Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Лилия Драгоева 1

Сфери на дейност:

> медиация

> изготвяне на проекти за:

– предоставяне на държавна помощ

– безвъзмездна финансова помощ в сферата на културата и изкуството чрез Национален фонд „Култура“

– кандидатстване за държавно, европейско и международно финансиране на неправителствени организации

– получаване на безвъзмездна финансова помощ по програми, свързани с развитие на човешки ресурси, инициатива за малки и средни предприятия, социално приобщаване, равенство между половете и равни възможности, култура и медии, насърчаване на гражданството и гражданското участие, научни изследвания и иновации, развитие и хуманитарна помощ и др.

Контакти:

email: l.dragoeva@petkovalegal.com

Лилия Драгоева

Медиатор и ръководител на отдел „Държавно и европейско финансиране“

 

Бакалавър по индология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Бакалавър по политология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистър по социология в Университета за национално и световно стопанство
Правоспособен медиатор след успешно завършен курс в съответствие с нормативните изисквания на страната при Професионалната асоциация на медиаторите в България
Над 15 години опит в граждански сектор и сферата на неформалното образование
Над 10 години опит в изготвянето на проекти за европейско, държавно и международно финансиране на физически и юридически лица, вкл. в сферата на културата и изкуството
Петгодишен опит като социален изследовател и анализатор
Учредител и член на Настоятелството на Фондация „Мониторинг на политики и нормотворчество“
Изпълнителен директор на Фондация „Ресурсен център „Билитис“
Секретар на Борда на Директорите на Асоциацията на европейските прайд организатори [European Pride Organizers Association (EPOA)]
Основните ѝ интереси са съсредоточени в областта на миграцията и интеграцията, образованието, гражданското общество и изследванията на пола
Вълнува се от темите, свързани със социална справедливост, младежко овластяване и гражданско образование