Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Катастрофа с тротинетка. Права на пострадалия

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Катастрофа с тротинетка. Права на пострадалия

Катастрофа с тротинетка. Права на пострадалия

Катастрофа с тротинетка

Все по – масовото присъствие на индивидуалното електрическо превозно средство (тротинетка) по пътищата за обществено ползване води и до все повече случаи на катастрофа с тротинетка, в които участници са лек автомобил и водачът на тротинетката.

Обичайната причина за случаите на катастрофа с тротинетка е невниманието на шофьорите, масовата практика за отнемане на предимство или за „притискане“ на пътя на велосипедисти, мотористи, а вече и на водачи на тротинетка. Много често, когато именно водачът на лекия автомобил е виновен за пътното – транспортно произшествие, с цел да се размине срещата със закона, предлага определена сума пари, която да покрие само имуществените вреди от катастрофата за повредената или унищожена тротинетка.

Подобно предложение често се оказва примамливо за водача на електрическата тротинетка и той го приема без да свърже с органите на реда. Това, в повечето случаи води до сериозно ощетяване на правата на пострадалия при катастрофа с тротинетка, вследствие на непознаването им, като се пропуска обезщетяването на всички останали вреди, които биха могли да възникнат.

Ето защо в днешното кратко изложение ще поговорим за това какви са правата на пострадалия водач при катастрофа с тротинетка с лек автомобил, какви са първите спешни действия, които той следва да предприеме непосредствено след катастрофата, трябва ли да приема пари „на ръка“ от виновния водач, както и какви са вариантите за защита и получаване на обезщетение.

Права на пострадалия водач при катастрофа с тротинетка

Правата на пострадалия при всяко пътно – транспортно произшествие се активират в пълна степен, когато той няма вина за настъпването му или когато е налице съпричиняване.

Водачът на електрическа тротинетка няма да бъде виновен за настъпването на пътно – транспортното произшествие тогава, когато е спазил в пълна степен Закона за движението по пътищата и инцидентът е настъпил изцяло, поради нарушения, извършени от водача на лекия автомобил. Най – често срещаното такова нарушение е отнемането на предимство.

Подробна информация за задълженията на водача на електрическа тротинетка като пълноправен участник в движението по пътищата можете да намерите в статията „Новите правила за електрическите тротинетки“, като индивидуални електрически превозни средства по смисъла на закона.

Съпричиняване (на вредоносния резултат) ще има тогава, когато и двамата водачи са извършили нарушение на правилата за движение. Най – честият случай на съпричиняване възниква тогава, когато водачът на тротинетката не е слязъл от нея при преминаване по пешеходна пътека, а водачът на лекия автомобил не е спрял на нея, с което двамата са реализирали ПТП. В този случай правата на пострадалия не се прекратяват, но обезщетението, което той получава за претърпените от него вреди се намалява.

И така, както стана ясно, основното право на пострадалия водач на електрическа тротинетка е да получи обезщетение за претърпените от него:

– имуществени вреди: повредена или унищожена тротинетка, както и всички останали вещи, които вследствие на катастрофата са били повредени или унищожени (напр. слънчеви очила, мобилен телефон, др. ел. устройства);

– неимуществени вреди: при ПТП, в по – голямата част от случаите, именно тези вреди съставляват най – голям финансов размер. В зависимост от степента на увреждането на пострадалия водач обезщетенията могат да достигнат до 70 – 80 хил. лв.

Защита и обезщетяване на претърпените вреди при катастрофа с тротинетка

За да се обезпечат доказателствата за настъпилите вреди е изключително важно в момента на осъществената катастрофа с тротинетка да бъдат извършени няколко задължителни действия:

– обаждане на тел. 112 с цел съобщаване за произшествието и изчакване на патрул на сектор „Пътна полиция“ (КАТ). Полицейските служители трябва да изготвят протокол за ПТП, в който да се впишат причинените имуществени вреди, да направят тест за употреба на алкохол/наркотични вещества на участващите в ПТП водачи, както и да установят виновния за инцидента.

ВАЖНО!!! В случай че водачът на тротинетка е употребил алкохол или наркотични вещества, ще е налице съпричиняване. Следва да се има предвид, че за разлика от подобните случаи с управление на моторно превозно средство под въздействието на алкохол над определени граници или на наркотични вещества, където наказанието е лишаване от свобода, при управление на електрическа тротинетка след употреба на алкохол или наркотици, наказанието се налага по административен ред и е глоба в размер на 20 лв. (фиксиран). Често пъти именно това обстоятелство спира водачът на електрическата тротинетка да потърси правата си от страх, че ще му бъде ангажирана по – сериозна отговорност, но това далеч не е така.

– в случай че водачът е пострадал физически, не е необходимо да се изчаква патрул на КАТ, а трябва да се извика линейка, която да го закара в най – близкото лечебно заведение. Пострадалият ще бъде разпитан от полицията направо в болницата;

– след приключване на прегледите / разпитите, пострадалият трябва незабавно да посети съдебна медицина за снабдяване с медицинско свидетелство за получените увреждания. Това важи и за случаите, в които са налице само натъртвания без нарушения на цялостта на кожата / кръвонасядания (синини) / охлузвания / счупвания и др. под. (т. нар. „болкова симптоматика). Тоест, във всички случаи е необходимо посещение в съдебна медицина.

В зависимост от резултатите от взетите проби с дрегер за употреба на алкохол / наркотични вещества от страна на водача на лекия автомобил, както и в зависимост от причинените вреди на водача на електрическата тротинетка, защитата на последния може да бъде наказателноправна или гражданскоправна.

Катастрофа с тротинетка. Права на пострадалия 3

Наказателноправна защита при катастрофа с тротинетка

Възможността за наказателноправна защита при катастрофа с тротинетка се активира в следните случаи:

– виновният водач на лекия автомобил е употребил алкохол / наркотични вещества;

– нанесена е средна или тежка телесна повреда на пострадалия водач на електическата тротинетка.

ВАЖНО!!! 

Телесната повреда е средна, когато е причинено трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците (всички видове счупвания), снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст  или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезбразяване на лицето или на други части на тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота (напр. някои счупвания на носа и мозъчно сътресение [комоцио]), наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Телесната повреда е тежка, когато е причинено продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Във всички случаи на установяване на шофиране на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила / наркотични вещества се образува бързо досъдебно производство. Това се случва веднага след получаване на резултатите от дрегер / дръг тест / кръвна проба. Същото се отнася и до случаите на средна или тежка телесна повреда. Това се случва след получаване на медицинското свидетелство за вида на получените увреждания и тяхната квалификация.

В случай че все пак не бъде образувано бързо производство, следва да се подаде жалба в прокуратурата (не в полицията).

Защо е важно да се реагира още в момента на образуване на досъдебното производство срещу виновния водач?

Причините са от правно – процесуално естество. Още на етап досъдебно производство е необходимо водачът на електрическата тротинетка да поиска да участва в него като „пострадал“. Това му дава право да получава информация за хода на разследването и да прави искания по него, както и да бъде информиран за моментите на повдигане на обвинение (предварително и пред съд).

Именно в момента на узнаването за повдигането на обвинение пред съд и насрочването на т. нар. „разпоредително заседание“ пострадалият може да поиска да участва и в съдебната фаза като частен обвинител и граждански ищец. Ако пропусне този момент, той не може да направи това по – късно и за да получи обезщетение за причинените вреди, трябва да изчака постановяването на присъда и влизането ѝ в сила, което може да отнеме много време.

Друг практически проблем на пропускането на този срок е невъзможността на пострадалия да узнае кога е постановена присъда и кога тя е влязла в сила, тъй като всъщност, той няма да има достъп нито до номера на делото, нито до материалите по него.

Възможност за провеждане на наказателноправна защита има и в случаите на причиняване на лека телесна повреда, но това не става чрез прокуратурата, а по желание на пострадалия директно пред съда.

Гражданскоправна защита при катастрофа с тротинетка

Гражданскоправната защита при катастрофа с тротинетка се активира в случаите, в които няма настъпили телесни увреждания или ако има, те са леки и пострадалият водач на електрическата тротинетка не желае да търси наказателноправна защита по наказателноправен ред.

Гражданскоправната защита се провежда по реда на Закона за задълженията и договорите по съдебен ред или чрез извънсъдебно споразумение.

При избора на варианта за защита при катастрофа с тротинетка чрез извънсъдебно споразумение е необходимо изключително внимателно да се следи за неговите параметри, по възможност с помощта на специалист с опит в тази материя, тъй като в 100% от случаите се залагат клаузи, които са в ущърб на пострадалия, но се разчита той да не ги забележи, особено в случаите, в които не ползва правна помощ.

Клаузите на споразумението подлежат на предоговаряне единствено преди то да бъде сключено. След като вече са положени подписите на страните, параметрите на споразумението се стабилизират, т.е. не подлежат на отмяна, освен в някои много ограничен брой случаи (напр. нищожност на цялото споразумение или промяна в условията по взаимно съгласие).

В заключение

Както във всеки един случай, така и в случаите на катастрофа с тротинетка и лек автомобил, необходимо е пострадалият водач добре да познава правата си, тъй като именно това познаване е от полза както за своевременно събиране на нужните документи с цел търсене на обезщетение за претърпените вреди, така и за осигуряване на невъзможност за съгласие с неравноправни клаузи при потенциални споразумения.
___________________________________________________________________

Още интересни статии, както и телевизионни интервюта, свързани с изясняване на правилата за управление на електрическа тротинетка, видовете отговорност на нейния водач, както и неговите права и задължения, можете да намерите в секциите „Наказателно право“ и „Медии„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предлага специализирана правна помощ за водачи на електрически тротинетки по административно – наказателни и наказателни дела.

За контакти:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

 

No Comments

Leave a Comment