Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

ПТП след употреба на наркотици – адвокат Силвия Петкова

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > ПТП след употреба на наркотици – адвокат Силвия Петкова

ПТП след употреба на наркотици – адвокат Силвия Петкова

ПТП след употреба на наркотици

Предприемането на шофиране след употреба на наркотици е въздигнато от Наказателния кодекс в самостоятелно престъпление, а причиняването на ПТП след употреба на наркотици, когато са настъпили значителни имуществени вреди, средна или тежка телесна повреда или смърт се наказва значително по – тежко, отколкото причиняването на тези резултати в „трезво“ състояние.

На пръв поглед законодателството изглежда достатъчно ясно – предвижда се по – тежко наказание, когато поради нарушаване правилата за движение настъпят горните последици и водачът е управлявал МПС след употребата на наркотични вещества.  В практиката, обаче, се разкриват редица особености, а ключов момент може да се окаже това в кой момент е употребен наркотикът, както и дали е употребено наркотично вещество или предписано лекарство, съдържащо такова вещество.

Случай от практиката на ПТП след употреба на наркотици 

Радослава* е обвинена за това, че вследствие на управление с превишена скорост, причинила ПТП, след като загубила контрол върху автомобила си и се ударила в крайпътен стълб. При инцидента починал нейният спътник, който се возил на седалката до водача. При изпробването ѝ за употреба на наркотични вещества с тест тя дава положителен резултат за марихуана. Радослава се съгласява да даде биологична проба (кръв и урина). Тя не отрича употребата, но твърди, че е пушила три дни преди катастрофата.

Образувано е досъдебно производство, по което е назначена експертиза. От заключението по нея става ясно, че действително се откриват следи от тетрахидроканабинол в организма на Радослава, но и че употребата е осъществена между 2 и 4 дни преди инцидента. В този случай срещу нея изобщо не е повдигнато обвинение за по – тежко наказуемото престъпление, а именно причиняване на ПТП след употреба на наркотици. Тя е обвинена и осъдена по основния състав, за който законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до осем години.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името е променено

Обвинение за причиняване на ПТП след употреба на наркотици

Обвинение за причиняване на ПТП след употреба на наркотици или на техни аналози (например, хексахидроканабинол [HHC]) се повдига в следните случаи:
1. извършено е нарушение на правилата за движение (най – често шофиране с превишена или несъобразена скорост, или неправилно изпреварване);
2. по непредпазливост са причинени средна или тежка телесна повреда, или смърт на някое лице;
3. в организма на водача се установи наличие на наркотично вещество или негов аналог.

В тези случаи законът предвижда изключително сурови наказания.

При причиняване на средна или на тежка телесна повреда, наказанието е от една до шест години лишаване от свобода, а в особено тежки случаи – от две до десет години.

В случай че настъпи смъртта на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а в особено тежки случаи – от десет до двадесет години.

ВАЖНО! При квалифицирането и при осъждането за това престъпление съществува изключително противоречива съдебна практика. Някои съдебни състави приемат, че откриването на следи от наркотично вещество или негов аналог е достатъчно, за да бъде водачът осъден по по – тежко наказуемия състав. В тези случаи евентуалното повлияване от ефектите на наркотичното вещество се отчита като обстоятелство, въз основа на което може да се увеличи значително размера на наказанието, което се налага с присъдата.

Други съдебни състави пък считат, че следва да се анализира моментът, в който е употребено наркотичното вещество спрямо момента на предприемането на шофирането. В случаите, в които се установи, че двата момента са достатъчно отдалечени един от друг, приема се, че не е налице престъпна употреба на наркотични вещества или техни аналози. Именно това е мнението, което споделят специалистите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и в този смисъл се осъществява правната защита на клиентите на кантората.

Защита при обвинение за причиняване на ПТП след употреба на наркотици

Причиняването на ПТП след употреба на наркотици е тежко престъпление по смисъла на закона. В тези случаи ангажирането на опитен адвокат по наказателно право е препоръчително.

От гледна точка на особеностите на защитата в тези случаи трябва да се обърне внимание на няколко неща.

Първо, не е възможно подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Второ, в случаите, в които при ПТП след употреба на наркотици е причинена средна или тежка телесна повреда условното осъждане е възможно при чисто съдебно минало на водача. За целта е необходимо съдът да наложи наказание до три години лишаване от свобода. Наказанието се определя за всеки конкретен случай според доказателствата по делото. Задача на защитника – адвокат по наказателно право е да открие и докаже наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства или на изключително такова обстоятелство.

В случаите, в които при ПТП след употреба на наркотици е причинена смърт на едно или повече лица, условното осъждане може да се окаже изключително трудно дори и при чисто съдебно минало на водача. Това е така, предвид че минималното предвидено в закона наказание е 5 години лишаване от свобода (за условно осъждане съдът трябва да наложи не повече от три години). В тези случаи условно осъждане е възможно при две условия:

1. ако се открият и докажат изключителни или множество смекчаващи отговорността обстоятелства, така че съдът да наложи наказание под минималния размер;
2. ако се докаже, че моментът употребата е отдалечен от момента на предприемане на шофиране, деянието бъде преквалифицирано по основния състав и съдът наложи най – ниския размер на предвиденото в него наказание (3 години лишаване от свобода).

ВАЖНО! В случаите, в които не е налице употреба на наркотични вещества или техни аналози въобще, или макар и да са употребени такива вещества, това се е случило повече от 30 часа преди инцидента, даването на биологични проби (кръв и урина) е абсолютно задължително.

__________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща със специалисти с богат опит в представителството при престъпления по транспорта, свързани с употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Правни консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

No Comments

Leave a Comment