Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Освобождаване от наказателна отговорност. Възможно ли е?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Освобождаване от наказателна отговорност. Възможно ли е?

Освобождаване от наказателна отговорност. Възможно ли е?

Освобождаване от наказателна отговорност

Възможно ли е освобождаване от наказателна отговорност?

Държавата разполага с три правомощия във връзка с осъществяване на наказателно преследване за извършено престъпление. Първото е да осъди извършителя. Второто е да изпълни наказанието, а третото е да третира престъпния деец като осъждан. При определени условия държавата може да се откаже от прилагането на някое от тези правомощия.

Днес ще поговорим именно за първото правомощие, което се изразява в освобождаване от наказателна отговорност на извършителя на престъплението.

Какво означава освобождаване от наказателна отговорност?

За освобождаване от наказателна отговорност говорим тогава, когато органите на досъдебното производство (разследващ полицай и прокурор) са установили по безспорен начин, че е извършено престъпление от конкретно определено лице, като за осъждането на извършителя е повдигнато обвинение пред съд.

С оглед тежестта на престъплението, настъпилите вредни последици и личността на престъпния деец, защитникът може да пледира, a съдът да уважи искането му, подзащитният му да бъде освободен от наказателна отговорност.

С отказа на държавата от правомощието си да осъди извършителя на престъплението, тя автоматично се отказва и от другите си две правомощия. Това е така, защото ако лицето не бъде осъдено по наказателноправен ред, няма да е наложено наказание за изпълнение, съответно няма как същото това лице да бъде третирано като осъждано. Тоест, съдебното му минало ще остане чисто и при изваждане на свидетелство за съдимост, в него ще бъде отбелязано „неосъждан“.

Кога е възможно освобождаване от наказателна отговорност?

За да може да бъде постановено освобождаване от наказателна отговорност, Наказателният кодекс предвижда задължителното и едновременно наличие на няколко определени условия.

Първото условие е, когато престъплението е умишлено, за извършването му да се предвижда наказание лишаване от свобода до три години лишаване от свобода или друго по – леко наказание. По – леките самостоятелно налагани наказания са глоба, обществено порицание и пробация.

Сред престъпленията, за които се предвиждат посочените наказания, са проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология; убийство, извършено от майка върху рожба по време на раждане или непосредствено след раждане; причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие, когато деецът е направил всичко, което зависи от него, за да спаси пострадалия; някои телесни повреди; умишлено заразяване с венерическа болест; закана с престъпление; обида и клевета; кръвосмешение; някои сексуални престъпления; разпространение на порнографски материал, неплащане на издръжка; неспазване на режим на лични отношения с дете; неспазване на противоепидемични мерки и др.

Второто условие, за да бъде възможно освобождаване от наказателна отговорност, е деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван от наказателна отговорност досега. Тук следва да се отбележи, че практиката е противоречива по отношение на възможността за повторно прилагане на възможността за освобождаване от наказателна отговорност. Често съдът приема, обаче, че това е възможно, ако е изтекъл едногодишен срок от заплащане на наложената глоба по предходно освобождаване. Доколкото тези случаи са особени, препоръчително е да се потърси правна помощ от опитен адвокат по наказателно право.

Третото условие е причинените от престъплението имуществени вреди да бъдат възстановени.

Когато съдът постановява освобождаване от наказателна отговорност, той задължително налага административно наказание в размер от хиляда до пет хиляди лева.

ВАЖНО!!! До 2017 г. беше възможно постановяване на освобождаване от наказателна отговорност за шофиране в пияно състояние, след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Към днешна дата това е невъзможно, поради което за тези престъпления винаги се постановява присъда, която може да бъде осъдителна, но може да бъде и оправдателна.

В случаите на шофиране в пияно състояние или след употреба на наркотични вещеста или техни аналози се разкрива една любопитна особеност. При отказ за даване на проба за употреба на алкохол или наркотици се налага административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лв. и „отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“ за срок от 24 месеца.

При установяване на престъплението шофиране след употреба на посочените вещества, предвиденото наказание е от една до три години лишаване от свобода, глоба от двеста до хиляда лева и отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство за срок до 18 месеца. При участието на достатъчно опитен защитник, това наказание може да се намали на лишаване от свобода от три до пет месеца с три години изпитателен срок, лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство за срок от 6 до 9 месеца и без налагане на глоба. След изтичане на тригодишния изпитателен срок настъпва реабилитация и лицето се води неосъждано.

В този случай се повдига въпроса дали ангажирането на наказателна отговорност за посочените престъпления е достатъчно ефективен метод за тяхната превенция.

В заключение

Възможността за освобождаване от наказателна отговорност, макар и да води до запазване на чистото съдебно минало на извършителя на престъпление, не е нито безусловна, нито оставя престъплението без последици.

Напротив. В много случаи, имуществената санкция, която подлежи на принудително изпълнение и е събрана ефективно, може да доведе в много по – голяма степен до превъзпитание на дееца, който няма трайни престъпълни наклонности, отколкото би довело условното осъждане, например, или постановяването на пробационни мерки.

_________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с защитата в наказателни производства за извършени престъпления, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в предоставянето на висококвалифицирана правна помощ и защита на обвиняеми и подсъдими в размките на наказателния процес.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

Освобождаване от наказателна отговорност. Възможно ли е? 3

No Comments

Leave a Comment