Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Отменен полет. Закъснял полет. Изгубен багаж

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Отменен полет. Закъснял полет. Изгубен багаж

Отменен полет. Закъснял полет. Изгубен багаж

Европейското законодателство предоставя стабилна защита и сериозни гаранции за спазване правата на гражданите на Европейския съюз (ЕС) във връзка с въздухоплаването. Твърде често се случва именно тези права да пострадат, поради отменен полет, закъснял полет или изгубен багаж. Ето защо в днешната статия ще научим по какъв начин можем да се защитим в тези случаи.

Важно е да се отбележи, че правата, за които ще говорим днес се отнасят до определени случаи. Първо, ако полетът е в рамките на ЕС и се изпълнява от авиокомпания от ЕС или от страна извън него. Второ, ако полетът пристига в ЕС от страна извън него, но се изпълнява от авиокомпания, регистрирана на територията му. Трето, ако полетът тръгва от ЕС за страна извън него и се изпълнява от авиокомпания от ЕС или от страна извън него. Четвърто, правата на пътуващите със самолет в ЕС ще се приложат и ако пътникът не е получил обезщетение съгласно законодателството на страна извън Съюза. В последния случай се прилага принципа, съгласно който не може да се получат две плащания за едно и също нещо. Това е така, тъй като в противен случай ще бъде налице неоснователно обогатяване.

Важно е още да се знае, че за целите на настоящата статия, в понятието ЕС влизат не само 28-те страни членки на Съюза, но още и Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, както и Исландия, Норвегияe и Швейцария.

Отменен полет

Кога имаме отменен полет?

На първо място, следва да си зададем въпроса кога е налице отменен полет.

Отмяна, по смисъла на европейското законодателство, е налице в няколко случаи.

  1. Първоначалният полет е отменен и пътникът е прехвърлен на друг полет по разписание.
  2. Самолетът е излетял, но е бил принуден да се върне на летището и пътникът е прехвърлен на друг полет.
  3. Първоначалният полет е пристигнал на летище, което не е крайната дестинация съобразно отразеното в бордната карта. При тази хипотеза, обаче, има изключения от възможността за прилагане на правата на пътниците в ЕС. Първото изключение е налице, когато пътникът е приел премаршрутиране до първоначалната дестинация или до друга дестинация, уговорена с него. Тук, ситуацията ще се тълкува като закъснение, ако премаршрутирането е при сравними условия на транспорт при най – ранна възможност. Второ изключение ще бъде налице, когато летището на пристигане и летището на първоначалната крайна дестинация обслужват същия град или регион. Тук отново ще имаме закъснение.

Какви са правата на пътника при отменен полет?

Първото и основно право на пътника в случай на отменен полет е възстановяването на заплатената сума, премаршрутиране или връщане. Второ, пътникът има право на помощ и право на компенсация. Именно последното представлява най – голям интерес.

Правото на компенсация при отменен полет възниква, когато пътникът е уведомен за отмяната в срок по – кратък от 14 дни преди датата на заминаване. В случаите, обаче, когато са налице извънредни обстоятелства, които не е могло да бъдат избегнати и авиокомпанията успее да докаже наличието им, компенсация няма да се дължи. Такива обстоятелства биха могли да бъдат лошо време, липса на разрешение от контролната кула, обстоятелства, създаващи опасност за сигурността на самолета и др. Важно е да се има предвид, че неизправността на самолета не влиза в категорията на извънредните обстоятелства, които освобождават авиокомпанията от задължението да изплати компенсация.

[!] Внимание [!] На видно място на летището, на гишето за регистрация и онлайн следва да има печатно или електронно обявление, информиращо пътниците за правата им в ЕС. В случай че е налице отменен полет, авиокомпанията трябва писмено да уведоми пътниците за правилата за компенсация и помощ.

Закъснял полет

Случаите на закъснение в голяма степен си приличат със ситуацията на отменен полет.

Кога полетът се счита за закъснял?

Закъснение по смисъла на законодателството на ЕС е налице, първо, когато излитането се забави с два или повече часа. Това се отнася за полети до 1500 км. Второ, при полети над 1500 км в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 и 3500 км. В този случай, самолетът трябва да излети или да пристигне три или повече часове по – късно от предвиденото. И трето, при полети над 3500 км закъснение е налице при излитане или пристигане с четири часа и повече след разписание.

  • два или повече часа  при полети до 1500 км;
  • три или повече часа при полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; или
  • четири или повече часа при полети над 3500 км за полети, непопадащи в предходните хипотези.

Какви са правата на пътника при закъснял полет?

При пристигане в крайната си дестинация със закъснение повече от 3 часа, пътникът има право на компенсация. Това право отпада, с случай че закъснението се дължи на извънредни обстоятелства. За такива обстоятелства вече дадохме пример по – горе, когато обсъдихме ситуацията с отменен полет.

[!] Внимание [!] На видно място на летището, на гишето за регистрация и онлайн следва да има печатно или електронно обявление, информиращо пътниците за правата им в ЕС. В случай има закъснение повече от 2 часа при заминаване или пристигане или пристигането е с голямо закъснение, авиокомпанията трябва писмено да уведоми пътника за правилата за компенсация и помощ.

Кой е компетентният национален орган в България, към който пътникът може да се обърне в случай на отменен полет или на закъснение?

Компетентен национален орган в Република България, към който можем да се обърнем при нарушаване на правата ни на пътник в ЕС е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. В повечето случаи, споровете отменен полет или при закъснение се решават между пътника и авиокомпанията. Понякога, обаче, в рамките на преговорите не се постига съгласие между страните, поради което пътникът трябва да се обърне към компетентния съд.

Каква компенсация се дължи при отменен полет и при закъснение?

В случай на отменен полет или закъснение, размерът на дължимата компенсация е различен в зависимост от разстоянието на полета. Има три вида компенсация. Първо, при полет до 1500 км, авиокомпанията дължи на всеки пътник компенсация в размер на 250 EUR. Второ, за полети на територията на ЕС над 1500 км, както и за всички други полети между 1500 и 3500 км, дължимата компенсация е в размер на 400 EUR. За всички останали полети се дължи 600 EUR компенсация.

Какво представлява правото на помощ в случай на отменен полет или закъснение?

Правото на помощ е задължение на авиокомпанията и включва в себе си няколко компонента. Първо, авиокомпанията е длъжна да осигури на пътниците храна и напитки според времето на изчакване. Второ, когато се налага престой за една или повече нощи, се дължи безплатно настаняване в хотел. Същото се отнася и до случаите, когато се налага допълнителен престой към първоначално предвидения от пътника. Трето, авиокомпанията дължи и безплатен превоз между летището и мястото за настаняване. В допълнение, на пътниците следва да се предложат две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения.

Изгубен и повреден багаж

В случаите на загуба, повреда или закъснение на регистриран багаж, авиокомпанията дължи компенсация до 1300 EUR. Изключение е налице, когато щетата е в резултат от присъщ дефект на багажа. В този случай компенсация не се дължи.

По подобен начин стоят нещата и при повреда на ръчния багаж. В този случай компенсация ще се дължи, в случай че вината за повредата е на авиокомпанията.

Кога се подава жалба?

В случай че пътникът желае да подаде жалба за изгубен или повреден багаж, той може да го направи писмено в рамките на 7 дни от изгубването или в рамките на 21 дни от получаването, ако е бил забавен.

Заключение

Както видяхме, всеки пътуващ в рамките на ЕС или с авиокомпания, установена на територията на ЕС, разполага с определени права при отменен полет, закъснял полет или изгубен багаж. Твърде често, пътниците са склонни да „простят“ на авиокомпанията с цел да не си създават излишни главоболия. Въпреки това, обаче, е добре да потърсим правата си. 

Така, на първо място, ще получим съответното обезщетение за причиненото неудобство при отмяна или закъснение на полета ти. Още повече е необходимо търсенето на правата на пътника при закъснял или изгубен багаж. Второ, ангажирането на отговорността на авиокомпанията ще помогне за подобряване на обслужването и намаляване вероятността подобни неудобства да ни бъдат причинявани за в бъдеще.

В тези случаи, пътникът може сам и от свое име да води преговорите за изплащане на компенсацията. Той, обаче, има възможност и да намери начин да се свърже с останалите пътници от същия полет и колективно да се упълномощи специалист, което би помогнало за увеличаване на шансовете за ефективно упражняване на правата на пътниците в ЕС.

_________________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при нужда от търсене на обезщетение за отменен полет, закъснял полет или изгубен багаж.

За контакт:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

 

No Comments

Leave a Comment