Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Поставяне под карантина – законосъобразно или не?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Медии  > Поставяне под карантина – законосъобразно или не?

Поставяне под карантина – законосъобразно или не?

Поставяне под карантина

Адвокат Силвия Петкова коментира въпросите, свързани с незаконосъобразното поставяне под карантина на недоказано болни, които пристигат в България от други държави, определени в заповед на министъра на здравеопазването. 

Вижте във видеото. 

Може ли законосъобразно да се извърши поставяне под карантина на човек, който не е доказано болен?

Специалистът е областта на наказателното право и правата на човека, адв. Силвия Петкова, коментира, че за липсва законово основание за поставяне под карантина на хора, на които не е направен задължителен тест за COVID – 19 или не е изискано от тях да представят отрицателен тест за заболяване или заразоносителство, като аргументира мнението си с богатата практика на Европейския съд по правата на човека в областта на правото на свобода и сигурност. 

Според нея, само на основание липса на доказано заболяване, поставените под карантина лица могат и трябва да потърсят обезщетение от държавата за незаконосъобразното им фактическо лишаване от свобода. 

_________________________________________________________

Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова, можете да намерите в секция „Медии“

No Comments

Leave a Comment