Административно право

Заснемане без наше съгласие. Права на пострадалите

Заснемане без наше съгласие за това е принципно невъзможно. Това е така, тъй като както Конституцията на Република (КРБ), така и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи прогласяват правото на личен живот (ЕКЗПЧОС). Съобразно разпоредбите на КРБ и ЕКЗПЧОС всеки има право на личен живот и това право е неприкосновено. И тъй като въпросът за заснемане без наше съгласие е винаги актуален, в днешната статия ще разгледаме въпроса кога можем да бъдем заснети и как да се защитим срещу противоправно заснемане.

Принципът относно забраната за заснемане без наше съгласие

Съгласно чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от КРБ

Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Отделно от това, съгласно чл. 8, § 1 от ЕКЗПЧОС

Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.

Цитираното в горните разпоредби право на личен живот, обаче, не е абсолютно. Съществуват законови изключения, в които заснемане без съгласието на заснетото лице ще бъде законосъобразно.

Забраната за заснемане без наше съгласие се извежда още и от Закона за защита на личните данни.

Изключенията

Най – важното изключение от принципа е Законът за специалните разузнавателни средства. Съобразно неговите разпоредби е законосъобразно временното ограничаване на неприкосновеността на личността и жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения. Тоест, в случай на прилагане на СРС отпада необходимостта от това да се иска разрешение за заснемане от заснеманото лице. Добре е да се знае, обаче, че използването на СРС е възможно само вследствие на съдебно решение по наказателни дела.

Второто изключение от забраната за заснемане без наше съгласие е по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ). Съобразно неговите разпоредби, организаторите на спортни събития могат да заснемат поведението на зрителите в спортната зала и спортния обект. Тези записи могат да се използват при доказване на извършени нарушения. Необходимо условие е, обаче, да са поставени предупредителни съобщения на видно място, че съответните обекти са под видеонаблюдение.

Впрочем, поставянето на предупредително съобщение на видно място, че съответният обект е под видеонаблюдение, напълно отговаря на изискванията на КРБ. Това е така, тъй като заснеманото лице е уведомено, че е налице заснемане. А както споменахме по – горе, неправомерно заснемане ще бъде има, когато заснеманото лице не знае, че това действие се извършва спрямо него.

[!] Когато знаем, че сме обект на заснемане, то ще бъде законосъобразно, ако изрично не му се противопоставим. В този случай се счита, че при липса на противопоставяне, изрично сме се съгласили на заснемането.

Всички останали изключения на заснемане без наше съгласие или при изричното ни противопоставяне са спорни в практиката. Така, в теорията и българската практика се счита, че не е налице нарушение в следните случаи на заснемане в случай на:

 1. извършване на обществена дейност;
 2. присъствие на обществено място;
 3. наличие на изображение на лице, което е част от снимка, показваща събрание, шествие или пейзаж;
 4. редакционни цели при представяне на кадри от събития, представляващи обществен интерес;
 5. предварително получено възнаграждение за заснемане.

Тук отново следва да се отбележи, че при първите три изключения, е необходимо да е налице предупредително съобщение за извършване на видеонаблюдение.

А защо тези изключения са спорни? Това произтича от практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, която е задължителна за българските съдилища. Не са единични решенията му, съобразно които при заснемане на публични събития, като напр. протести, е налице нарушение на правото на личен живот. Затова при изброените по – горе четири основания, дали е налице изключение от забраната за заснемане се преценява при всеки конкретен случай.

Защита срещу неправомерно заснемане

Въпреки наличието забрана за заснемане без съгласието на заснеманото лице или при изричното му противопоставяне, нарушения има много. Какъв е пътят за защита?

На първо място, една от държавните институции, към които можем да се обърнем е Комисията за защита на личните данни.

На второ място, можем да се обърнем към административния съд, като подадем иск срещу този, който е нарушил правото ни на личен живот. В този случай можем да искаме да ни бъдат присъдени както имуществените, така и неимуществените вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Това, напр. могат да бъдат болки и страдания, притеснения, тревоги, страхове и др.

_____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правилата за спазване на правото на лични и семейния живот за гражданите, можете да намерите в секцията “Права на човека”

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ по дела за неправомерно заснемане. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

30 thoughts on “Заснемане без наше съгласие. Права на пострадалите”

 1. Последното изречение на становището Ви по въпроса, а именно овъзмездяване на “болки и страдания, притеснения, тревоги, страхове и др” звучи доста нереалистично на фона на практиката. Например когато си търсим правата за открадната вещ, законът не обезщетява емоционалните ни промени, настъпили след престъплението! Помня, че отговорът на прокурора, към адвоката ми беше “да се радва, че е намерена”.

  1. Обезщетяването на неимуществените вреди зависи и от начина, по който адвокатът е съумял да ги обоснове и докаже. Например, кантората е съумявала да постигне изплащане на неимуществени вреди в размер на 1 500 лв. за несвоевременно доставяне на стока на стойност 200 лв.
   Що се отнася до присъждането на справедлив размер на такива вреди, поради стрес и тревога от загубата на имуществото при кражба, то е част от задължителната практика на Върховния касационен съд.
   Същото се отнася и за всеки друг вид непозволено увреждане.

   1. Бихте ли посочили пример от практиката за такова реално (виж по-долу) обезщетяване на психически/емоционални страдания, които дадено престъпление оказва върху потърпевшия, наложено от българския съд и на практика изплатено. Например възрастна жена е нападната и са откраднати златните зъби на майка й. Полицията намира престъпника, съдът оценява и овъзмездява процентно материалната щета, но жената се нуждае от помощ, за да възстанови увереността си и… 200 лева е несериозно отношение. Не следва ли такова обезщетяване да има по подразбиране в допълнение на материалните загуби, независимо колко добре защитата е потвърдила тази нужда. Бабата може да не е освидетелствана с медицински документ, но ще се страхува да заспива в леглото си, с месеци.
    Благодаря

    1. Първият и настоящият Ви коментар си противоречат. В първия казвате, че “например когато си търсим правата за открадната вещ, законът не обезщетява емоционалните ни промени, настъпили след престъплението”, а във втория си коментар твърдите, че все пак знаете за случаи на обезщетени неимуществени вреди при кражба, но 200 лв. Ви се струва “несериозно”.
     Следва да се има предвид, обаче, че първо, твърдението, че законът не обезщетява “емоционалните промени, настъпили след престъплението” е невярно. Уредбата се намира в чл. 52 от Закона за задълженията и договорите, според който обезщетението за неимуществени вреди от непозволено увреждане (на каквото за целите на обезщетяването се приравнява престъплението) се определят от съда по справедливост. “По справедливост” означава, че размерът му се определя за всеки конкретен случай, според обстоятелствата.
     Така, например в Решение № 1087 от 27.03.2018 г. на Районен съд – гр. Пловдив присъдените неимуществени вреди са в размер на 4000 лв. И като цяло примерите са стотици, а ако не и хиляди.

 2. Здравейте ,разбрах, че съм снимана на работното ми място от чистачката без мое знание да покаже на началника,че съм с телефон в ръка .Някой може ли да ми каже какви права имам в такъв случай ?

  1. Здравейте.
   В статията по – горе подробно е обяснено какви са правата Ви. Тъй като заснемането без Ваше съгласие и предоставянето на снимката на друго лице е нарушение на Ваши конституционни права, както и на правата Ви по Закона за защита на личните данни, защитата Ви може да бъде осъществена по съдебен ред или пред Комисията за защита на личните данни.
   Кантората ни осъществява съответната защита и по двата начина.

 3. Здравейте, в нашият университет преподавателят иска да правим клипове и да му ги изпращаме. Това е във връзка .че провеждаме онлайн обучение и ковид пандемията.Така отразяват присъствието ни и участието в часовете. Аз категорично отказах да пратя клипове как правя упражнения. Отговориха ми, че така е решило ръководството и ако не пратя клипове няма да получа заверка. Моля, за вашия коментар и какво да направя в този случай.

  1. Здравейте.
   Доколкото клиповете представляват лични данни по смисъла на Закона за личните данни и Общия регламент за защита на данните, за тях се прилагат правилата на посочените нормативни актове. От представените от Вас данни, не се открива основание да предоставяте Вашите лични данни чрез изпращане на клипове, съответно няма основание да Ви бъде отказана заверка, заради непредоставянето на такива.
   Относно това какво можете да направите, препоръчително е изготвянето на възражение до ръководството на университета, в което да се изяснят случаите, в които обработването на лични данни е законно съгласно нормативните актове, както и да се изясни правото Ви да откажете Вашите лични данни да бъдат обработвани без негативни последици за Вас.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 4. Заснех зам-управителката в Техномаркета на Цариградско шосе първо защото с безобразно фалшива реклама ме бяха накарали да ида до там на няколко километра, харчейки два часа и бензин за нищо, второ защото картата на врата й беше обърната с гръб и трето защото вместо да измисли някаква компенсация започна с някакви обвинения да ме разкара колкото се може по-бързо, както се прави в най-долнопробни магазини. Снимах я между много нейни колеги, а не на някакво усамотено място. Всеки знае, че там се снима на всеки метър от магазина, а предупреждения трудно се виждат. Думите й бяха “Изтрийте веднага снимката защото ще ви съдя и ей сега ще извикам полиция”. За доказателство имала много снимки от техните камери как сме я снимали?!

  1. Здравейте.
   Законодателството на Република България е изключително стриктно в това отношение.
   Никой не може да бъде фотографиран или видеозаснеман без негово знание или с изричното му несъгласие, като за нарушение на това правило, неправомерно заснемащият дължи обезщетение.
   Поздрави.

 5. Здравейте, а как стои въпроса със звукозаписа?
  Законно ли е да ти се обадят по телефона, да те запишат и въпреки неколкократната ми изрична забрана да се излъчва, да бъде качен записа на сайта на записващия !

  1. Здравейте.
   Съгласно Конституцията никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи. Тоест, тази забрана се отнася и до звукозаписа.
   Някои компании извършват звукозапис с цел подобряване на обслужването, като предварително предупреждават клиента. В този случай, ако клиентът не желае да бъде извършен звукозапис на разговора, следва да го прекрати.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 6. В магазините ме снимат без мое разрешение. Значи ли ,че трябва да ги съдя и да печеля парички?

  1. Не. Конституцията на Република България гласи, че никой не може да бъде заснеман без негово знание или с изричното му несъгласие. На входа на всеки един магазин са поставени указателни табели, че се извършва видеозаснемане. Ако не желаете да бъдете заснеман, не следва да навлизате в територията на магазина.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 7. Заснели са ме без мое знание побликувалиса и личните ми данни какво мога да направя по този начин са навредили и на мен и на моите близки

  1. Здравейте.
   Мерките за защита, които можете да предприемете зависят от това при какви условия е извършено заснемането, както и къде и при какви условия са публикувани личните Ви данни. Също така, от значение е и обстоятелството каква вреда е настъпила. Без тези данни не може да бъде предоставено становище за възможностите Ви за защита.
   Можете да опишете случая на office@petkovalegal.com .
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 8. Здравейте, ако с човек, който съм имал интимни отношения ми е направел снимки без да знам и не само такива, как да процедирам, защото ги видях случайно и се чувствам доста унизен и застрашен за публичността им, моля ви, ако е възможно ми изпратете имейл с опциите, как да процедирам в смисъл, виновен до доказване на противното, ако не отиде адвокат със заповед и полицай, да му иземат телефона и да ги видат, може да ги изтрие и после да останат голи думи?

  1. Здравейте.
   В реалността адвокатите нямат функции по изземване на вещи, с които е извършено нарушение или престъпление. Това се прави единствено от органите на досъдебното производство. В зависимост от съдържанието на снимките, създаването им може да представлява единствено нарушение на българското и европейското законодателство за защита на личните данни, но може да съставлява и престъпление по Наказателния кодекс, наказуемо с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева. За предоставянето на становище по какъв начин следва да се процедира е необходимо да се разгледа подробно конкретния казус, което става след предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 всеки делничен ден от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 9. Всеки пише, коментира, без да посочва членове от нормативни актове /с изключение на конституцията, която пък има изключение – в предвидените от закон случаи/. Ама, кои са тези закони и членове – иди се оправяй.

  1. Здравейте.
   Не е възможно да се цитират подробно всички изключения, предвидени в закон. Това е така най – малко, поради факта, че в правото, въпросите за наличието на нарушение и отговорността за него се преценяват за всеки конкретен случай от специалисти с висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 10. Здравейте. Как стои въпросът със заснемането на полицейски служители без тяхното знание или съгласие при изпълнение на служебните им задължения?

  1. Здравейте.
   Всяко заснемане на лице без негово съгласие или при изричното му несъгласие, освен в някои ограничени случаи, предвидени в закон, представлява нарушение.
   Заснемането на полицейски служители при изпълнение на служебните им задължения не е сред изключенията, предвидени в закона, поради което ако не е дадено съгласие или са заснети без тяхно знание, налице е нарушение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   1. Незнам дали е нарушение, но врата до врата сме на етажа. Откакто са ми съседи съм в постоянно напрежение и стрес – пиянски скандали, побоища между двамата съпрузи, вратата ми е цялата нарязана. Видях се в чудо и сложих наблюдение на стълбищната площадка. Ако ми кажете друг нормален начин, чрез който мога да се защитя? Може ли човек да живее в уплаха? От прокуратурата казват, че нямало доказателства, а аз си знам. Има опция да извъртя камерата( по – скоро нова камера, понеже на тази тези същите й отрязаха кабелите и нищо не им направиха органите… И така – слагайки такава, гледаща само моята врата, каква е гаранцията, че тези, или някой друг няма да застане отзад на новата ми камера и да я повреди, открадне, или друго? А ако ме причакат зад кабинката на стълбището, след като вече няма да има наблюдение там? И кое е по – важно – живота на човека, неговото имущество, или промяната на посоката на видеонаблюдението? Говорим за специфичен случай – как да се защитя от хората со мен, след като не е допустимо камерата ми да гледа към тях?
    Благодаря Ви предварително.

    1. Здравейте.
     Както е описано в статията, не можете да осъществявате видеонаблюдение без знанието на наблюдаваните лица или при тяхното изрично несъгласие.
     По отношение на осъществявания спрямо Вас психически тормоз, съществува гражданскоправен ред за търсене на защита и той се реализира чрез изготвяне и подаване на искова молба. В рамките на делото, вкл. и със свидетелски показания, може да се докаже твърдяното от Вас поведение от страна на съседите Ви. В този случай съдът осъжда съседите Ви да Ви платят обезщетение за осъществения тормоз. В повечето случаи подобен процес действа дисциплиниращо и тормозът се прекратява.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     1. Ситуацията тук във входа е по – специфична, защото домоуправителя е насърчаващото лице, който наговаря половината вход срещу мен и тези до мен, вероятно по – наивни, вършат бели. И така, свидетели от входа няма как да намеря и съм принудена да се справям сама.

 11. Здравейте!
  На режим на лични отношения между бившия ми зет и детето, беше нает брата на бившия ми зет да прави видеозаписи, без съгласието на дъщеря ми. Тя го молеше да не я снима, но той не се съобрази с нейното желание. Въпросните видеофайлове бяха публикувал в YouTube. Какви са възможностите ми да потърся правата си в съда?

  1. Здравейте.
   Всяко заснемане без съгласието на заснетото лице представлява нарушение на закона. Пострадалият от това нарушение може да потърси обезщетение чрез подаване на искова молба до съответно компетентния съд. Това е общият принцип.
   Какви конкретни мерки е необходимо да бъдат предприети във Вашия случай, пред кой съд и с какъв размер на исканото обезщетение, може да се прецени само след обсъждане на казуса и преценка на основанията за образуване на дело.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 12. Мога ли да снимам в магазин без да има хора в кадър? Например етикети, продукти, състояние на хигиената и до колко табелка, че снимането е забранено има сила? В случая не се заснемат хора и не се нарушават техните лични права, а ние просто търсим и събираме информация както КРБ ни дава право. Къде са дефинирани какво са обществени места в контекста на закона за авторското право и може ли да се приложат дефинициите от закона за здравето?

  1. Здравейте.
   Всеки собственик може да установява в собствения му обект каквито правила пожелае, стига с това да не нарушава закона. В случая законът не предвижда масово разрешение за снимане и след като собственикът е поставил указателна табела, съгласно която снимането е забранено, Вие имате задължение да се съобразите с волята му, доколкото частната собственост е неприкосновена. В противен случай ще дължите обезщетение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *