиляди лева.

Елементи на изнудването

Престъплението изнудване има особена цел. Тя се състои в това извършителят да получи някаква имотна облага и се постига чрез „мотивиране“ на пострадалия да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение. Това „мотивиране“ се осъществява чрез принуда. Тя е необходима, поради факта, че изначално пострадалият не желае да се разпорежда с вещ или право, или да поема имуществени задължения. Както видяхме по – горе, най – често имотната облага се състои в получаване на пари от пострадалия.

Наказателният кодекс дава насоки и за естеството на заплашването. За да е налице престъплението „изнудване“ трябва извършителят да е заплашил пострадалия с насилие (както в случая на Камелия), с разгласяванена позорящи обстоятелства (както в случая на Николета), увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за пострадалия или негови близки.

ВАЖНО!!! Без значение е дали извършителят действително е имал намерение да осъществи заплахата си. За съставомерността на това деяние е необходимо единствено да е налице формално заплашване, което да предизвика основателен страх у пострадалия. То следва да бъде от естество, че да може да предизвика тежки последици и да предизвика. Така, в примера на Николета, заплахата може да предизвика основателен страх, че ако бъде осъществена, семейството ѝ ще се разпадне. По същия начин, заплахата с убийство е от естество да предизвика основателен страх у Камелия, че животът ѝ ще бъде насилствено отнет.

Как да се защитим?

Средството за защита е чрез подаване на жалба до съответната районна прокуратура по местоизвършване на престъплението.

ВАЖНО!!! От изключително значение е с подаването на жалбата, пострадалият да бъде конституиран в досъдебното производство именно в това качество. Това е така, тъй като множеството права на пострадалия в наказателия процес се активират единствено тогава, когато той изрично иска да участва в него. Сред най – важните от тези права са:


1 . да получи защита за своята сигурност и тази на близките си. Когато изнудването е придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, тази защита е изключително важна, особено ако не са изпълнени исканията на извършителя;
2. да бъде информиран за хода на наказателното производство. Това право е пряко свързано със следващото;
3. да участва в производството съобразно предвиденото в закона. Това участие се изразява във възможността пострадалият да се включи в делото като граждански ищец/граждански ответник и да предяви искането си за получаване на обезщетение за претърпените от престъплението вреди направо пред наказателния съд. За извършването на това присъединяване, обаче, има точно определени срокове, които ако бъдат изпуснати, не могат да се възстановят. Това ще означава, че пострадалият ще загуби правото си да се присъедини в наказателния процес по – късно, за да предяви претенциите си;
4. да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.

В заключение

Както видяхме по – горе, престъплението изнудване има много типични признаци, които е трудно да бъдат сбъркани. Същевременно, продължителното понасяне на подобни действия, може да доведе до сериозни психологически последици за пострадалия. Ето защо е необходимо предприемането на навременни мерки, както с оглед своевременното прекратяване на действията, представляващи изнудване, така и с цел обезщетяване на претърпите негативни усещания като страх, нервно напрежение, притеснение и др.

____________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с различните видове престъпления, четете в секцията „Наказателно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ специализира в сферата на предоставяне на правна помощ и защита на пострадали от престъпления.

2 Comments

  • Спаска
    Отговор 20.09.2022 at 9:20

    Здравейте, работя в Германия. Един човек, който ми беше познат ме уреди. Три месеца подред искаше да получава пари от мен в размер на 1500 евро. Заплашва ме ако не получи парите от мен за месеца, че ще пострадат децата ми и семейството ми. Имал мои интимни снимки и че ще ме побликувам в фейсбук ако не получи сумата за месеца.

Leave a Comment