Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Лъжесвидетелстване пред съд и полиция. Защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Лъжесвидетелстване пред съд и полиция. Защита

Лъжесвидетелстване пред съд и полиция. Защита

Лъжесвидетелстване

Според официалната статистика на Висшия съдебен съвет, само за първото полугодие на 2022 г. във всички съдилища в страната са постъпили за разглеждане 255 106 дела. В почти всеки съдебен процес, бил той граждански или наказателен, участват свидетели. А винаги, преди да пристъпи към техния разпит, съдът ги предупреждава, че носят наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, в случай че потвърдят неистина или затаят истина пред съда. Същото се случва и когато свидетели бъдат разпитвани пред органи на досъдебното производство – полиция или прокуратура.

Въпреки опасността от ангажиране на наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, все пак не малко свидетели действително потвърждават неистина или затаяват истина с цел постигането на определен благоприятен за тях или за техен близък резултат. В тези случаи от компетентността на прокуратурата е да образува наказателно производство и да проведе разследване. Това става или по сигнал на страна по делото, в което е извършено лъжесвидетелстване, или по инициатива на самата прокуратура.

Кога е налице лъжесвидетелстване?

За да бъде налице престъпление, необходимо е наличието на няколко задължителни предпоставки:

 1. лицето да има качеството на свидетел;
  Такова качество едно лице придобива, когато бъде призовано от съд или друг надлежен орган на властта да представи своите възприятия по даден случай.
 2. свидетелят да е потвърдил неистина или да е затаил истина;
  Това означава свидетелят да е казал нещо, което не е вярно или е премълчал нещо, което знае.
 3. да го е направил съзнателно;
  Това означава да е знаел, че това, което твърди не е вярно или че премълчава нещо, което знае.
 4. да го е направил пред съд или друг надлежен орган на властта.
  „Друг надлежен орган на властта“ може да бъде орган на досъдебното производство, т.е. разследващ полицай, разследващ митнически инспектор и прокурор.

Важно! Ако обвиняем или подсъдим каже пред полиция, прокуратура или съд нещо, което не е истина или премълчи нещо, което знае, той не носи наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Това е така, поради факта, че никой не може да бъде задължен да признае за извършено от него престъпление.

Важно! Всички свидетели имат право да не отговарят на въпроси, които биха уличили тях или определена категория техни близки в извършването на престъпление. Възползването от това право, макар и практически да представлява затаяване на истина, не влече наказателна отговорност на свидетеля за лъжесвидетелстване.

Важно! Определена категория свидетели имат право изобщо да откажат да свидетелстват по случай, ако бъдат призовани. Възползването от това право практически също означава затаяване на истина, но отново не влече наказателна отговорност за лъжесвидетелстване на свидетеля , който е отказал да свидетелства. В случай, обаче, че той не се възползва от това свое право, по отношение на него тежи задължението да не твърди неистина, както и да не затаява истина, освен в случаите, в които би уличил себе си или свой близък в извършване на престъпление.

Какви наказания предвижда законът за лъжесвидетелстване?

Наказанието, което законът предвижда за лъжесвидетелстване е до пет години лишаване от свобода.

Лъжесвидетелят няма да носи наказателна отговорност, ако се отрече от лъжливото си свидетелстване пред съответния орган, пред който го е дал. Това трябва да стане преди влизането на присъдата в сила, ако лъжливото свидетелстване е дадено по наказателно дело. Когато то е дадено по гражданско дело, отричането от лъжливото свидетелстване трябва да стане преди влизане в сила на решението на съда. Допълнително изискване, за да не бъде наказан лъжесвидетелят е отричането от лъжливото свидетелстване да се осъществи преди срещу него да бъде образувано наказателно производство за това деяние.

Склоняване към лъжесвидетелстване

Всъщност, използваният в Наказателния кодекс термин е „подбуждане“, т.е. едно лице се е опитало да убеди и мотивира свидетел да потвърди неистина или да затаи истина. Особеността тук е, че свидетелят не е осъществил лъжесвидетелстване. Въпреки това, лицето, което го е подбудило носи отделен вид наказателна отговорност. Наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.

Когато едно лице успешно е мотивирало свидетел да даде лъжливо свидетелстване, т.е. свидетелят действително е потвърдил неистина или е затаил истина, то тогава за подбудителя е предвидено наказание до пет години лишаване от свобода.

Защита по дела за лъжесвидетелстване и за склоняване към такова

Както при всяко наказателно дело, съществуват две възможности за изход:

 1. оправдателна присъда
 2. осъдителна присъда с налагане на
  а. ефективно лишаване от свобода
  б. условно осъждане
  в. пробация.

Определянето на потенциалните възможности за изход от конкретно наказателно дело е възможно единствено въз основа на фактите и събраните по него доказателства от добър адвокат по наказателно право.

Важно е да се отбележи, обаче, че произнасянето на осъдителна присъда не означава винаги затвор. При определени обстоятелства е възможно изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено за определен изпитателен срок или да бъде заменено с пробация.

Условното осъждане е възможно, ако лъжесвидетелят няма предходни осъждания. Допълнително условие е съдът да наложи наказание не по – дълго от три години лишаване от свобода, както и да прецени, че за поправянето и превъзпитанието на лъжесвидетеля, не е необходимо да изтърпи наказанието. В тези случаи съдът отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години.

Заменяването на наложеното наказание лишаване от свобода с пробация пък е възможно, когато са налице изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Тази преценка отново се прави за всеки конкретен случай според фактите, обстоятелствата и доказателствата по делото. Ангажимент на упълномощия по делото адвокат по наказателно право е да потърси и обоснове наличието на такива обстоятелства.

Пример. Изключително смекчаващо отговорността обстоятелство би било налице, ако свидетелят е бил заплашен.

При лъжесвидетелстването и при подбудителството към лъжесвидетелстване не е възможно освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Това е възможно единствено при подбуждането към лъжесвидетелстване, т.е. свидетелят е бил мотивиран да потвърди неистина или да затаи истина, но не го е направил.

____________________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата правата и интересите на пострадалите от престъпение, както и на обвиниямите и подсъдимите, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

С любопитни случаи от работата на кантората, както и с най – значимите случаи на спечелени от нас дела, можете да се запознаете в секция „Новини“.

Всички участия в медийни и телевизионни предавания на адвокати от кантората са достъпни в секция „Медии“.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Потърсете ни!

За контакт при обвинение за лъжесвидетелстване

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или

Правни консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час.

Адвокатите от кантората предоставят правна помощ и поемат представителство на територията на цялата страна.

No Comments

Leave a Comment