Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Незаконно задържане. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Незаконно задържане. Спечелено дело

Незаконно задържане. Спечелено дело

Незаконно задържане

Една от сериозните обществени теми, станали обект на обсъждане още в средата на 2022 г. касае фалшиво положителните тестове за наркотици и осъществяването на незаконно задържане на водачите, дали фалшиво положителен резултат. През 2022 г. беше заведено и спечелено със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и първото в България дело за обезщетение за фалшиво положителна проба на водач на моторно превозно средство, а случаят беше широко отразен в медиите.

Повече информация за случая е достъпна в статията „Фалшиво положителен тест за наркотици. Спечелено дело“.

Настоящата година започваме с успешно проведено представителство за незаконно задържане именно във връзка с фалшиво положителна проба за наркотици.

Незаконно задържане – случаят

Светослав* е млад мъж с висше образование и високо платена работа. Никога в живота си не е употребявал наркотични вещества. Именно, поради тази причина, когато една сутрин на път за работа е спрян за проверка от полицейски патрул, той се съгласява да бъде изпробван за употреба на наркотици. За негова изненада, обаче, тестът се оказал положителен за амфетамини.

Светослав оспорил резултата и настоял да му бъде издаден талон за медицинско изследване, въз основа на който да даде биологични проби (кръв и урина), чрез които да докаже, че не е употребил наркотици, съответно – че не е извършил престъпление. Тъй като, поради дадения положителен резултат, той станал обект на задържане за 24 часа, поискал от полицейските служители да изпълнят задължението си да го придружат до най – близкото лечебно заведение.

Едновременно със задържането, полицейските служители отнели книжката на Светослав и свалили номерата на автомобила му, а той бил отведен до лечебно заведение с поставени белезници, а след взимането на биологичните проби прекарал около 14 часа в помещение за задържане в районното управление на полицията.

* С оглед запазване на адвокатската тайна името е променено.

Незаконно задържане – решението на съда

Светослав се обърна за помощ към кантората непосредствено след освобождаването си от ареста. Незабавно е изготвена жалба с твърдение, че Светослав е станал обект на незаконно задържане, тъй като то противоречи на целите на закона.

В изключително бързо проведен процес (по – малко от 1 месец), районният съд се произнася с решение, с което потвърждава тезата на кантората, че Светослав е обект на незаконно задържане. Разглеждайки конкретния случай, съдът констатира, че липсва отразяване на фактическото основание за задържане, като е посочено единственото цифровото изражение на правна норма, но без цитиране на акта, от който е тази норма.

Вторият аргумент на съда е, че задържането изобщо не съответства на целта на закона. Всъщност, задържането от полицията не е задължителна мярка. Това е така, тъй като законът предвижда, че полицейските органи могат да задържат лице при определени обстоятелства. Това означава, че дори и някое от предвидените в закона обстоятелства да са налице, задържането не е задължително, а подлежи на преценка от страна на полицаите според конкретния случай.

За да е законосъобразно задържането, неговата цел трябва да бъде свързана с прекъсване на вече започнало престъпление, както и да се предотврати възможността да бъде непосредствено извършено такова, както и да няма никаква друга подходяща мярка, която не е свързана с лишаване от свобода, която да изпълни тези функции. Едва тогава задържането е законосъобразно.

С отмяната на постановеното срещу Светослав незаконно задържане, в негова полза се активира правото да получи обезщетение за причинените неудобства от това, че е прекарал 14 часа в ареста, както и уронването на доброто му име.

______________________________________________________________________________________________________

С най – интересните случаи от успешно водените от кантората дела можете да се запознаете в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е водеща международна адвокатска кантора, която предоставя специализирана правна помощ срещу незаконно задържане и полицейски произвол.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

Адвокатите от кантората предоставят правна помощ в цяла България, както и в Република Турция. 

No Comments

Leave a Comment