Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Нарушаване на условна присъда. Последици и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Нарушаване на условна присъда. Последици и защита

Нарушаване на условна присъда. Последици и защита

Нарушаване на условна присъда

Често пъти, при извършване на леки престъпления, както и в случаите на извършени престъпления при наличие на множество смекчаващи вината обстоятелства, съдът постановява условна присъда, с която отлага изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за определен срок. Понякога, обаче, в рамките на изпитателния срок, осъденият осъществява нарушаване на условна присъда, като извършва друго умишлено или непредпазливо престъпление от общ характер.

В този случай осъденият често си задава въпроса може ли да му бъде постановена втора условна присъда или ще трябва да изтърпи отложеното наказание „лишаване от свобода“ и да отиде в затвора. Именно на този въпрос ще дадем отговор в днешната статия.

Кога се постановява условна присъда?

Наказателният кодекс разпорежда, че когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години. За да бъде постановена условна присъда, обаче, е необходимо да бъдат налице и още два задължителни критерия:

1. престъпният деец да не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;

Така, ако по предходна присъда престъпният деец е осъждан на наказание „пробация“ или пък е освободен от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание, по новото престъпление съдът може да постанови условна присъда, с която да отложи изпълнението на наказанието.

2. съдът да прецени, че за постигане на целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

Престъпленията от общ характер са всички престъпления, които засягат обществото като цяло. Тяхното извършване се установява  и преследва от органите на досъдебното производство: разследващ полицай и прокурор. Сред тези престъпления са убийство, кражба, грабеж, измама, причиняване на средна или тежка телесна повреда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, разпространение на наркотични вещества, шофиране след употреба на алкохол/наркотични вещества/техни аналози, хулиганство, палеж, подкуп, сексуални престъпления, трафик на хора, ръководене или участие в организирана престъпна група, хакерство, изнудване, лъжесвидетелстване, набедяване, нарушаване на противоепидемични мерки и т.н.  

Следва да се има предвид, че когато отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода, чийто размер е шест месеца или повече, съдът има правомощие да постанови задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител, ограничения в свободното придвижване или включване в курсове за професионална квалификация или програми за обществено въздействие.

Последици от нарушаване на условна присъда

При нарушаване на условна присъда последиците зависят най – вече от наказанието, което ще се наложи при постановяване на присъдата за престъплението, извършено в рамките на изпитателния срок.

Ето защо при нарушаване на условна присъда е необходим опитен адвокат по наказателно право, който да окаже адекватно правно съдействие при определянето на вида и размера на наказанието. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с висококвалифицирани специалисти по наказателно право с опит в представителството при нарушаване на условна присъда.

Ако за престъплението, извършено в рамките на изпитателния срок, бъде наложено ново наказание лишаване от свобода за определен срок, осъденият ще трябва да изтърпи и наказанието по условната присъда.

Пример: По първата присъда е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 месеца, чието изтърпяване е отложено за 3 години. Присъдата е условна. Година и половина след влизането ѝ в сила е извършено ново престъпление от общ характер, за което съдът налага наказание лишаване от свобода 1 година. В този случай осъденият ще изтърпи ефективно както първото наказание от 5 месеца затвор, така и второто наказание от 1 година.

Горното правило се отнася само за умишлените престъпления от общ характер. Ако в рамките на изпитателния срок бъде извършено престъпление по непредпазливост, съдът може да постанови наказанието по предишната условна присъда да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно изцяло или отчасти. Тази преценка е предоставена изцяло на решаващия съд, като при осъществяването ѝ се взимат предвид всякакви обстоятелства, относими към второто престъпление и неговия извършител (вида на престъплението, смекчаващите обстоятелства, поведението на дееца след извършването му, неговите характеристични данни и т.н.).

В случай, че за престъплението, извършено в рамките на изпитателния срок по условна присъда, бъде наложено наказание пробация, наказанието лишаване от свобода не се изтърпява.

Възможно ли е един извършител да има няколко условни присъди?

Простият отговор на този въпрос е „да, възможно е“.

На първо място, това може да се случи, когато едновременно или през непродължителен период от време са извършени две или повече престъпления, но преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. За да бъдат постановени условни присъди за тези престъпления, съдът трябва да наложи наказание лишаване от свобода до три години за всяко от тях. Освен това, необходимо е извършителят да не е осъждан преди това на лишаване от свобода.

На второ място, повторно постановяване на условна присъда за следващо престъпление е възможно и когато престъплението е извършено след изтичане на изпитателния срок. Това е така, защото тогава настъпва реабилитация по право и извършителят се води „неосъждан“.

ВАЖНО! Не е възможно да се постанови втора условна присъда, ако е извършено умишлено престъпление от общ характер в рамките на изпитателния срок по първата, т.е. ако е осъществено нарушаване на условна присъда. В този случай задължително се изтърпява ефективно и отложеното наказание.

В заключение

Отлагането на изтърпяване на наложено наказание за извършено престъпление чрез опреляне на изпитателен срок има за цел да даде възможност на престъпния деец да разбере, че спрямо него държавата е упражнила наказателноправните си правомощия, но е счела, че не е необходимо да изтърпи наказанието, за да бъде превъзпитан към спазване на законите и обществения морал.

В случай че в рамките на този срок бъде осъществено нарушаване на условна присъда чрез извършване на друго престъпление, това показва липса на превъзпитание у извършителя и поради тази причина законът предвижда да бъде изтърпяно наказанието, както по условната присъда, така и по новото осъждане. Това е така, тъй като целта на наказанието е да въздейства предупредително на обществото, но и на самия деец, че за извършените престъпления се налагат съответни наказания.

______________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата в наказателния процес, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в предоставянето на висококвалифицирана правна помощ и представителство в полза на обвиняеми и подсъдими за извършени престъпления, вкл. и при нарушаване на условна присъда.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

24 Comments

 • Стоев
  Отговор 25.02.2022 at 20:28

  Здравейте, въпроса ми е следния дъщеря ми има условна присъда 6 месеца с изпитателен срок 3 години за шофиране с канабис и метанфитамини в кръвта от преди четири месеца ,сега я спират за проверка тя дава тест на дрегера но се притеснява ,че кръвната проба може да отчете по назад във времети и не дава кръвна проба , откриват същите вещества по дрегер канабис и метамфетамин реално колата с която я спират я регистрирахме във вторник и тя твърди че непосредствено преди шофиране не е употребила нищо а преди това е пушила трева но е възможно да е била с някви химикали или така наречения чай ,според адвоката втората присъда по закон не може да бъде по малка от първата и едва ли ще е по малка от първата и минимума е шест месеца и сумарно ще е към година и два месеца реално затвор като той ще пледира за малко под една година общо , като тя не е извършила произшествие с колата нито първия нито втория път , това реално ли е и може ли да се избегне излежаването на присъдата , Благодаря ви .

 • Йорданова
  Отговор 14.03.2022 at 18:37

  Държавен служител съм от 2012 г., през м. 02.2022 имам условна присъда 3 мес. с 3 години изпитателен срок по наказателно дело, има пусната жалба за това че имам присъда, а заемам държавна служба. Делото е наказателно, от частен характер. Длъжен ли е работодателя да ме уволни?

   • Йорданова
    Отговор 21.03.2022 at 9:35

    Здравейте, благодаря за бързия отговор! Оказа се, че делото ми е от общ характер. Това променя ли нещата?

 • Виктор
  Отговор 19.03.2022 at 13:45

  Имам четири присъди, като три от тях са пробация, които съм изтърпял, след тях имам наказание лишаване от свобода условно, като изпитателния срок от 3 години е изтекъл през ноември 2020г. Не съм реабилитиран със съдебна реабилитация. В момента имам висящо наказателно дело по чл. 343Б, ал. 1 от НК. Възможно ли е да получа отново условно наказание?

 • Теди Иванова
  Отговор 21.03.2022 at 20:15

  Здравейте , при влязла ефективна присъда за шофиране с алкохол , защо се иска промяна на режима от лек към тежък ,сведението мие че прокурорът е подал иск-нали в присъствието на този прокурор е издадена присъдата -казват също че няма реабилитация -а по закон първата такава е по-право -има също и 3 год минали от постановяването на втората присъда-та въпросът мие след като няма рецедив при алкохол има реабилитация по право -издадена е присъда с лек режим в присъствието на същият прокурор ,защо се иска строг режим и какви са правата на потърпевшият

 • Daniela Koleva
  Отговор 23.03.2022 at 14:22

  Здравейте адвокат Петкова,

  Бихте ли ми казали при издадена условна присъда за закана за убийство дали е възможно да се пътува в чужбина, ако служебните задължения осъдения условно го изискват. Благодаря Ви предварително за отговора!

 • Георгиева
  Отговор 05.04.2022 at 22:08

  Здравейте след присъда без право ня обжалване която е в сила от март месец . Кога може вече да се пристъпи към изпълняване на присъдата?

 • Лазар
  Отговор 30.09.2022 at 16:23

  Здравейте, моля за информация от кога започва да тече изпитателния срок при влязла в сила условна присъда от 3 месеца с 3 години изпитателен срок за шофиране след употреба на алкохол. От влизне в сила на присъдата или от момента на отнемане на книжката. Има ли проблем след реабилитация по право да се кандидатства за държавен служител. Благодаря предварително

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 01.10.2022 at 20:44

   Здравейте.
   Изпитателният срок винаги започва да тече от датата на влизане в сила на условната присъда.
   Реабилитацията, от своя страна, заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното. В конкретния случай Законът за държавния служител предвижда единствено, че длъжност като държавен служител може да заема само лице, което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода. Тъй като този закон не предвижда като изключение забрана за заемане на такава длъжност независимо от реабилитацията, няма пречка осъждано, но реабилитирано лице да заеме държавна служба.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Динева
  Отговор 23.10.2022 at 10:01

  Ако присъдата на РС за 3 години изпитателен срок е обжалвана и с Определение окръжен съд я потвърждава, кой е началния момент , от който започва да тече 3 годишния срок. Ако е от влизане в сила на присъдата-кога влиза в сила тя, например присъдата на РС е от 19.01.2021 г., а определението на Окръжен съд, който потвърждава присъдата на РС е от 19.05.2021 г.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 23.10.2022 at 10:29

   Здравейте.
   Присъдата влиза в сила от датата на потвърдителния съдебен акт. Това е моментът, в който започва да тече изпитателния срок.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Mario
  Отговор 26.12.2022 at 17:48

  Zdraveite imam oslovna prisda 6 meseca i 3 godini ispitatelen srok v mometa pkvat mi stari nehta koito sm pravil krajbi no chak sega hte izlqzat na delo kakvo moje da napravq za da nese stigne do zatvor sporet vas kakvo hte mi nalojat zada nese stigne do zatvor Blagodarqvi

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 28.12.2022 at 17:24

   Здравейте.
   Както е посочено в статията по – горе, под която коментирате, може ли да не се стигне до затвор зависи от наказанието, което ще се наложи по второто престъпление. Също така зависи и дали новите престъпления са извършени в рамките на изпитателния срок или извън него, съответно, ако е извън него – преди постановяването на условната присъда или след изтичане на изпитателния срок по нея.
   Както по всеки случай, касаещ приложението на наказателното право, възможностите за защита се решават според конкретния случай и след подробно запознаване с фактите, обстоятелствата, а по възможност и с документация по предходни присъда и по настоящо обвинение.
   Кантората разполага с опитни специалисти в сферата на наказателното право. Работим само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Iliyan Danielov Valchinovski
  Отговор 28.07.2023 at 12:58

  Има условна за шофиране след употреба на марихуана 7 месеца с 3г изпитателен срок.След една година ме хванаха да шофирам След употреба на марихуана и амфетамин (не под въздействието на въпросните вещества).Въпросът ми е има ли шанс да получа втора по голяма условна или пробация примерно пробация?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 28.07.2023 at 19:12

   Здравейте.
   Когато бъде извършено престъпление в рамките на изпитателния срок и при осъждане за това престъпление, законът не позволява ново условно осъждане. За престъплението „шофиране след употреба на наркотици“ законът изобщо не предвижда възможност за налагане на наказание пробация.
   Нещо повече. При осъждане в рамките на изпитателния срок при предходна присъда, освен че се влиза в затвора, но и се търпят отделно както наказанието по втората присъда, така и по първата.
   Единствената опция да се избегне влизането в затвора е оправдателна присъда за второто деяние.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща със специалисти с огромен опит в престъпленията, свързани с шофиране след употреба на наркотични вещества. Конкретни правни консултации и поемане на представителство по наказателни дела се осъществява само с предварително записан час.
   В случай че желаете да се възползвате от нашите услуги, можете да заявите час за среща чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Галя Рамадан
  Отговор 05.10.2023 at 13:30

  Добър ден съпруга ми има условна присъда от 3до5г по време на изпитателният срок той я нарушава .Една година го следят и на 20.10.22г. Идват вкъщи и го прибират от тази дата до днес той все още е в следственият арест.Преди 3мес в съда върнаха документи в прокуратурата понеже има много допуснати и разминаващи се доказателства ,но съпруга ми все още е в ареста.По закон имат правото само 8мес.да е там.Въпроса ми е щом са бавят нещата дали има вероятност да бъде освободен!И възможно ли е да него осъдят .Или възможно ли е втора условна да получи ,като престъплението е същото ,като първото.С една дума имали шанс за освобождаването му! Благодаря предварително!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 08.10.2023 at 16:01

   Здравейте.
   Преценката за възможните изходи от дадено висящо наказателно производство може да се направи единствено след подробно запознаване с фактите по него, както и със събраните по делото доказателства.
   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща със специалисти с богат опит и висока професионална квалификация в сферата на представителството по наказателни дела.
   Запознаването с казуси и документация по тях става с предварително записан час. Кантората има практика да изпраща своите адвокати и на място при задържаното лице. Уговарянето на часове за консултация или за посещение в арест става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment