Отказ за проба за алкохол
Административно право

Отказ за проба за алкохол. Последици и защита

* Статията е актуализирана към 2022 г. и е съобразена с новите законови правила и съдебна практика. 

Шофирането след употреба на алкохол над определени граници, (1.2 промила), както и шофирането след употреба на наркотици, съставляват престъпления, които се наказват с лишаване от свобода. Предвид, че този факт е известен на широката общественост, отказ за проба за алкохол или наркотици често се прави именно от шофьорите, качили се зад волана след употреба на тези вещества с цел избягване на наказателна отговорност. 

Не са никак малко и случаите, в които отказ за проба за алкохол се прави и когато човекът е убеден, че не е длъжен да дава такава, например, когато е спрян от полицейски служители, които не са от КАТ, както и когато вече е паркирал автомобила си и/или е извън него, но полицейски служители искат от него да даде такава проба.  

Предвид, че последиците за водачите, които са направили отказ за проба за алкохол, са изключително тежки, днес ще разгледаме условията за законност на проверката с дрегер, както и възможностите за защита при издаване на наказателните постановления, с които за такъв отказ се налага административно наказание. 

[!] Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици със съдействието на кантората. [!]

Обезщетение за претърсване

Условия за законосъобразност на проверката за алкохол

Законът за движението по пътищата и нормативните актове по прилагането му определят редица условия за законосъобразността на проверката за шофиране след употреба на алкохол. Неспазването на което и да било от тези условия опорочава проверката, а наложеното наказание следва да се отмени от съда. 

На първо място, според закона, отговорност за отказ за проба за алкохол могат да носят само водачите на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина. За да бъде едно лице, определено като „водач“, то трябва да управлява съответното МПС, т.е. да се намира в движение. В съдебната практика е установено, че качеството „водач“ може да има и лице, което макар и вече паркирало автомобила си, е шофирало непосредствено преди започване на проверката от страна на полицейски служители. Фактът, че спреният за проверка гражданин е управлявал МПС непосредствено преди започването ѝ, при спор подлежи на доказване, което е в тежест на полицията. 

На второ място, проверката с дрегер и/или drug test, трябва да бъде извършена от компетентни полицейски служители. Това са служителите на секторите „Пътна полиция“ (КАТ), както и някои от служителите на отдел „Охранителна полиция“. 

На трето място, спиране за проверка за спазване на Закона за движението по пътищата е възможно само в някои от следните четири случаи:
1. има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата;
2. има неизправностти на ППС или разположението на товара създава опасност за участниците в движението;
3. начинът на движение и поведение поражда съмнения към водача на МПС за преумора, употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози;
4. съществуват данни или предположения, че водачът на ППС е участвал в ПТП или в извършването на престъпление.

ВАЖНО!!! Така наречената „рутинна проверка“, всъщност е общополицейската проверка на самоличността на шофьора и неговите спътници, за проверка на техни лични вещи, на автомобила и на багажа в него. Осъществяването на този род проверки също следва да става при конкретно определени в закона условия, но те не касаят пряко въпроса за законосъобразността на проверките с дрегер и drug test.

На следващо място, важен е начинът на извършване на проверката. Това трябва да стане чрез отбиване от движение със стоп – палка или с ръка (от униформен полицай), с описваща полукръг червена светлина (през нощта) или от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ – СПРИ!“. 

Проверките следва да се извършват и при включена записваща система на полицейските автомобили. Тази система трябва да документира регистрационния номер на автомобила, както и лицето и гласа на водача.  

ВАЖНО!!! Спирането за проверка и задържането на водача до идването на патрул на сектор „Пътна полиция“ (КАТ) без издаване на заповед за задържане представлява нарушение на правото на свободно движение, заради което е незаконосъобразно. Това твърдение е валидно независимо колко време гражданинът е трябвало да кача на място пристигането на служители на КАТ. 

Освен това, при съставянето на акта, с който се установява отказа, трябва да се посочат лицата, станали негови свидетели.

И на последно място, отказът на водача да бъде проверен за употреба на алкохол трябва да бъде съзнателен. Не са малко случаите, в които лица са подвеждани от страна на полицейските служители да откажат да дадат проба. При тези обстоятелства отказът не следва да се взима предвид и не следва да се налага наказание.  

 

Отказ за проба за алкохол. Последици и защита 1

Последици от отказ за проба за алкохол

Последиците при отказ за проба за алкохол са изключително тежки. На виновния водач се налага глоба в размер на 2 000 лв. и се лишава от право да управлява МПС за срок от две години. 

Макар и при отказ за проба за алкохол да е налице едно формално нарушение, при което на пръв поглед защитата е невъзможна, то това далеч не винаги е така. Такава възможност възниква при неспазване на което и да е от горните изисквания и може да упражнена по съдебен ред. 

Важно е да се отбележи също, че при отказ за проба за алкохол чрез техническо средство, полицейските служители са длъжни да издадат талон за медицинско изследване. В случай че такъв липсва, това също представлява сериозно закононарушение от страна на полицейските органи и наложеното наказание ще следва да бъде отменено по съдебен ред. 

Чести са случаите, при които, поради закъснение със законоустановеното време от 45 минути, медицинските екипи отказват да вземат кръвна проба на проверения водач, а полицейските служители му налагат наказание за отказ за проба за алкохол или наркотици. В тези случаи наказанието също ще подлежи на отмяна от съда. 

Практически проблем при отказ за проба за алкохол

Един от често срещаните проблеми, които възникват в практиката при извършване на проверки за алкохол с дрегер е невъзможността на проверявания водач да подаде достатъчно въздух в уреда, вследствие на което липсва валиден резултат от изпробването.  Това може да се дължи както на физически проблеми на самия водач, така и на неизправност на техническото средство. 

Когато водачът откаже да прави повече опити да подава въздух в дрегера, обикновено му се съставя акт за установяване на административно нарушение за това, че е направил отказ за проба за алкохол. В този случай препоръчително е проверяваният да отбележи в акта своето възражение, че не е направил отказ за проба за алкохол, а че техническото средство не е отчело резултат, въпреки няколкократните му опити да даде такава. 

Това може да стане не само по времето на проверката, но и в 7-дневния срок за подаване на писмено възражение по акта. В случай че бъде издадено наказателно постановление, то следва да се обжалва в съда в 14-дневен срок от получаването му. 

В заключение

Макар и на пръв поглед, когато е налице отказ за проба за алкохол, нарушението да изглежда съвсем формално, налице са множество процесуални изисквания за законосъобразност на самата проверка. 

Освен това, във всички случаи тежестта на доказване на наличието на материалноправните предпоставки, а именно наказаното лице да е управлявало МПС и съзнателно да е отказало да бъде тествано с дрегер, принадлежи на полицейските органи. 

Спазването на процесуалните изисквания и на материалноправните предпоставки при извършване на проверката и при налагане на наказанието, трябва да бъде едновременно, а в случай че полицейските органи не успеят да го докажат, самото наказание подлежи на отмяна от страна на съда, а лицето, което е било неправилно наказано има право на възстановяване на разноските за правна помощ, както и на парично обезщетение за претърпените от него имуществени (разходи за таксита, градски транспорт и др.) и неимуществени вреди (загубено време, нерви, притеснения). 
____________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата, задълженията и средствата за защита при нарушения на Закона за движението по пътищата, можете да намерите в секциите „Наказателно право“ и „Административно право“.   

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат опит при предоставянето на специализирана правна помощ и защита по дела за наказания при нарушения на Закона за движението по пътищата. 

За контакт:
работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч. (понеделник – петък) 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

Отказ за проба за алкохол. Последици и защита 2

13 thoughts on “Отказ за проба за алкохол. Последици и защита”

 1. Имам въпрос : Отказвам проба за алкохол, но се съгласявам с кръвна проба за наркотици .. какво печеля ?

  1. Здравейте.
   „Печелите“ едно наказание в размер на 2000 лв. глоба и 24 месеца лишаване от право да управлява МПС, заради отказа за проба за алкохол, като преди това временно Ви се отнема книжката за срок до 18 месеца (до издаване на наказателно постановление) и Ви се прекратява регистрацията на автомобила за срок от 6 месеца.
   Ако сте употребил алкохол и концентрацията е над 1,2 промила спестявате си ангажиране на наказателна отговорност. Ако концентрацията е по – ниска, отговорността е административнонаказателна и е по – ниска от отговорността за отказ.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

  2. Здравейте,

   Седнах инцидентно зад волана след употреба на алокохол, което е в противовес с моите принципи, но това вече няма значение. Спряха ме като рутинна проверка през нощта. Не бяха служители на КАТ. КАТ дойде след това. Отказах да бъда тестван с дрегер и да разпиша акта – съдържаше информация описваща състоянието ми, с която не бях съгласен (завален говор, нестабилен стоеж и т.н.). Свалиха регистрационните табели на автомобила ми и ме изпратиха за кръвна проба. Дадох в срок кръвната проба,. Резултата надвишава 1,2 промила. Имам чисто съдебно минало и съм стриктен шофьор със златен талон. Какво мога да очаквам от тук нататък? Законно ли е да ме спират служители които не са КАТ без да са описали нарушение, без да имат заповед за това? Кръвната проба отменя ли наказанието наложено при отказа да се тествам с дрегер и ако да в каква степен? Все още не съм призован от разследващ (по досъдебно производство). Благодаря предварително за отговора.

   1. Здравейте.
    Практиката показва, че изключително често водачите са спирани от служители, които не са от сектор КАТ. Повечето съдебни състави приемат, че не е налице нарушение на процедурата. Съществува изолирана съдебна практика, че това е нарушение и водачът не е длъжен да дава проба, съответно наказанието, което се налага за отказ, се отменя. Личното ми мнение съвпада с това на изолираната съдебна практика.
    На второ място, за отказа за тестване с дрегер не се налага наказание. Издадена е единствено заповед за прилагане на принудителна административна мярка, която не представлява наказание, а се прилага временно до решаване на въпроса за отговорността. След като Вашият резултат надвишава 1,2 на хиляда, отговорността Ви ще се търси по наказателноправен ред.
    Конкретните методи за осъществяване на защитата Ви, както и възможните последици от деянието, и допуснатите нарушения, могат да се преценят само след подробен преглед на материалите по разследването.
    Поздрави,
    адв. Силвия Петкова


    Адвокатска кантора “Петкова”
    За контакт:
    тел. 0885 47 77 57
    email: office@petkovalegal.com

    1. Здравей днес са спряли приятеля ми сутринта.Направили са му тест за алкохол ,който не е описан в пътния лист понеже беше пушил на нова година но не си е позволил да пуши и да кара в такова състояние точно един път се е случило да пуши и не е карал след това . Днеска след 25 дни го спират и му казват че ако откаже тест на който съм сигурна че нищо е нямало да излезе и един вид като откаже казали са му че няма да му свалят номерата и да го пращат на съд а след месец да отиде в КАТ и в момента ми е някаква страшна каша в главата тва ми е единствения най-близък и истински човек сега не стига че остана без две работи а ще остане и без кола следователно като са му взели книжката може ли да ме посъветвате нещо или да дойда някъде да говорим защото аз лично няма да оставя нещата така аз не мога да позная приятеля ми колко беше притеснен не знам въпросните органи на реда кво са му говори и по какъв начин с какви думи са го усрали обаче нещата няма да са така приятеля ми нито е наркоман нито нещо подобно може ли да ходи да даде възражения върху този пътен лист

     1. Здравейте.
      Подробни консултации се предоставят след преглед на документацията по случая и провеждане на среща с наказаното лице за запознаване с обстоятелствата по проверката. Това става само с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
      Поздрави,
      адв. Силвия Петкова


      Адвокатска кантора “Петкова”
      За контакт:
      тел. 0885 47 77 57
      email: office@petkovalegal.com

 2. Здравейте адвокат Петкова,

  постигнахме споразумение с прокурор, което съдията удостовери – 4 месеца лишаване от свобода (условно), 3г. изпитателен срок, 10м. без СУМПС и да не се налага наказание „глоба“. Начислени са ми разноските по делото. В този ред на мисли:

  1. Трябва ли да заплатя акт на КАТ и ако да в какъв размер или това се изключва от решението в споразумението – липсата на наказание „глоба“?

  2. Споразумението е окончателно или подлежи да бъде обжалвано в срок (от МВР / КАТ например)?

  Благодаря предварително за отговора. Бъдете здрава!

  1. Здравейте.
   1. Актовете на КАТ не съдържат наказания, а само констатират нарушението. В този смисъл няма какво да се заплаща по акта на КАТ.
   2. Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване от която и да било от страните.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 3. Здравейте. Съпругът ми е дал тест с дрегер и е над 1,2 промила. След това е отказал кръвна проба. Какво го очаква?

  1. Здравейте.
   Наказанието, което законът предвижда е от една до три години лишаване от свобода, както и глоба в размер от 200 до 1000 лв. С добре изградена юридическа защита може да се говори за по – ниско наказание, а в зависимост от конкретните обстоятелства – дори и за оправдателна присъда.
   Кантората разполага с опитни специалисти по наказателно право.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 4. Здравейте адвокат Петкова,

  къде е указано за точно колко време МПС се спира от движение? Закона гласи широк времеви интервал (6-12 месеца)? Как може да се провери?

  1. Здравейте.
   Предвидените в закона срокове за спиране на МПС от движение зависят от вида на нарушението, заради което се предприема въпросната мярка.
   При шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества, срокът за отнемане на регистрацията е от 6 до 12 месеца по преценка на административния орган. Конкретното време, за което се отнема временно регистрацията на конкретен автомобил се посочва в конкретно издадената за него заповед за прилагане на принудителна административна мярка.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *