Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Катастрофа на заледен път. Как да се защитя?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Катастрофа на заледен път. Как да се защитя?

Катастрофа на заледен път. Как да се защитя?

Катастрофа на заледен път

Катастрофа на заледен път може да възникне при често срещаното неизпълнение на задълженията на отговорните органи да поддържат и почистват пътищата, по които гражданите се движат.

Пътищата, отворени за обществено ползване са държавна собственост, когато са част от републиканската пътна мрежа, съответно общинска собственост, когато се намират в рамките на населените места. В рамките на зимния сезон органите на държавата и общините са тези, които имат задължение да поддържат пътищата в състояние, в което да са безопасни и годни за използване от страна на гражданите. Неизпълнението на това задължение може да доведе до възникване на катастрофа на заледен път, вследствие на която могат да бъдат причинени както имуществени, така и неимуществени вреди, които следва да бъдат възстановени на пострадалите.

Случаи от практиката, в която пострадали осъдиха АПИ за катастрофа на заледен път

По време на движение през силно заледен участък на междуградски път, водач на моторно превозно средство губи контрол над автомобила си, вследствие на което реализира ПТП с насрещно движещ се автомобил. Водачът, загубил контрол над автомобила си, получава множество травми и фрактури, сред които травма на главата, счупване на носа и няколко счупени ребра. По чудо водачът на насрещно движещия се автомобил и пътниците в него са невредими.

Пострадалият шофьор завежда дело срещу АПИ за това, че не е изпълнила задължението си да опесъчи/осоли пътя, за да предотврати образуването на лед.  По време на процеса Агенция „Пътна инфраструктура“ твърди, че не следва да носи отговорност за настъпилото произшествие, тъй като то е по вина на водача – не е съобразил скоростта си с пътната обстановка и атмосферните условия.

Съдът, обаче, не споделя това мнение, тъй като доказателствата по делото сочат именно, че участъкът, в който настъпва катастрофата е силно заснежен и заледен и че именно неизпълнението на задължението ѝ за поддръжка и почистване на пътя е причината за възникване на произшествието. Агенцията е осъдена да плати обезщетение е размер на 30 000 лв. на пострадалия шофьор.

Кой носи отговорност за възстановяване на вреди, причинени от катастрофа на заледен път?

Отговорът на този въпрос зависи от това дали участъкът, на който е възникнало ПТП е част от републиканската пътна мрежа или се намира в рамките на населено място.

За пътищата, които са част от републиканската пътна мрежа отговаря Агенция „Пътна инфраструктура“. Именно това е държавният орган, който има задължение да почиства републиканските пътища от сняг, да ги опесъчава или осолява, за да не се образува лед, който да постави в опасност безопасността на движението, както и живота и здравето на пътниците.

По отношение на пътищата, които се намират в рамките на населените места, задължение за тяхното почистване и поддръжка има съответната община, на чиято територия тези пътища се намират.

Неизпълнението на тези задължения от страна на АПИ или на общините може да доведе до катастрофа на заледен път, вследствие на което да възникнат както имуществени вреди (напр. заплащане на ремонт на автомобил), така и неимуществени вреди (напр. уплаха, стрес, безсъние, телесни увреждания, като счупване на крайници, вкл. и смърт). Всички тези вреди подлежат на обезщетяване.

Ангажирането на отговорността на АПИ и общините за възстановяване на вредите, причинени вследствие неизпълнението на задълженията за почистване и поддържане на пътната мрежа по време на зимния сезон може да стане единствено по съдебен ред. Размерът на обезщетението се определя според сумата, доказана със съответни документи, която се претендира като имуществена вреда. Неимуществените вреди се присъждат по справедливост, като от значение са характера и обема на претърпените неимуществени вреди. Правилото е, че колкото е по – тежко увреждането, толкова по – високо е обезщетението, което се дължи.

ВАЖНО!!! При катастрофа на заледен път непременно следва да бъде извикан на място екип на КАТ, който да констатира произшествието. В по – голямата част от случаите полицейските служители ще съставят на водача акт за установяване на административно нарушение за това, че е нарушил задължението си непрекъснато да контролира автомобила си, както и да се съобразява с пътната обстановка и потенциалните предвидими препятствия, когато избира скоростта си на движение. Наказанието за това нарушение е „глоба“ в размер на 20 лв., която впоследствие също ще подлежи на възстановяване като имуществена вреда.

ВАЖНО!!! При възникване на катастрофа на заледен път пострадалите лица, возили се в автомобила, следва възможно най – бързо след инцидента да се оправят към най – близката служба „Съдебна медицина“ за издаване на съдебно – медицинско удостоверение, в което да бъдат отразени получените травматични увреждания.

ВАЖНО!!! Възможно е някой от пътуващите в автомобила да получи сериозни увреждания или да почине вследствие на възникналата катастрофа на заледен път. В този случай на водача ще бъде повдигнато обвинение за причиняване съответно на средна или тежка телесна повреда, или смърт при ПТП. В този случай своевременното ангажиране на опитен адвокат по наказателно право е от съществено значение за правилното изграждане на защитата.

_______________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с утвърдени адвокати по наказателно право с опит в сферата на защита при обвинения за причиняване на средна или тежка телесна повреда, или смърт при ПТП.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти при успешното провеждане на дела за ангажиране отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани, вкл. и такива, възникнали от катастрофа на заледен път. Най – интересните сред спечелените от кантората дела, можете да откриете в секция „Новини“.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон или на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment