Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Подкуп на полицай

Подкуп на полицай

Предлагането и даването на подкуп на полицай е често срещана практика, чиято цел е да се избегне установяване и наказване на нарушение или престъпление. В повечето случаи предлагането и даването на подкуп на полицай се изразява в предлагане на определена парична сума в относително ниско размери, която следва да мотивира служителя на реда да не съставя акт за извършено административно нарушение на Закона за движението по пътищата. Сред тях са отказите за проба за наркотични вещества, шофирането с отнета книжка или без необходимата правоспособност, шофиране без гражданска отговорност и др. под.

В практиката, подкуп на полицай се предлага и в случаите, в които са констатирани дребни престъпления като шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и за притежание на наркотични вещества или техни аналози.

В по – редки случаи се констатира предлагане на подкуп на полицай за по – тежки престъпления като трафик на бежанци, разпространение на наркотични вещества и др. подобни. Причината това деяние да се наблюдава относително рядко в тези случаи се корени във факта, че тогава обикновено се провежда специализирана полицейска операция и възможността за дискретно предлагане и даване на подкуп на полицай е значително ограничена.

В днешната статия разглеждаме общата хипотеза на предлагане и даване на подкуп на полицай от гледна точка на практиката на дружеството.

Подкуп на полицай – същност

Според Наказателния кодекс предлагането, обещаването или даването на дар или облага на длъжностно лице, когато това се прави с цел мотивирането му да извърши или да не извърши определено свое служебно задължение представлява престъпление.

Престъпление е налице и когато дарът или облагата се предлагат, обещават или дават за това, че длъжностното лице вече е извършило или не е извършило определено свое служебно задължение.

ВАЖНО! Това не се отнася за дребни дарове като израз на благодарност (например, кутия бонбони).

Сваляне на номера

Наказания и защита при обвинение за подкуп на полицай

Предлагането, обещаването или даването на подкуп на полицай е тежко престъпление, за извършенето на което законодателят предвижда строги наказания.

В случаите, в които предлагането, обещаването или даването на подкуп не е било достатъчно мотивиращо за полицая да извърши или да пропусне да извърши някакви действия по служба, наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

За извършването на това престъпление деецът не може да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Ако до извършване на това деяние не е бил осъждан на лишаване от свобода или пък е реабилитиран, възможно е постановяването на условна присъда.

При наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, възможно е да не бъде наложено наказание лишаване от свобода, а то да бъде заменено с пробация.

В случаите, в които предлагането, обещаването или даването на подкуп в достатъчна степен е мотивирало полицая да извърши или да пропусне да извърши някое свое служебно задължение, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди лева.

При тази хипотеза също не е възможно да се постигне освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, но е възможно условно осъждане, както и замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация.

Изложеното по отношение на възможностите видове и размери на наказанията, както и вариантите за избягване на ефективното лишаване от свобода касае случаите, в които се постановява осъдителна присъда.

Привличането в качеството на обвиняем за подкуп на полицай, както и внасянето на обвинителен акт в съда за такова престъпление не винаги води до осъдителна присъда. Това е така, тъй като за постановяването на осъдителна присъда е необходимо да бъде безспорно установена вината на лицето, което е предложило, обещало или дало подкуп на полицай. Тези въпроси се решават за всеки конкретен случай според обстоятелствата по делото.

Във всички случаи с особено внимание ще следва да се разглеждат случаите, в които лицето предложило, обещало или дало подкуп на полицай е било притискано или заплашвано, за да направи това. В подобна хипотеза препоръчително е да бъде подаден сигнал до съответно компететните държавни органи преди да се стигне до обвинение.

укриване на данъци

____________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество Силвия Петкова е специализирана наказателноправна кантора. Екипът ни разполага с висококвалифицирани и опитни специалисти по наказателно право.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

No Comments

Leave a Comment