Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Притежание на наркотици. Наказания и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Притежание на наркотици. Наказания и защита

Притежание на наркотици. Наказания и защита

Притежание на наркотици

Възможността за притежание на наркотици, според българското законодателство, е поставена под разрешителен режим, а държането им без надлежно разрешително е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева за високорискови наркотични вещества или техни аналози, както и лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева за рискови наркотични вещества или техни аналози.

Много често обвиняемите по дела за притежание на наркотици погрешно смятат, че ако кажат на полицията, че откритите у тях наркотични вещества са еднократна доза за лична употреба, това ще им спести налагане на наказание.

Действително, през 2000 г. в Наказателния кодекс беше направена промяна, според която за притежание на наркотици в еднократна доза за лична употреба не се носи наказателна отговорност. Това положение остана до 2004 г., когато то беше отменено, поради това, че дилърите на наркотици започнаха да носят в себе си само еднократни дози, твърдейки че са за лична употреба и по този начин избягваха правосъдие.

В действащото българско законодателство, при установяване на притежание на наркотици, във всички случаи се образува досъдебно производство. Това, разбира се, далеч не означава, че всички такива производства завършват с осъдителна присъда или с налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“. За да се избегне в максимална степен възможността за постановяване на осъдителна присъда или ефективно наказание, необходимо е своевременно да се потърси специализирана правна помощ от адвокат по наказателни дела.

Във всички случаи е необходимо, до ангажирането на адвокатска защита, при откриване на наркотични вещества, да се запази мълчание. След запознаване със случая адвокатът ще прецени необходимо ли е да се дават обяснения или не.

Наказания за притежание на наркотици

Както беше отбелязано по – горе, за притежание на наркотици се налагат следните наказания:
1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози – с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
2. за рискови наркотични вещества или техни аналози – с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Кои наркотични вещества са високорискови?

Високорискови са всички вещества, които са описани в Списък I и Списък II от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Най – често срещаните сред тях са:
1. марихуана;
2. амфетамини;
3. метаамфетамини;
4. MDMA;
5. екстази;
6. кокаин;
7. хероин;
8. метадон;
9. фентанил;
10. морфин;
11. кодеин
и др.

По по – особен начин стои въпроса за притежанието на морфин, кодеин и метадон.

Морфинът и кодеинът се използват в хуманната медицина като лекарствени средства. Поради това, притежанието на тези наркотични вещества с рецепта, издадена от лекар, не е престъпление. Самата рецепта играе ролята на „надлежно разрешение“ по смисъла на закона.

Що се отнася до метадона, с него се лекува наркотична хероинова зависимост, като зависимите се включват в метадонова програма, а употребата на наркотичното вещество се предписва и дозира от лекар. В тези случаи се издава карта на включеното в метадоновата програма лице, която също играе ролята на „надлежно разрешение“ по смисъла на закона.

Кои наркотични вещества са рискови?

Рискови са всички вещества, които са описани в Списък III от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Най – често срещани сред тях са различните видове лекарства, съдържащи наркотични вещества, напр. бензодиазепините (клоназепам, алпразолам, диазепам, ривотрил, ксанакс); трамадолът, който е наркотично базиран аналгетик и кетаминът, който се използва при депресивни състояния и като болкоуспокояващо, заместител на морфина.

Тъй като всички рискови наркотични вещества са част от състава на лекарствени продукти, които при определена дозировка се използват и за постигане на ефект на наркотик, притежанието им без рецепта от лекар е престъпление.

Казус от кантората

Един от най – интересните случаи, по които сме работили касае млад мъж, у когото при полицейска проверка на автомобила му, са открити около 3 гр. суха зелена листна маса, която при полевия тест дава положителен резултат за марихуана. Мъжът е задържан, а полицейски служители осъществяват претърсване в дома му, където са открити около 200 гр. марихуана, разпределена в полиетиленови пликове в грамаж между 1 и 3 гр. всяко.

На мъжа беше повдигнато обвинение пред съд за притежание на наркотици с цел разпространение – деяние, което се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Още в хода на досъдебното производство беше станало ясно, че жилището, в което са открити наркотичните вещества е под наем, а самият договор беше иззет и представен по делото без да бъде отразен в протокола за претърсване и изземване. Това дребно на пръв поглед процесуално нарушение се оказа решаващо, тъй като без договора за наем, сключен на името на обвиняемия, не можеше да се докаже, че намерените наркотични вещества са именно негови.

Така, в съдебната фаза обвинението беше изменено само за притежание на наркотици за лично ползване, а не с цел разпространение. Поради това, че количеството на откритите в автомобила на мъжа (3 гр. марихуана) е малко, а той беше съдействал изцяло на разследването, беше с чисто съдебно минало и трудово зает, наложеното наказание беше три месеца лишаване от свобода, което беше отложено с тригодишен изпитателен срок.

Еднократна доза за лична употреба

Фактът, че към настоящия момент в действащото законодателство случаите на притежание на наркотици са криминализирани, независимо от държаното количество, това не означава, че не е възможно да се постигне оправдателна присъда, административно наказание или условно осъждане.

Обичайно в практиката, когато намереното количество наркотици е незначително малко, напр. една цигара марихуана, съдилищата приемат, че осъщественото при тези обстоятелства притежание на наркотици представлява малозначително деяние. Тези деяния не са престъпни, което означава, че за тях не се ангажира наказателна отговорност, а ако е образувано съдебно производство, то приключва с оправдателна присъда.

Притежанието на малки количества наркотични вещества може все пак да бъде възприето като престъпно, но представляващо маловажен случай. При тези обстоятелства, присъдата е осъдителна, но за престъплението се налага единствено глоба в размер на 1 000 лв., а не наказание „лишаване от свобода“.

В маловажни случаи, т.е. при притежание на наркотици с малки количества, възможно е деецът да бъде освободен от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание „глоба“, ако няма предходни осъждания и не е освобождаван преди от наказателна отговорност. В тези случаи присъдата е оправдателна.

В заключение

Както видяхме по – горе, във всички случаи, когато се прави преценка дали да се повдигне обвинение за притежание на наркотици (за лична употреба) или за притежание на наркотици с цел разпространение, определящи са количествата на откритите наркотични вещества. Няма установена практика, нито законова уредба на „прагове“ под и над които да се прави преценката. Тя се осъществява за всеки конкретен случай.

___________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и защитата на обвиняеми и подсъдими за извършени престъпления, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в предоставянето на специализирана правна помощ по наказателни дела.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

За контакт:
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. +359 885 47 77 57 (за клиенти от чужбина контактът се осъществява чрез viber или whatsapp)
email: office@petkovalegal.com

или 

Консултации по телефон, както и на място в кантората се предоставят с предварително записан час.

 

No Comments

Leave a Comment