Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Маски на обществени места – коментар на адв. Силвия Петкова

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Медии  > Маски на обществени места – коментар на адв. Силвия Петкова

Маски на обществени места – коментар на адв. Силвия Петкова

Маски на обществени места

В предаването „Студио Хъ“ адв. Силвия Петкова коментира спорната заповед на министъра на здравеопазването, с която задължава гражданите да носят маски на обществени места. Законосъобразна ли е тази заповед и може ли тези, които отказват да я спазят, да бъдат законосъобразно глобени за нарушаване на противоепидемични мерки, вижте във видеото. 

Законосъобразно ли е вменено на гражданите задължението за носене на маски на обществени места?

В своя коментар, адв. Силвия Петкова цитира разпоредбите на Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, като обръща внимание, че маските са изрично посочени в дефиницията за „облекло“ и попадат в законовата забрана. 

Според нея, заповедите на министъра на здравеопазването, които вменяват задължение на гражданите да носят маски на обществени места противоречи на закона. Адв. Силвия Петкова смята, че тази забрана не може да бъде преодоляна от предвидените в закона изключения за носене на маска по здравословни причини, тъй като те се отнасят до особености на здравето на носещия, когато например, той самият е болен. 

Именно, поради тази причина, адв. Силвия Петкова е на мнение, че докато задължението за носене на маски на обществени места не бъде включено изрично като противоепидемична мярка в Закона за здравето, никой гражданин не може законосъобразно да бъде глобен за това, че не носи маска, а в случай, че такава глоба стане факт, той следва да я оспори в съда. 

_______________________________________________________

Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова можете да намерите в секция „Медии“

 

No Comments

Leave a Comment