Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Задържане след фалшиво положителна проба за наркотици. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Задържане след фалшиво положителна проба за наркотици. Спечелено дело

Задържане след фалшиво положителна проба за наркотици. Спечелено дело

Задържане за шофиране с наркотици

Полицейските органи имат правомощие да осъществят задържане за шофиране с наркотици, в случаите, в които при изпробването с тест водач на моторно превозно средство даде положителен резултат. Полицейското задържане, обаче, не е задължително, а представлява единствено възможност за полицията, когато други, по – малко рестриктивни мерки не могат да доведат до преследваната от закона цел. А тя се състои в това да бъде ограничен водачът, който не е в трезво състояние, да управлява моторно превозно средство. Необходимостта от подобно ограничение произлиза от факта, че се касае за дейност, разкриваща повишена степен на опасност.

За случаите, в които е налице положителна проба за употребата на наркотични вещества, законът предоставя възможност на полицията да отнеме свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, както и временно да прекрати регистрацията на автомобила, ако е негова собственост. Тогава, когато полицейските служители са се възползвали от това свое правомощие, практически те са прекъснали възможността на проверяваното лице да създава опасност за останалите участници в движението, шофирайки след употреба на наркотици.

В практиката, обаче, независимо, че свидетелството за управление на моторно превозно средство е отнето, а регистрацията на автомобила – временно прекратена, полицейските служители задължително пристъпват и към задържане за шофиране с наркотици. Това се случва и тогава, когато пробата е фалшиво положителна.

Липсата на достатъчен материален капацитет и човешки ресурс на акредитираните лаборатории на територията на страната, които изследват биологичните проби от кръв и урина за употреба на наркотични вещества, води до изключително големи забавяния на резултатите от химико – токсикологичното лабораторно изследване. През това време водачът, който е дал фалшиво положителна проба с тест е прекарал 24 часа в ареста в условията на задържане за шофиране с наркотици, каквото не е извършил, както и е останал без книжка, а в много случаи – и без автомобил.

При тези обстоятелства, водачът има право на обезщетение от държавата за това, че незаконосъобразно е бил задържан, че е останал без книжка и без кола.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е първата в страната адвокатска кантора, завела и спечелила дело за обезщетение за фалшиво положителна проба за наркотици. Оттогава насам специалистите на дружеството водят десетки дела за оспорване на актовете, с които се осъществява задържане за шофиране с наркотици, отнемане на книжка и прекратяване на регистрация на автомобил, както и за обезщетение за неудобствата, претърпени от водачите.

Задържане за шофиране с наркотици – случаят.

Ивелин* е неосъждан млад мъж с добри характеристични данни, който никога не е употребявал наркотични вещества. Именно, поради тази причина, когато бил спрян за рутинна проверка от полицейски служители, които му обяснили, че следва да бъде изпробван за употреба на такива, той се съгласил на изпробването.

Първата проба не била зачетена от полицейските служители, тъй като не бил събран достатъчен слюнков материал.
При втората проба и за изненада на Ивелин, апаратът отчел положителен резултат за канабис.

Полицейските служители незабавно пристъпили съм задържане за шофиране с наркотици, отнели свидетелството за управление на моторно превозно средство на Ивелин и прекратили регистрацията на автомобила му.

Ивелин оспорил резултата от теста и поискал да бъде придружен до Военно – медицинска академия за даване на биологични проби, с което да докаже, че е шофирал след употреба на наркотични вещества. Доколкото това придружаване е законово задължение на полицейските служители, те го отвели в лечебното заведение, където дал проби кръв и урина.

След това Ивелин бил отведен с белезници в районното управление, за да изтърпи взетата спрямо него мярка задържане за шофиране с наркотици.

Непосредствено след освобождаването си, Ивелин се свърза с кантората, за да пристъпи към съдебно оспорване както на задържането си, така и на заповедите, с които се отнема книжката му и се прекратява регистрацията на автомобила му.

Към настоящия момент по отношение на Ивелин има влезли в сила съдебни решения, с които се признава незаконосъобразността на отнемането на книжката и прекратяването на регистрацията на автомобила му. Това се случи по жалба на Ивелин със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името е променено.

Задържане за шофиране с наркотици – решението на съда.

По подадената от Ивелин със съдействието на кантората жалба, съдът отменя като неправилна и незаконосъобразна заповедта, с която по отношение на него е осъществено задържане за пофиране с наркотици.

 

 

Задържане след фалшиво положителна проба за наркотици. Спечелено дело 3

__________________________________________________________________________________________________

Повече информация за спечелените от специалистите на кантората дела, можете да откриете в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора с богат опит в защитата на водачи с фалшиво положителна проба за наркотици.

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

Правни консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment