Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Лишаване от родителски права. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Лишаване от родителски права. Спечелено дело

Лишаване от родителски права. Спечелено дело

Лишаване от родителски права

Със съдействието на кантората беше спечелено сложно дело за лишаване от родителски права на баща, който трайно и без основателни причини не е полагал грижи за детето си и не му давал издръжка.

Лишаване от родителски права – казусът

Виктория и Емил заминали за чужбина с цел започване на по – високоплатена работа, като се настинили в дома на майката на Виктория – Теменуга*. Вместо да започне работа, обаче, Емил се отдал на хазарт, наркотици и престъпна дейност, като бил издържан от Виктория и Теменуга. Успява да се „снабди“ с няколко присъди за извършени от него престъпления.

Скоро след заминаването на двамата се родило детето Пламена, което било отглеждано от майка си и баба си, а баща му не полагал грижи за него, тъй като заявил, че не желае детето и не го признава за свое. Именно, поради тази причина, Пламена е записана с презимето и фамилията на майка си Виктория.

Емил започнал да проявява физическа агресия към Виктория и детето, което ги принудило да се приберат в България, за да бъдат далеч от него. Когато Пламена е на 8 години, Виктория починала, а десет дни по – късно починала и Теменуга, която помагала с отглеждането на детето. Памела остава единствен наследник на майка си, като наследява и половината от имуществото си на баба си.

Втората дъщеря на Теменуга и сестра на Виктория – Даниела подава молба да бъде определена като настойник на Пламена и молбата ѝ е уважена. За неин заместник е определен съпругът ѝ – Павел, като двамата се заемат със съвместното отглеждане на Пламена заедно със своите две деца. Двамата също живеят в чужбина.

Непосредствено след смъртта на Теменуга и когато разбрал за това, Емил подал заявление, с което припознал Пламена. Вследствие на това е издаден нов акт за раждане, в който той е записан като неин баща. Разбира се, по силата на закона, учреденото в полза на Даниела настойничество, отпада по силата на закона, тъй като Пламена вече не е дете на починали родители, а има баща.

Емил се свързал с Даниела, заплашвайки я, че ако не му предаде детето, ще заведе дело срещу нея и ще подаде сигнал до прокуратурата за отвличане на детето. До този момент Пламена никога не го е виждала, не знае изобщо за съществуването му, няма желание да се среща с него, а и той до момента никога не е проявявал интерес за контакт с нея. За Пламена, Емил е напълно непознат човек.

Това е моментът, в който Даниела се свърза с кантората за съдействие, отказвайки да предаде племенницата си на човек, когото тя не познава, при това с ясното съзнание за възможните последици. Тъй като тя не е сред лицата, които имат право да поискат лишаване от родителски права по отношение на Емил от нейно име и със съдействието на кантората беше подаден сигнал до прокуратурата с искане прокурора да упражни правомощията си и той да поиска лишаване от родителски права.

Съответният прокурор приема искането на Даниела за основателно и внася искане срещу Емил за лишаване от родителски права.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени

Лишаване от родителски права – решението на съда

Съдът приема искането на прокурора спрямо Емил да бъде постановено лишаване от родителски права по следните съображения:

1. Емил има множество криминалните прояви и по отношение на него са констатирани висящи заявителски материали в полицията, поради което съдът приема, че същият представлява сериозна опасност за личността, здравето, възпитанието и имуществото на Пламена;
2. Емил няма законни доходи. Съдът приема, че доходите на Емил са  от нетрудов характер и са реализирани по неморален начин;
3. Емил редовно играе хазарт, като съдът приема, че той е безотговорен, не се интересува от детето си и би представлявал лош пример за Пламена;
4. Без основателна причина не е полагал грижи за нея още от раждането ѝ и не ѝ е плащал издръжка. Тя е била издържана от майка Виктория и баба си Теменуга.

В допълнение, съдът уважава искането на прокурора Пламена да бъде настанена в семейството на Даниела и Павел като нейни настойници, тъй като е направена констатация, че леля ѝ и чичо ѝ полагат адекватни грижи за нея, имат желание да го отглеждат, разполагат с необходимите социално – битови условия и личностни характеристики за правилното ѝ отглеждане и възпитание, а и самата Пламена се чувства щастлива и обгрижвана при тях и желае те да се грижат за нея.

________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората по повод лишаване от родителски права, както и всякакви семейни и наследствени консултации, се предоставят само с предварително записан час.

No Comments

Leave a Comment