Марина Вълчарова 1

Сфери на дейност

> правно консултиране и защита по въпроси на семейното право
– разводи по взаимно съгласие и по вина на съпруг
– определяне на режим на лични отношения с деца и неспазването му
– дела за издръжка
– международно отвличане на деца
– лишаване от родителски права
– изготвяне на брачни договори
– промяна на режима на имуществени отношения между съпрузи
– осиновяване и разсиновяване
– защита от домашно насилие и др.
> защита и съдействие по трудови дела
– незаконно уволнение
– оспорване и отмяна на дисциплинарно наказание
– едностранна промяна на трудов договор
– изготвяне на документация, свързана с назначаване и освобождаване на работници и служители
– изготвяне на колективен трудов договор и защита на страната по него
> защита по дела по Закона за държавния служител
> гражданска авиация: правна помощ и защита при закъснял или отменен полет
> право на Европейския съюз

Контакти:

email:

m.valcharova@petkovalegal.com

тел.: +359 887 87 55 88

Марина Вълчарова

Адвокат

Магистър по право от Университета по национално и световно стопанство, завършен с пълен отличен успех Над 11 години юридически стаж Стажант по програмата Student Trainee Exchange Programme на ELSA International в DKL Rechtsanwälte (Daghofer, Kaufmann, Lausegger Law office), Graz (Austria), Mariahilferstrasse 20/II Над 5 години стаж в сферата на гражданската авиация