Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Обясни ми правото: Истанбулска конвенция

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Обясни ми правото  > Обясни ми правото: Истанбулска конвенция

Обясни ми правото: Истанбулска конвенция

Съдържание

Истанбулската конвенция е един международен договор, който предизвика множество полюсни реакции. В медийното пространство превес взеха спекулациите, че конвенцията узаконява еднополовите бракове и третия пол. Твърдения, които напълно противоречат на нейното съдържание. А тяхната необоснованост може да бъде доказана от един прост и елементарен прочит на нейния текст. Ето защо в платформата „Обясни ми правото“ обсъждаме въпросът за Истанбулската конвенция изключително пространно. В първото видео от серията „Обясни ми правото: Истанбулска конвенция“ говорим за псевдо проблемите, които този международен договор разкрива.

Защо „псевдо проблеми“? Отговорът на този въпрос е много прост и еднозначен. Защото скритите проблеми и цели на Истанбулската конвенция, всъщност, не съществуват. Те са просто плод на медийни спекулации, чието разпространение беше постигнато, поради ниското ниво на правна култура на българското общество и склонността му да не създава собствено мнение по въпроси от обществен интерес. Именно и предвид притеснителните мащаби на тази тенденция, беше създадена платформата „Обясни ми правото“, чиято цел е точно повишаването на правната култура на гражданите и събуждането у тях на възможността за независимо мислене.

Отговор на въпроса „Узаконява ли Истанбулската конвенция еднополовите бракове и третия пол?“, можете да намерите в статията на адв. Силвия Петкова за българския правен портал lex.bg. А „Какво узаконява Истанбулската конвенция?“ чуйте в интервюто на адв. Силвия Петкова за Българска свободна телевизия.

В първата част от серията „Обясни ми правото: Истанбулска конвенция“ разкриваме абсурдността на спекулативните твърдения по отношение на нея. Обсъждаме и решението на Конституционния съд на Република България за обявяване на противоречието на Истанбулската конвенция с българската Конституция. В тази част обръщаме внимание и на обществено наложените стереотипи по отношение на социалните роли, възложени на мъжете и жените, които българският Конституционен съд счита за конституционосъобразни.

ВАЖНО!!!

„Социален пол“ и „социална роля на пола“ не са еднозначни понятия. Всъщност, понятие „социален пол“ не съществува. То е плод на грешка в превода на Истанбулската конвенция от официалните ѝ версии на български език.

И така, какви са псевдо проблемите на Истанбулската конвенция, вижте във видеото.

Другите видеа от платформата, можете да намерите в секцията „Обясни ми правото„.

No Comments

Leave a Comment