Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Незаконнo поставяне под карантина. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Незаконнo поставяне под карантина. Спечелено дело

Незаконнo поставяне под карантина. Спечелено дело

незаконно поставяне под карантина

Със съдействието на кантората беше спечелено дело за незаконно поставяне под карантина в България. Към настоящия момент решението е окончателно и не подлежи на последващо обжалване. Основната причина за поставянето под карантина и последващата ѝ отмяна като незаконосъобразна е неясната правна уредба в сферата, водещо до неправилно тълкуване включително и от самите служители на регионалните здравни инспекции.

Незаконно поставяне под карантина – казусът

В началото на 2022 г. Станислав* влязъл на територията на Република България от Кралство Норвегия. Преди това се запознал с действащите заповеди на министъра на здравеопазването, от които разбрал, че пристигайки от държава, която не е членка на Европейския съюз, може да представи т.нар. „аналогичен документ“, от който да е видно, че има отрицателен резултат от изследване с антигенен или PCR тест.

Считайки че има право на избор, Станислав решил да си направи антигенен тест, тъй като бил двойно по – евтин от PCR теста.

Когато пристигнал в България, той представил аналогичният документ, доказващ отрицателен резултат от изследване с антигенен тест. Въпреки това служител на СРЗИ му връчил таблет, като го инструктирал да се подпише на него с обяснението, че ще бъде поставен под карантина. На Станислав не било изяснено какво представлява поставянето под карантина, нито какви правила следва да се спазват и в какъв срок. Не му бил връчен екземпляр от предписанието му за поставяне под карантина, поради което същият не е могъл да се запознае със съдържанието му.

След нарочно съобщение, изпратено от Станислав по електронен път до регионалната здравна инспекция, издаденото спрямо него предписание му е предоставено на три дни след извършване на незаконно поставяне под карантина.

Обяснението на служителите на регионалната здравна инспекция, с което оправдават извършването на незаконно поставяне под карантина е, че освобождаването от карантина за пристигащи от страна – червена зона, може да се осъществи единствено след представяне на сертификат за ваксинация или за отрицателен резултат от PCR тест.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името е променено.

Проблемната правна уредба 

Действащата към момента на осъществяването на незаконно поставяне под карантина на Станислав заповед на министъра на здравеопазването предвижда, че лицата, пристигащи на територията на страната се допускат при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, или на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване.

Едновременно с това заповедта предоставя и определение на понятието „аналогичен документ“, като се посочва, че  валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест.

Объркването в тълкуването идва от това, че при пристигане от червена зона, която е страна членка на Европейския съюз, освобождаването от карантина може да стане само чрез представяне на резултат от PCR тест. Едновременно с това обаче, според дефиницията на понятието „аналогичен документ“ на валидния цифров COVID сертификат на ЕС, издаван от страни, които не са членки на Европейския съюз, е и отрицателния резултат от антигенен тест.

Тоест, от държава от ЕС влизането в България е допустимо само с ваксина или PCR тест, а от всяка друга държава – и с антигенен тест: уредба, която не разкрива никаква житейска логика. И именно, поради липсата на логика, служителите на регионалната здравна инспекция са тълкували заповедта в смисъл, че независимо дали се касае за валиден цифров COVID сертификат на ЕС или за аналогичен документ, влизането на територията на страната от страна – червена зона, е допустимо само при ваксинация или отрицателен резултат от PCR тест.

Незаконно поставяне под карантина – решението на съда

При решаването на въпроса дали се касае за незаконно поставяне под карантина, съдът тълкува неяснотите в полза на Станислав, поради няколко обстоятелства.

Първо, в рамките на съдебния процес по обжалването на осъщественото незаконно поставяне под карантина, Станислав безспорно е доказал, че преди да пристъпи към каквито и да е действия, се е запознал със съдържанието на действащата заповед на министъра на здравеопазването и е предприел поведение, насочено към изпълнение на изискванията в нея по начина, по който ги е разбрал.

Второ, съдът тълкува разпоредбата на заповедта буквално, независимо от липсата на житейска логика. Причината подобен подход да е напълно правилен е, че съдът е длъжен да прилага правните норми по начина, по който са създадени, без да има възможност да ги изменя или адаптира, за да придобият логиката от каквато са лишени при съставянето си.

Трето, съдът отразява липсата на мотиви към издадения административен акт – предписание, с което Станислав е станал обект на незаконно поставяне под карантина, която отчита като съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на жалбоподателя.

Предвид успешния изход от делото, всички направени за воденето му разноски са присъдени в полза на Станислав и следва да бъдат платени от бюджета на регионалната здравна инспекция, издала незаконния акт.

__________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ от опитни адвокати при незаконно поставяне под карантина.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

 

No Comments

Leave a Comment