е-Адвокат

е-адвокат

В съвременните обществени условия, в които хората прекарват голяма част от времето си във виртуалното пространство, за всеки клиент е изключително удобно да може да намира услугите, от които има нужда, онлайн. Затова, адвокатска кантора „Петкова“ създаде платформата „е-Адвокат“, чрез която се предоставят консултации от онлайн адвокат.

Предоставянето на онлайн правни услуги има множество предимства, сред които отпадане на необходимостта от съобразяване с работното време на кантората и посещение на място, бързо и лесно получаване на правна информация в подходящо за клиента време от уюта на собствения му дом или офис, удобно заплащане на адвокатското възнаграждение, особено при използване на услугата „Онлайн банкиране“.

Как работи платформата за правна помощ от онлайн адвокат?

Чрез попълване на формата по – долу, можете да изпратите запитване по Вашия правен проблем 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;

 

– Своевременно получавате квалифицирана правна помощ;

– Имате право на безплатна първа онлайн консултация за един казус чрез предоставяне на обща информация по него. В нея не се включва преглед на документи и даване на становище по тях;

– При необходимост се провежда разговор в удобно за клиента време по телефон, viber или messenger;

– В случай че решите да ни възложите казуса си, всички изготвени документи ще Ви бъдат изпратени по електронен път;

– При необходимост от процесуално представителство пред административни органи или пред съд, получавате пълна отчетност на извършените действия в електронен вид;

– Заплащането на адвокатско възнаграждение се извършва по банков път при сключване на договор за правна помощ.