Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Обезщетение за претърсване. Спечелено дело

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело

Обезщетение за претърсване

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, с което съдът присъди обезщетение за претърсване на автомобил и личен обиск на лице, извършени незаконно. 

Всъщност, тези действия са сред най – често срещаните форми на полицейски произвол. Оказва се, че в много случаи, при отбиване от движение, освен проверка на документите на водача и на лекия автомобил, полицейските служители „преравят“ автомобила и „пребъркват“ джобовете на водача без абсолютно никакви обяснения и без издаване на документ за обиска. 

Условията за извършване на законосъобразно претърсване на автомобил са предвидени както в Закона за Министерството на вътрешните работи, така и в Наказателно – процесуалния кодекс, когато се касае за вече образувано досъдебно производство. Тези основания са изчерпателно изброени и липсата на някое от тях прави действията незаконни, като за това се дължи съответно обезщетение за претъсване и личен обиск на пострадалия от полицейски произвол.

Адвокат по наказателно право

Обезщетение за претърсване и личен обиск - казусът

Андрей* е млад мъж, който живее в малък град и е обект на постоянни полицейски проверки от едни и същи служители на местната полиция. В рамките на всяка една проверка се проверяват документите му, извършва претърсване на автомобила му, проверяват се джобовете му и се изисква от него да бъде изпробван за употреба на наркотици. В повечето случаи за тези действия не му се издават никакви документи. 

Андрей е с чисто съдебно минало, няма никакви криминални прояви, винаги документите му са изрядни и при нито една от проверките срещу него не са намерени забранени вещества. Той и не употребява такива, което става ясно от десетките проби, които са му правени при проверките. 

Това поведение на местните полицаи продължава месеци наред, като във всеки един от случаите, Андрей съдейства на органите на реда и не се противопоставя на извършвания срещу него произвол. 

Това, обаче се променя в началото на 2021 г., когато спрямо него са извършени две „полицейски акции“ в рамките на три дни. При първата полицейска акция, той е със своите приятели Константин и Ивайло, които, също така него, са регулярно проверявани. У никой от тримата не се намират забранени вещества и никой от тримата не се установява да е употребил наркотици. 

При втората полицейска акция, Андрей пътува заедно с Константин и възрастни мъж и жена, живеещи в същия малък град. Двамата младежи им помагат с пазаруването на хранителни продукти, лекарства и посещението при лекари, тъй като и двамата са трудноподвижни, а най – близките добре заредени магазини и аптеки, както и добри лекари се намират в голям град, намиращ се на 30 км от техния.  

На изхода на по – големия град Андрей е засечен от полицейски джип, който го изправарва и застава пред неговия автомобил. Плътно зад него се появява и патрулна кола, от която му се подава светлинен и звуков сигнал да спре. Той се подчинява. 

Четирима полицейски служители изваждат него и Константин от колата, опират ги на капака и им разпореждат да не мърдат и да не пипат нищо. Двама ги пребъркват, а другите двама претърсват автомобила. През това време, на възрастните мъж и жена е разпоредено да се отдалечат на около 50 м, като торбите с покупките им са преровени. И в рамките на тази проверка у никого не са открити забранени вещества. 

Търпението на Андрей срещу полицейския произвол е изчерпано и той изисква изрично да му бъдат предоставени съответни протоколи за извършените срещу него действия, за да потърси правата си. Един от полицейските служители му казва, че заради това свое поведение, ще бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Андрей, обаче, отказва този тест и отново изисква протоколи от действията. 

След пристигане на служители от сектор „Пътна полиция“ и официален отказ на Андрей да бъде изпробван, двамата с Константин са отведени в районното под претекст, че ще им бъдат издадени исканите протоколи. Там, обаче, са съблечени и принудени да клякат. Отново не са намерени забранени вещества и двамата в крайна сметка са освободени.  

* С оглед опазване на адвокатската тайна, имената на участниците са променени.

Претърсване от полиция

Съдебният процес с искане за присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск

Андрей решава, че този път няма да остави нещата така и със съдействието на кантората завежда иск за присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск. 

Местният административен съд насрочва и провежда абсолютно формален процес. Разпитани са полицейските служители, Константин и възрастните мъж и жена. 

Полицейските служители посочват в разпита си, че са получили „оперативна информация“, че Андрей държи голямо количество наркотични вещества и заради това са извършили претърсване на автомобила му. Отричат да са извършвали личен обиск. Твърдят, че действително Андрей е бил отведен в районното, но това било, защото той е поискал да отиде до тоалетна. 

Константин потвърждава отвеждането в районото, събличането и разпореждането и към двамата да клякат. От неговите показания става ясно и че още преди отвеждането и двамата са обискирани, но полицейските служители не са издали протокол за това действие. Това негово твърдение е установено и от показанията на възрастните мъж и жена. 

Заседанието пред местния административен съд завършва с думите на съда към Андрей: „Полицейските служители могат да извършват проверки спрямо Вас по всяко време дори и без причина. Редно е да започнете да спазвате закона“. 

Разбира се, произнесено е решение, с което искът на Андрей за присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск, извършени незаконно е отхвърлен с два аргумента:
Първо, претърсването е извършено законно, поради наличие на данни, че Андрей държи голямо количество наркотични вещества.
Второ, Андрей не е могъл да докаже извършения срещу него личен обиск, защото не е представил протокол и не си е поискал такъв писмено, след като твърди, че го е поискал устно, но такъв не му е бил издаден. 

Отново със съдейстието на кантората, така постановеното решение, с което се отказва присъждане на обезщетение за претърсване и личен обиск, е оспорено пред Върховния административен съд

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело 7

Решението на съда, с което се присъжда обезщетение за претърсване и личен обиск

Върховният административен съд отменя решението на местния административен съд, с което на Андрей е отказано присъждането на обезщетение за претърсване и личен обиск, като осъжда полицията да му плати общо 1000 лв. и част от направените разходи за правна помощ съобразно уважената част от иска. 

Съдът намира за безспорно установено, че:
1. автомобилът на Андрей е отбит от движение без правно основание, а претърсването е извършено по начин, който излиза от обема, в който е следвало да бъде осъществено;
2. на мястото на отбиване от движение на Андрей, спрямо него е извършен личен обиск, като действията на полицейските служители не са били пропорционални и реципрочни на фактическата обстановка и не е съобразено;
3. времетраенето на проверката е довело до своеобразно задържане без да бъде издадена заповед за това;
4. достойнството на Андрей е било унизено и е уронен престижа му, тъй като претърсването и обискът са извършени показно на публично място.

Върховният административен съд, обаче, не споменава и дума за твърденията за отвеждане в районното управление, събличането и разпореждането за клякане. Поради това и предвид ниския размер на присъденото обезщетение, от името на Андрей и отново със съдействието на кантората е подадена жалба до Европейския съд по правата на човека

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело 8

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирано в предоставянето на правна помощ и защита в полза на жертви на полицейски произвол.  

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се извършват само с предварително записан час.

Обезщетение за претърсване. Спечелено дело 9

Добавете тук текста на заглавието

No Comments

Leave a Comment