Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Предсрочно освобождаване от затвор. Възможно ли е?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Предсрочно освобождаване от затвор. Възможно ли е?

Предсрочно освобождаване от затвор. Възможно ли е?

предсрочно освобождаване

Възможно ли е да се постигне предсрочно освобождаване от ефективно изтърпяване на наложено наказание?

Както вече е ставало въпрос, във връзка с наказателното преследване, държавата разполага с три правомощия – да осъди извършителя на престъпление; да изпълни наложеното наказание и да третира престъпния деец като осъждан, като може да се откаже от всяко едно от тези правомощия.

Днес ще говорим за възможността за освобождаване от изтърпяване на наложено наказание и по – точно за условното предсрочно освобождаване.

Видове освобождаване от изтърпяване на наложено наказание

Наказателният кодекс предвижда три възможности за освобождаване от изтърпяване на наложено наказание:
1. амнистия със закон;
2. помилване от президента;
3. условно предсрочно освобождаване.

Последният Закон за амнистията е приет през 2009 г., т.е. тази възможност за отказ на държавата да изпълни наложено наказание, се среща сравнително рядко.

Доста по – често срещана хипотеза е помилването с указ на президента, като молби за това се разглеждат и решават периодично от Комисията по помилванията.

Най – разпространената хипотеза на освобождаване от изтърпяване на част от наложено наказание е условното предсрочно освобождаване.

Предпоставки за условно предсрочно освобождаване

Условното предсрочно освобождаване се прилага по наказателни дела, по които има влязла в сила осъдителна присъда, с която е наложено ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

За да бъде осъденият освободен от изтърпяване на част от така наложеното наказание, е необходимо едновременното наличие на две предпоставки:
1. осъденият да е дал доказателства за своето поправяне;
2. осъденият да е изтърпял не по – малко от две трети от наложеното наказание в случаите на опасен рецидив и не по – малко от една втора от наложеното наказание в останалите случаи.

При наличието на тези условия съдът може да освободи осъдения от изтърпяване на остатъка от 1/3, респ. 1/2, но не е длъжен да го направи. Във всички случаи на условно предсрочно освобождаване се обсъжда въпроса и за освобождаване от изтърпяване на наказанието лишаване от право (обикновено да се упражнява определена професия или дейност), ако такова наказание също е наложено.

ВАЖНО!!! Опасен рецидив е налице в две хипотези:
1. когато преди извършването ново престъпление, престъпният деец е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по – малко от една година, чието изпълнение не е отложено с условна присъда;
2. когато преди извършването на ново престъпление, престъпният деец е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено с условна присъда.

Последици от условното предсрочно освобождаване

Доколкото е налице установено с влязла в сила присъда извършителство на престъпление, постановяването на предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание не може да бъде безусловно. Поради това, във всички случаи се установява изпитателен срок, който се равнява на неизтърпяната част от наказанието. В рамките на този изпитателен срок, но за не повече от 3 години на освободения може да бъде наложена пробационна мярка (обикновено задължителна регистрация по настоящ адрес или задължително посещение на пробационен служител).

Въпреки че, за да освободи предсрочно осъдения, съдът преценява, че той е дал достатъчно доказателства за своето поправяне към спазване на законите и обществения ред, възможно е, а и често се случва, да извърши ново престъпление в рамките на изпитателния срок.

В този случай, ако престъплението е умишлено, той ще трябва да изтърпи отделно неизтърпяната част от наложеното наказание лишаване от свобода, по отношение на което е предсрочно освободен, както и наказанието по новото престъпление, без да има възможност за условно осъждане по него. Изцяло се изтърпява и наказанието лишаване от право. По същия начин се постъпва и когато освободеният не спазва постановените пробационни мерки.

Ако извършеното в рамките на изпитателния срок престъпление е непредпазливо, съдът може да постанови отложеното наказание да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно изцяло или отчасти. Това се решава за всеки конкретен случай при отделна и съвкупна преценка на всички факти и обстоятелства по казуса.

В заключение

Както видяхме, наличието на осъждане, не означава задължително изтърпяване на цялото наложено наказание. Следва да се има предвид, обаче, че дори и да е изпълнен обективният елемент, т.е. да е изтърпяна определената в закона част от наказанието, то следва едновременно да бъде налице и субективният фактор – осъденият да е дал доказателства за своето поправяне.

Тази преценка се прави най – често въз основа на фактическата трудова заетост на затворника и желанието за получаване на такава заетост, както и неговото поведение по време на затворническия престой. Едни от най – сериозните фактори, които подлежат на преценка дали да се постанови условно предсрочно освобождаване са най – вече извършвал ли е затворникът дисциплинарни нарушения, наказван ли е за тях или напротив, получавал е награди за добро поведение.

___________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на осъдени лица, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя висококвалифицирана и специализирана правна помощ по наказателни дела във връзка с повдигнати обвинения за извършени престъпления от общ и частен характер.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък: 10:00 ч. до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон или на място в кантората се предоставят с предварително записан час.

13 Comments

 • Георгиева
  Отговор 16.04.2022 at 14:02

  Здравейте имам въпрос , осъдения ако има присъда 6м . С право на работа може ли да пуснем за предсрочно освобождаване и кога ?

 • Нежля Нехатова Ахмедова
  Отговор 16.04.2022 at 15:58

  Кога можем да предобием предсрочно освобождаване. И ама ефективна присъда 1г.и 8м.Беше задържан на 13 септември 2021г.

 • Георгиева
  Отговор 05.06.2022 at 22:53

  Здравейте , отново имам въпрос присъдата е 3м. Условна и 6м. Фиктивна
  Кога можем да пуснем за предсрочно ? И от тези 6м колко може да намалят

 • Георгиева
  Отговор 14.07.2022 at 21:29

  Здравейте , а когато е наложена фиктивна присъда и условна защото тя е нарушена . Броим ли условната ? Или трябва да са минали 3м. От фиктивната за да пуснем предсрочно ? В момента е излежана условната .
  Поздрави

 • Косьо
  Отговор 23.08.2022 at 23:27

  Бях пуснат предсрочно отидох да пробацията на Развигор и ми казаха че трябва да се разписвам 6месеца как може да се намали този период

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 24.08.2022 at 20:49

   Здравейте.
   Периодът на прилагане на пробационните мерки се определя от съда, който постановява условното предсрочно освобождаване и съвпада със срока на неизтърпяната част от наказанието. Съответно, доколкото срокът за прилагане на пробационната мярка винаги съвпада със срока на неизтърпяната част от наказанието, той не може да се намалява.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Николина
  Отговор 20.11.2022 at 20:07

  Здравейте!Искам да попитам ако лицето е осъдено за трети път,като за втори път присъдата е ефективна и е 7 месеца лишаване от свобода,може ли да се освободи предсрочно и ако трябва да бъде на пробация

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 21.11.2022 at 9:41

   Здравейте.
   Във всеки един случай е възможно условно предсрочно освобождаване, когато са налице законовите основания за това.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Николина
  Отговор 20.11.2022 at 20:10

  Пропуснах да уточня,че лицето е задържано на 11.10.2022г.

 • Неси
  Отговор 05.12.2022 at 23:56

  Здравейте! Кога може условно предсрочно освобождаване, ако лицето има условна 7 месеца, 9 месеца фективна присъда, при положение , че от 5 месеца работи. Получил е 1 награда- (удължено свиждане) и едно наказание лишаване от награди за 2-3 месеца? Нужно ли е 7 месеца ден за ден и после половината от фективната да са излежани или на общите 16 месеца половината- 8 месеца? Благодаря!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 09.12.2022 at 16:57

   Здравейте.
   Условно предсрочно освобождаване е възможно, когато осъденият е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание или не по-малко от две трети от наложеното наказание в случаите на опасен рецидив. В случаите, в които осъденият работи, присъдата се намалява с работа, като два работни дни се считат за три дни лишаване от свобода.
   В случай че се нуждаете от правна помощ относно изчисляване на точен момент, в който може да се подаде молба за условно предсрочно освобождаване, конкретни правни консултации предоставяме само с предварително записан час.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment