Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Продаване на гласове. Обвинение и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Продаване на гласове. Обвинение и защита

Продаване на гласове. Обвинение и защита

Продаване на гласове

„Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Това съобщение е задължителното по закон съдържание на всички агитационни материали, разпространявани по време на предизборни кампании.

Огледалното поведение на купуването на гласове е продаването на гласове, което е самостоятелно престъпление по НК.

Продаване на гласове – същност, наказания и защита

I. Същност и елементи на престъплението „продаване на гласове“. Обвинение

На първо място, за да продаде гласа си, лицето трябва да има съответното право да гласува. Субект може да бъде само онова лице, което е титуляр на активно избирателно право за съответния вид избори, респективно има право да гласува на съответния вид референдум.

Продаване на гласове ще е налице, когато деецът поиска или получи имотна облага, за да гласува по определен начин – в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да посочи определен отговор на референдум. И тук, както при купуването на гласове, деецът може да извърши престъплението по два начина, като:

  • поиска имотна облага
  • получи имотна облага.

Облагата и при продаването на гласове, и при купуването им, е имотна. Това означава, че същата следва да е оценима в пари, което включва както всяко увеличаване на актива, така и всяко спестяване на неговото намаляване.

Продаването на гласове се извършва само при форма на вина пряк умисъл, като се изисква и специална цел – да се упражни активното избирателно право в полза само на определен кандидат/партия/коалиция, респ. да гласува на референдум по определен начин.

Важно! Няма да е налице престъпление, ако лицето е поискало или получило облага, но няма право да участва в съответните избори. В този случай няма да има годен субект на престъплението, спрямо когото да се реализира наказателна отговорност. Няма да има престъпление и ако след като лицето е гласувало по определен начин, се похвали и след това получи пари за гласуването си. Необходимо е деецът да е бил мотивиран да гласува по определен начин, знаейки, че е поискал или че е получил облага за това.

II. Наказания и защита по обвинение за продаване на гласове

За разлика от купуването на гласове, продаването на гласове не е тежко престъпление по смисъла на закона. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до пет хиляди лева. Това означава, че при обвинение за продаване на гласове е приложим институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.  Първото условие, за да се приложи освобождаването от наказателна отговорност, е именно предвиденото наказание лишаване от свобода да е до три години, каквото е в случая.

Ако са налице и останалите предпоставки в закона – лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е освобождавано от наказателна отговорност досега, а причинените от престъплението имуществени вреди да бъдат възстановени, то съдът ще освободи дееца от наказателна отговорност и ще му наложи административно наказание глоба в размер от хиляда до пет хиляди лева. В този случай, лицето няма да се счита за осъждано и съдебното му минало ще остане чисто. Правилата за прилагане на института за освобождаване от наказателна отговорност са особени, поради което е препоръчително при повдигнато обвинение за продаване на гласове да се потърси правна помощ от опитен адвокат по наказателно право.

В случай, че деецът не отговаря на всички условия, за да бъде освободен от наказателна отговорност, то е възможно при наличие на изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства определеното наказание лишаване от свобода по обвинението за продаване на гласове да бъде заменено с пробация. Също така е възможно съдът да не наложи по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода – а именно глобата.

Разбира се, възможно е да бъде постановена и условна присъда, ако са налице предпоставките за това, както и оправдателна присъда. За всеки казус трябва да се направи конкретна и задълбочена преценка, за да се изгради правилна линия на защита, съобразена със специфичните обстоятелства на всеки случай, която в максимална степен да осигури правата и интересите на обвиняемото лице.

Важно! Подобно на купуването на гласове, и при продаването на гласове законодателят е предвидил поощрителна норма, според която деецът няма да бъде наказан, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за този, който купува гласовете, или за този, който организира или предоставя облагата.

Автор: мл. адв. Ивета Вълева

_________________________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ от опитни адвокати по наказателно право по обвинение за продаване на гласове.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се предоставят само с предварително записан час в рамките на работното време.

Кантората предоставя денонощна правна помощ при задържане от полицията, прокуратурата или съда. За осъществяване на спешна правна помощ и представителство, както и помощ извън рамките на работното време, дължимото възнаграждение се увеличава с 50%.

No Comments

Leave a Comment