Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици

Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици

Наказанията за отказ за проба за наркотици, предвидени в Закона за движението по пътищата, са „глоба“ в размер на 2 000 лв. и лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство за 24 месеца. 

Нарушението е формално и за налагането на наказание, поначало е достатъчно водач на МПС да откаже да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества или техни аналози. Точно поради тази причина, в тези случаи защитата твърде често се оказва изключително трудна. 

За разлика от проверките за употреба на алкохол, при които няма изисквания за наличието на специални условия при извършването им, при проверките за употреба на наркотични вещества такива условия има и те са обусловени от наличието на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС за употребата на наркотични вещества или техни аналози. Това означава, че такава рутинна проверка не е възможна, а отказ за проба за наркотици при липса на посочените условия не следва да подлежи на наказание. 

Също така, законът предвижда особени правила, при които следва да се извърши проверката, както и при които следва да се изготвят документите, които се издават въз основа на нея. 

Със съдействието на кантората, съдът отмени като незаконосъобразно наказателно постановление, с което, поради отказ за проба за наркотици, беше наложено наказание глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от свидетелство за управление на МПС за период от 24 месеца. 

Отказ за проба за наркотици - казусът

По време на движение, патрулен автомобил на сектор „Пътна полиция“ отбива от движение лек автомобил „Мерцедес“, управляван от млад мъж. Полицейските служители запитват мъжа дали е употребил алкохол или наркотични вещества. Той отрича. Направена е проверка за употреба на алкохол, резултатът от която е отрицателен. Едновременно с поканата да даде проба за употреба за наркотични вещества, проверяващият полицай подхвърля на водача, че преди 10 минути е направен тест на друг млад мъж, който е твърдял, че не е употребил наркотични вещества, но проверката с тест е показала положителен резултат. 

ВАЖНО!!! Твърде често се случва drug тестовете на полицията да дадат фалшиво положителен резултат. Това се случва най – вече при DrugCheck 3000, като в практиката се установиха много случаи на положителни тестове, вкл. и след употреба на енергийни напитки. Дадените кръвни проби впоследствие се оказаха отрицателни. Ето защо, особено важно е, в случаите в които полицейският drug тест даде положителна проба, незабавно да бъде дадена биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване, тъй като резултатите от него са точни. 

Мъжът, който няма никакви външни признаци за употреба на забранени вещества, решава да направи отказ за проба за наркотици. Полицейските органи му съставят акт за установяване на административно нарушение, свалят номерата на автомобила му и му взимат свидетелството за управление на моторно превозно средство. Около месец по – късно, водачът получава и наказателното постановление, с което му се налага административно наказание. В законоустановения 7-дневен срок, със съдействието на кантората е депозирана подробна правно аргументирана жалба.  

Решението на съда

В хода на съдебното производство, мъжът не оспорва да е направил отказ за проба за наркотици с техническото средство – тест. Оспорва, обаче, да му е предоставена възможност да даде биологична проба за химико – токсикологично изследване (кръвен тест). 

От събраните по делото доказателства става ясно, че талон за медицинско изследване изобщо не му е връчен. Това представлява сериозно нарушение, тъй като водачите имат задължение да се съгласят да бъдат изпробвани за употреба на наркотици с техническо средство – тест или да дадат биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване. Административният орган има задължение да осигури възможност на проверявания да изпълни това свое задължение, като във всички случаи на отказ за проба за наркотици с техническо средство – тест, следва да издаде талон за медицинско изследване и да го връчи на водача. 

Освен това сериозно нарушение, при разглеждането на казуса, съдът открива още няколко.

Съдът констатира, че наказателното постановление е издадено преди да е изтекъл срока за подаване на възражение срещу акта за установяване на административно нарушение. По този начин е отнета законовата възможност на водача да възрази срещу констатациите в акта. 

Освен това, в наказателното постановление не е налице правилно описание на нарушението, което се вменява на водача, като е отбелязано единствено, че наказанието му се налага, заради това, че е направил отказ за проба за наркотици с техническо средство. За да бъде законосъобразно наложено, обаче, трябва водачът да не е изпълнил едновременно с това и задължението си даде кръв, като изпълнението му е следвало да се осигури от административния орган чрез връчване на талон за медицинско изследване. 

Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 11
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 12
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 13
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 14
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 15

Още интересни казуси, спечелени със съдействието на кантората, можете да намерите в секция „Новини“

Адвокатска кантора „Петкова“предоставя специализирана правна помощ при оспорване на наказателни постановления, с които се налагат наказания при отказ за даване на проби за алкохол и наркотични вещества. 

За контакт:
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел.: +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

1 Comment

  • Антон
    Отговор 29.02.2024 at 13:09

    Поуката: полицията е враг на народа.

Leave a Comment