Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал

причиняване на смърт при ПТП

Според официалните данни на Националния статистически институт за 2020 г., 96,3% от случаите на причиняване на смърт при ПТП се дължат на неправилни действия на водача, като от тях 29,3% са следствие от движение с превишена или несъобразена скорост.

Тези данни водят до извод, че преимуществено, причиняване на смърт при ПТП се случва, поради непредпазливост. Това означава, че виновният водач не е предвиждал, например, че при движение с превишена скорост автомобилът може да поднесе и да се удари в крайпътно дърво, предизвиквайки по този начин смъртта на пасажер. Той, обаче е бил длъжен и е могъл да предвиди тези последици. В този случай се касае за небрежност.

Възможно е, виновният водач да е предвиждал горните последици, но да е мислил да ги предотврати. В този случай се касае за престъпна самонадеяност.

Макар и рядко, съществуват случаи, в които виновният водач не само, че е предвиждал възможността за причиняване на смърт при ПТП, но и е целял тези последици (пряк умисъл) или се е съгласявал с тях (евентуален умисъл).

В днешната статия ще обсъдим по – често срещаните случаи на причиняване на смърт при ПТП по непредпазливост. Текстът ще се фокусира както върху правните възможности на близките на пострадалия, така и върху тези на виновния водач.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ в полза на обвиняеми за причиняване на смърт при ПТП, както и на близки на пострадалия.

Случай от кантората

Алексей* пътува за работа. С него в автомобила му са трима негови колеги. Работното им място се намира извън града, в който живеят и те пътуват заедно всеки ден. При поредното отиване на работа, четиримата мъже пътуват по междуградския път, който не е почистен от сняг и лед. При взимане на един от завоите, автомобилът на Алексей поднася и се удря в мантинела, намираща се в отсрещното платно. Не повече от минута по – късно в задната част на автомобила на Алексей се удря движещ се в това платно друг автомобил. Вследствие на удара на място умира Николай – негов колега, стоящ на задната седалка. Всички останали са невредими.

Срещу Алексей е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при ПТП. Със съдействието на кантората, той беше оправдан.

* С оглед запазване на адвокатската тайна името е променено.

Причиняване на смърт при ПТП – престъпление и наказание

Съгласно Наказателния кодекс, когато при управление на моторно превозно средство бъдат нарушени правилата за движение и това доведе до причиняване на смърт на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години.

Наказанията са още по – тежки, когато водачът е бил в нетрезво състояние /пиян или употребил наркотични вещества/, избягал е от местопроизшествието, бил е неправоспособен или е налице причиняване на смърт при ПТП на пешеходна пътека. Виновният водач е изправен пред възможност да бъде лишен от свобода за срок от три до петнадесет години, а в особено тежки случаи – от пет до двадесет години.

Кога ще бъде налице особено тежък случай се преценява според конкретния казус и обстоятелствата по него, но като пример може да се посочи, че така предвиденото по – тежко наказание ще се наложи, когато бъде причинена смъртта на повече от едно лице.

Възможности на обвиняемия при причиняване на смърт при ПТП

В почти всички случаи, когато е налице причиняване на смърт при ПТП става въпрос за извършено престъпление. Това е така дори и в случаите, в които не са налице неправомерни действия, като например шофиране в нетрезво състояние, превишаване на максимално разрешената скорост или нарушение на правилата за изпреварване или предимство.

Причината за това е, че Законът за движението по пътищата предвижда три ключови задължения за водачите на моторни превозни средства.

Първото такова задължение на водачите е непрекъснато да контролират МПС, които управляват.

Второто такова задължение е да съобразяват скоростта си с конкретните пътни условия и обстановка. Целта на това задължение е да се осигури възможност за спиране пред всяко предвидимо препятствие.

Третото такова задължение на водачите е да намалят скоростта, а в случай на необходимост и да спрат при възникнала опасност за движението.

Голяма част от случаите на повдигнати обвинения за причиняване на смърт при ПТП са свързани с нарушения именно на тези три задължения.

Няколко са важните особености на този вид престъпление, на които трябва да се обърне внимание, когато се коментира защитата на водача. Тези особености не се разкриват от самия текст, с който деянието „причиняване на смърт при ПТП“ е въздигнато в престъпление, но се извеждат от законодателството, регулиращо правилата за движение по пътищата, както и от съдебната практика.

Причиняване на смърт при ПТП. Обвиняем срещу пострадал 2

Причиняване на смърт при ПТП на пешеходец

Макар Законът за движението по пътищата да предвижда предимство за пешеходците при пресичане на пътното платно, съдебната практика е тази, която определя кога това право е абсолютно и кога не е.

Абсолютно право на предимство в полза на пешеходеца е налице в следните случаи:

Първо, при пресичане на пешеходна пътека.
Второ, при пресичане на зелен светофар.
Трето, при пресичане на място, което е продължение на тротоар или банкет, намиращ се върху платното на движение.

Неабсолютно право на предимство в полза на пешеходеца е налице при пресичане на нерегламентираните за това места.

Съдебната практика приема, че ако пешеходецът не е спазил своите задължения съгласно Закона за движението по пътищата, ще бъде налице съпричиняване на вредоносния резултат (смъртта). Това обстоятелство ще се отчита при определяне на наказанието на виновния водач. В зависимост от тежестта на нарушението, извършено от пешеходеца и при добре проведена защита, възможно е това да доведе до значително намаляване на наложеното наказание, вкл. и до условно осъждане.

Причиняване на смърт при ПТП на пътник в автомобил или автобус

Най – важната особеност тук е свързана със задължението на водачите да съобразяват скоростта си с пътната обстановка, така че да могат да спрат пред всяко „предвидимо препятствие“.

Кога едно препятствие е предвидимо? Това е всяко препятствие, което може да бъде разумно очаквано и се намира в рамките на диапазон, който може да бъде прогнозиран.

Като пример за такова препятствие може да се посочи постоянно съществуващата възможност за рязкото спиране на автомобил, който се движи отпред. Друг такъв пример е внезапното изскачане на диво животно на междуградски път, минаващ през гориста местност. Трети такъв пример е появата на пешеходец при шофиране в градски условия. Четвърти такъв пример е наличието на невидимо с просто око заледяване на пътя при студено време. Пети такъв пример е хлъзгавостта на пътя при дъжд и т. н.

Какво се случва, обаче, когато ПТП е предизвикано, поради поява на препятствие, което не може да се приеме за предвидимо? В този случай виновният водаче не следва да носи наказателна отговорност.

Като пример за такова препятствие може да се посочи неправилната или липсваща маркировка на пътното платно.

Права и възможности на близките на пострадалия при причиняване на смърт при ПТП

На първо място, преди да обърнем внимание на правните възможности, които законът предвижда в полза на близките на пострадалия при приняване на смърт при ПТП, необходимо е да посочим кои лица влизат в кръга на тези, които имат право да се възползват от тези възможности.

Те са изчерпателно изброени и са:
1. съпруг или лице, с което починалият се е намирал в съжителство на съпружески начала;
2. дете /биологично, осиновено или отглеждано/;
3. родител /биологичен, осиновител или отглеждащ/;
4. брат/сестра и баба/дядо;
5. всяко лице, което е имало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия.

В последния случай обезщетението се присъжда, когато претендиращият докаже особено близката си връзка с починалия, както и действително претърпените вреди, настъпили вследствие на смъртта на пострадалия при причиняване на смърт при ПТП.

И така, най – важното право на близките на починалия е да получат обезщетение за претърпените от тях вреди.

Тези вреди могат да бъдат имуществени. Такива ще бъдат налице тогава, когато починалият е издържал неработоспособни или непълнолетни близки.

Тези вреди могат да бъдат и неимуществени. Това са страданията, които близките понасят във връзка със загубата на починалия.

По какъв ред става обезщетяването на близките на пострадалия при причиняване на ПТП?

Както беше посочено по – горе, причиняването на смърт при ПТП е престъпление и поради тази причина срещу виновния водач се образува наказателен процес, коЙто протича в две фази – досъдебна и съдебна.

За да има близкият на лицето, починало поради причинаване на смърт при ПТП контрол върху този процес, необходимо е той да бъде конституиран в качеството на пострадал. По този начин той ще има информация относно хода на разследването и извършените действия, ще може да прави свои искания, в т.ч. и за събиране на други доказателства, както и ще бъде уведомен при приключване на тази фаза с постановление за прекратяване или с внасяне на обвинителен акт в съда.

Лицето, което е имало качеството „пострадал“ в досъдебната фаза ще може да се включи в съдебната като частен обвинител и/или граждански ищец. От практическа гледна точка, по – обосновано е близкият на починалия да поиска да се присъедини към процеса само като частен обвинител. Препоръчително е участието на добър адвокат по наказателно право, чрез което да се сведе до минимум възможността да бъде постановена оправдателна присъда, поради доказателствени пропуски на прокуратурата.

Защо конституирането в наказателния процес е важно? 

Когато препоръчаме на близките на починалия вследствие на причиняване на смърт при ПТП да се конституират в наказателния процес като частни обвинители, обичайно те се питат защо това е необходимо.

Първата причина е свързана с това, че частният обвинител има право да прави искания за събиране на доказателства, които прокуратурата може да не е събрала, но те да са необходими с оглед обезпечаването на осъдителната присъда на виновния.

Втората причина е свързана с възможността за уведомяваме за хода на процеса. Това е важно, тъй като законът предвижда строго определени срокове за предявяване на искането за обезщетение.

Третата причина е свързана с обстоятелството, че частният обвинител има право да обжалва присъдата, ако тя е оправдателна или ако наказанието е несправедливо ниско.

По отношение на претенцията за обезщетение, в повечето случаи тя се насочва към застрахователната компания, обслужваща полицата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на водача, причинил ПТП. Причината обезщетението да се претендира от застрахователната компания, а не от виновния водач е, че няма никакви гаранции относно платежоспособността на последния, т.е. няма гаранции, че близкият на починалия реално ще може да получи присъдената сума.

В заключение

Случаите на причиняване на смърт при ПТП се равняват на средно по 709 починали в рамките на последните 10 години, като в повечето случаи спрямо виновните водачи се постановяват осъдителни присъди, вкл. и условни такива.

____________________________________________________________________

Още важни теми, свързани с правата на пострадалия при ПТП, неговите близки и на обвиняемите за причиняването на ПТП, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по наказателни дела в полза на пострадали при ПТП, както и по граждански дела за получаване на обезщетение за претърпените вреди.

Дружеството предоставя правна помощ и предствителство по наказателни дела във връзка с повдигнати обвинения за причиняване на смърт при ПТП.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

No Comments

Leave a Comment