Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Отнемане на МПС за наркотици и алкохол. Защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Отнемане на МПС за наркотици и алкохол. Защита

Отнемане на МПС за наркотици и алкохол. Защита

Отнемане на МПС

С новите изменения в Наказателния кодекс, касаещи престъпленията по транспорта, народните представители предвидиха възможност за отнемане на МПС на виновния водач в определени случаи. Едновременно с това, органите на МВР и прокуратурата започнаха незабавно и противозаконно да прилагат тези промени. Защо противозаконно? Защото фактическото отнемане на МПС може да се постанови само от съда и се извършва след влизане в сила на осъдителна присъда за престъпление, за което такова отнемане се предвижда.

В кои случаи се предвижда отнемане на МПС за наркотици и алкохол?

Няколко са хипотезите, при настъпването на които законът предвиди отнемане на МПС.

Първата хипотеза обхваща редица престъпления по транспорта, извършени по непредпазливост. Тази хипотеза се прилага, когато на едно или повече лица са причинени тежка или средна телесна повреда, или смърт в следните случаи:

1. когато водачът е бил в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

2. когато водачът без медицински причини откаже да бъде тестван за алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози;

3. когато деецът е избягал от местопроизшествието;

4. когато водачът е бил неправоспособен;

5. когато е превишена скоростта с над 50 км/ч в рамките на населено място;

6. когато деянието е извършено след преминаване на червен сигнал на светофара;

7. когато деянието е извършено на пешеходна пътека.

Любопитно! При умишлено причиняване на смърт при пътно – транспортно произшествие законът не предвижда да се пристъпва към отнемане на МПС.

Втората хипотеза касае простото шофиране с концентрация на алкохол на 1,2 промила или след употребата на наркотични вещества или техни аналози без да е предизвикано ПТП, съответно без да има пострадали.

Кой може да извърши отнемане на МПС за наркотици и алкохол?

Отнемане на МПС е мярка, която може да се наложи единствено от съда и фактически да се изпълни едва след влизане в сила на осъдителна присъда, т.е. след като водачът бъде признат за виновен в извършване на някое от горните престъпления. Всяко друго предварително отнемане противоречи на закона и следва да се потърси защита.

Защита при незаконно отнемане на МПС за наркотици

Обичайна практика на полицията е да заобикаля закона, убеждавайки водача сам и доброволно да предаде автомобила си с протокол за доброволно предаване. Най – често срещаният в практиката аргумент е, че по този начин водачът съдейства, което впоследствие ще се тълкува в негова полза. Това твърдение, обаче, е невярно. Дали водачът е предал доброволно автомобила си или не е без каквото и да било значение за последващото дело срещу него. Единствената последица, която може да възникне при доброволно предаване е водачът да не може да си го получи обратно, докато делото трае, а в случаите, в които пробата му от полевия тест е фалшиво положителна, няма да може да потърси обезщетение за времето, в което е останал без собствен транспорт.

Ето защо, протокол за доброволно предаване на автомобила не следва да се подписва при никакви обстоятелства, както и при никакви обстоятелства водачът не следва да дава съгласие автомобилът му да бъде отнет.

Вторият практически вариант за заобикаляне на закона от страна на полиция и прокуратура е автомобилът да бъде иззет с протокол като „веществено доказателство“. В този случай е необходимо изземването да стане в присъствието на поемни лица, както и с предварително разрешение на съда или с последващото му одобрение.

В случаите, в които е предизвикано ПТП, автомобилът действително е веществено доказателство и може да бъде иззет и задържан за целите на автотехническата експертиза. След като тя бъде извършена, автомобилът следва да бъде освободен. Това става или по инициатива на наблюдаващия прокурор, или по искане на собственика на иззетия автомобил. Във втория случай, ако прокурорът откаже, отказът му подлежи на обжалване.

В случаите, в които отнемането на МПС е осъществено, поради шофиране с концентрация на алкохол над 1.2 промила или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, автомобилът не представлява веществено доказателство. При тази хипотеза изземването е изцяло незаконосъобразно. Защитата се осъществява чрез искане на собственика до прокурора да върне автомобила, а ако откаже, отказът подлежи на обжалване.

Във всички случаи на незаконно отнемане на моторно превозно средство, собственикът има право на обезщетение за всички претърпени от него вреди – както неимуществените вреди, възникнали вследствие на оставането без собствен транспорт, така и имуществените вреди, сред които са лизинговите вноски, евентуални ремонти, които са се наложили, поради неправилно съхранение на автомобила и много други. Конкретните вреди, както и конкретните суми, които се дължат като обезщетение се преценяват за всеки конкретен случай след подробно запознаване с фактите и доказателствата по случая.

Отнемане на МПС за наркотици и алкохол. Защита 3

_____________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща с утвърдени и опитни адвокати по наказателно право.

Правни консултации по телефон или на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

 

No Comments

Leave a Comment