Публикации

Задържане на непълнолетен. Правила и защита

Малолетните и непълнолетните деца се ползват със специална законова закрила. Това е така, тъй като на тази възраст тяхната психика и моралните им устои все още не са достатъчно укрепнали, за да могат правилно да оценяват обкръжаващата ги среда. Да се стигне до задържане на непълнолетен, обаче, не е невъзможно.  При осъществяването на задържане на непълнолетен съществуват особени правила, които следва да бъдат стриктно спазвани. Твърде често, обаче, те не се спазват, което води до сериозно отрицателно засягане на личността на детето. В световен мащаб се отчита, че макар и процентът на самоубийства сред задържаните непълнолетни от години да представлява сериозен  проблем в сферата на общественото здраве, той получава изключително оскъдно внимание от страна на компетентните органи.  Така, според едно проучване в САЩ, през 2014 г. среднодневното присъствие на непълнолетни в центровете за задържане наброява 61 000 души. Около 22 000 от тях са обмисляли самоубийство по време на задърженето, 17 900 са направи опит за самоубийство поне веднъж, а 5 200 са направили такъв опит наскоро. Според друго проучване в САЩ на “Кампания за детско правосъдие”, задържаните младежи са изложени на 19 пъти по – висок риск от самоубийство, отколкото младежите сред общата популация.  Задържане на непълнолетен, поради извършено от него престъпление

Прочетете цялата публикация »

Лишаване от наследство. Възможно ли е?

Колко често някой чува заплахата на ядосан родител “ще те лиша от наследство!”? Сравнително често. Още по – често тази реплика е следствие от афект, който скоро преминава. Има случаи, обаче, в които родители сериозно обмислят въпроса как да лишат децата си от наследство. Причините, които изтъкват са разнообразни, но в повечето случаи се касае за разочарование на родителя от дадено поведение на неговото дете. Възможно ли е, всъщност, лишаването от наследство? Това е въпросът, на който ще отговорим днес. Законови основания за лишаване от наследство Преди да разгледаме законовите основания за лишаване от наследство следва да отбележим, че това понятие е условно. Това е така, тъй като самото лишаване не може да стане преживе на наследодателя и от самия него. Защо това е така, ще видим по – долу. Забрана за наследяване Законът за наследството предвижда три основания при наличието, на които едно лице няма да наследи своя наследодател след смъртта му. Те са изчерпателно изброени. Това означава, че за случаи извън тях наследяването ще бъде възможно, независимо от волята на наследодателя. Така, според закона, не може да наследява този, който е недостоен. За недостоен се счита този, който:1. умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя,

Прочетете цялата публикация »

Разпръскване на протести, придружени с насилие и права на човека

Свободата на мирните протести е гарантирана от Европейската конвенция за защита правата на човека. Твърде често, обаче, първоначално организирани като мирни събрания, протестите биват опетнявани с актове на насилие, осъществявани от малки групи провокатори. Особено често това се случва по време на политически протести, в рамките на които целенасочено се вливат нарушители на обществения ред.  Внедряването на футболни агитки в мирни политически протести с цел компрометирането им, не е рядка практика в държавите по света. Подобни случаи има във Великобритания, Франция, САЩ, Германия и много др. Логично, при осъществяването на насилнически актове, полицията прибягва до разпръскване на целия протест.  Именно това се случи и в София в сряда, 02.09.2020 г., когато действията на единични агресори предизвикаха брутално полицейско насилие, като стотици бяха задържани, повечето от тях на случаен принцип, протестът беше разпръснат, а придружаващите го блокади – насилствено премахнати.  Европейският съд по правата на човека, обаче, е имал много поводи да се произнесе по законосъобразността на разпръскването на протести, придружени с насилие, както и е установил критерии, при които може да се приеме за допустимо задържането на участници в протеста.   Общи принципи за действие по време на протести, придружени с насилие В практиката на Европейския съд по правата на човека се

Прочетете цялата публикация »

Неравноправни клаузи в потребителски договор

Както вече нееднократно сме говорили, потребителите се ползват с особена защита. Това е така, тъй като търговците често се възползват от икономически по – силната си позиция. Част от тази практика е и включването в потребителските договори на неравноправни клаузи. Чрез тях търговците смятат, че ще получат необосновано предимство, разчитайки че потребителят няма друг избор, освен да сключи договора именно с тях. В условията на пазарна икономика и развитие на конкуренцията това, обаче, далеч не е така. От друга страна, потребителите са все по – запознати с правата си и все по – рядко допускат нелоялните търговски практики. За да разширим тези познания, днес ще обсъдим темата за съществуването на неравноправни клаузи в потребителските договори. Кога един договор е потребителски? Когато обсъждахме темите за връщане и замяна на стока, онлайн пазаруване и потребителски кредит, някак между другото, споменавахме понятията “потребител”, “търговец” и “потребителски договор”. И тъй като днешната тема категорично е пряко свързана с разбирането на тези понятия, ще дадем определения за тях. Всъщност, тези определения се съдържат в Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Съгласно него, Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и

Прочетете цялата публикация »

Получаване на заплахи. Как да се защитим?

Как да постъпим, когато сме изправени пред случай на получаване на заплахи? Отговор на този въпрос ще потърсим в днешната статия. Заплахата, всъщност, сама по себе си е закана, която може да предизвика основателен страх у заплашения. В практиката се приема, че при отправяне на такава закана, не е задължително лицето действително да се е изплашило. Достатъчно е да съществува основание, че заплахата би могла да се осъществи. Кога е налице случай на получаване на заплахи? Получаване на заплахи е налице тогава, когато някой се закани с престъпление против личността или имота на другиго. Наравно с това, получаване на заплахи ще има и тогава, когато заканата се отнася до личността или имота на близките на заплашеното лице. Тази закана може да бъде отправена устно, писмено, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, който позволява възприемането ѝ от заплашения. Престъпление е всяко общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Така например, всяка закана с убийство, нанасяне на побой, разрушаване или подпалване на къща, вила, апартамент, автомобил е заплаха с престъпление. ВАЖНО!!! Често срещани са случаите на получаване на заплахи за разгласяване на чувствителна информация за дадено лице или пък например, на

Прочетете цялата публикация »
Незаконна карантина

Незаконна карантина и право на свобода и сигурност

Адв. Силвия Петкова, специалист по наказателно право и защита правата на човека, коментира въпроса за нарушаване на правото на свобода и сигурност чрез поставяне на недоказано болни лица под незаконна карантина.  Вижте повече във видеото.  https://www.youtube.com/watch?v=WMCxc8kQbPc Незаконна карантина в контекста на правото на свобода и сигурност Според адв. Силвия Петкова, поставянето под карантина на контактни лица на пациенти, болни от COVID – 19, както и на български граждани, пристигащи в страната от други държави, без да им е направен задължителен тест или без да им е изискан отрицателен резултат, е нарушение на правото на свобода и сигурност според Европейската конвенция за защита правата на човека.  Адв. Петкова отбелязва, че българските съдилища са компетентни да прилагат конвенцията, тъй като тя е част от българското право и националните закони, които ѝ противоречат, не се прилагат. В случая такъв национален закон, който противоречи на конвенцията е Законът за здравето, а поставените под незаконна карантина лица, съгласно неговите разпоредби, имат право на обезщетение от държавата.  _______________________________________________________ Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова можете да намерите в секция “Медии”. 

Прочетете цялата публикация »
Управление на тротинетки

Наказателна отговорност за управление на тротинетки

Специалистът по наказателно право и права на човека, адв. Силвия Петкова коментира въпроса съществува ли възможност за ангажиране на наказателна отговорност за управление на тротинетки под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества, както и в случай, на липсваща регистрация в КАТ и правоспособност за управление, като разказва за случаи от практиката си.  Вижте повече във видеото.  https://www.youtube.com/watch?v=k8Il0clxnc4 Възможно ли е да се носи наказателна отговорност за управление на тротинетки без книжка, без регистрация и след употреба на алкохол и/или наркотични вещества? Според адв. Силвия Петкова такава възможност липсва, особено при новата уредба в Закона за движението по пътищата, съобразно който повечето тротинетки представляват индивидуално електрическо превозно средство, а не МПС. Именно, поради тази причина, за управление на тротинетки не се изисква правоспособност, нито регистрация в КАТ, а в случай че бъде констатирана употреба на алкохол и/или наркотични вещества, то санкцията е административна и е в размер на 20 лв.  Адв. Петкова, обаче, обръща внимание, че когато става въпрос за по – мощните тротинетки, с конструктивна максимална скорост над 25 км/ч, които са снабдени с място за сядане с референтна точка на седене над 54 см, трябва да се преценява за всеки конкретен случай дали тази тротинетка влиза в обхвата на определението

Прочетете цялата публикация »
Маски на обществени места

Маски на обществени места – коментар на адв. Силвия Петкова

В предаването “Студио Хъ” адв. Силвия Петкова коментира спорната заповед на министъра на здравеопазването, с която задължава гражданите да носят маски на обществени места. Законосъобразна ли е тази заповед и може ли тези, които отказват да я спазят, да бъдат законосъобразно глобени за нарушаване на противоепидемични мерки, вижте във видеото.  https://www.youtube.com/watch?v=EXixjPeeW6Y Законосъобразно ли е вменено на гражданите задължението за носене на маски на обществени места? В своя коментар, адв. Силвия Петкова цитира разпоредбите на Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, като обръща внимание, че маските са изрично посочени в дефиницията за “облекло” и попадат в законовата забрана.  Според нея, заповедите на министъра на здравеопазването, които вменяват задължение на гражданите да носят маски на обществени места противоречи на закона. Адв. Силвия Петкова смята, че тази забрана не може да бъде преодоляна от предвидените в закона изключения за носене на маска по здравословни причини, тъй като те се отнасят до особености на здравето на носещия, когато например, той самият е болен.  Именно, поради тази причина, адв. Силвия Петкова е на мнение, че докато задължението за носене на маски на обществени места не бъде включено изрично като противоепидемична мярка в Закона за здравето, никой гражданин не може законосъобразно да бъде

Прочетете цялата публикация »
Поставяне под карантина

Поставяне под карантина – законосъобразно или не?

Адвокат Силвия Петкова коментира въпросите, свързани с незаконосъобразното поставяне под карантина на недоказано болни, които пристигат в България от други държави, определени в заповед на министъра на здравеопазването.  Вижте във видеото.  https://www.youtube.com/watch?v=9nNqOj8o3zM Може ли законосъобразно да се извърши поставяне под карантина на човек, който не е доказано болен? Специалистът е областта на наказателното право и правата на човека, адв. Силвия Петкова, коментира, че за липсва законово основание за поставяне под карантина на хора, на които не е направен задължителен тест за COVID – 19 или не е изискано от тях да представят отрицателен тест за заболяване или заразоносителство, като аргументира мнението си с богатата практика на Европейския съд по правата на човека в областта на правото на свобода и сигурност.  Според нея, само на основание липса на доказано заболяване, поставените под карантина лица могат и трябва да потърсят обезщетение от държавата за незаконосъобразното им фактическо лишаване от свобода.  _________________________________________________________ Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова, можете да намерите в секция “Медии”. 

Прочетете цялата публикация »
Свободата на придвижване

Свободата на придвижване и неплатените глоби

В предаването “Студио Хъ” водещият Тошко Йорданов и адв. Силвия Петкова обсъждат законосъобразността на отнемането на книжки, заради неплатени глоби, както и засяга ли това действие свободата на придвижване. Вижте във видеото.  https://www.youtube.com/watch?v=fNimGeI4sR4 Ограничава ли се свободата на придвижване чрез отнемане на книжка за неплатена глоба? Според адв. Силвия Петкова, в случаите, в които книжката се отнема, заради неплатени глоби към Министерството на вътрешните работи, свободата на придвижване е обект на сериозно фактическо ограничение, когато това се прави на граничните  – контролно пропускателни пунктове.  Тя посочва, че упражняването на свободата на придвижване не подлежи на ограничения, освен тези, които са предвидени в закон и необходими в едно демократично общество в интерес на националната или обществената сигурност, за поддържане на обществения ред, за предотвратяване на престъпления и за защита на здравето и морала или правата и свободите на другите. Адвокат Петкова, обаче, обръща внимание и на факта, че дори и дадена забрана да е предвидена в закон, това не я прави задължително законосъобразна. Това се получава в случаите, в които тази забрана противоречи на международен акт, като напр. Европейската конвенция за защита правата на човека.  ________________________________________________________ Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова, можете да намерите в секция “Медии”. 

Прочетете цялата публикация »
Блокадите на пътища

Адв. Силвия Петкова за блокадите на пътища

В предаването “Студио Хъ” по 7/8 адв. Силвия Петкова коментира законосъобразността на блокадите на пътища като форма на упражняване на свободата на събранията. Вижте повече във видеото. https://www.youtube.com/watch?v=N31U1vvP3ZQ Имат ли право хората да правят блокади на пътища? Според адв. Петкова отговорът на този въпрос е много прост и отговор на него е даден в Конституцията на Република България, Хартата за основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за защита правата на човека, както и в практиката на Европейския съд по правата на човека.  Адвокат Силвия Петкова коментира, че така, както правото на събранията се упражнява в България, чрез поставяне на блокади на възлови градски кръстовища, е правилно упражнено, тъй като не създава неудобства по – големи от тези, които се създават при обикновен ремонт на тези пътища.  Законосъобразно ли бяха премахнати от полицията блокадите на пътища и какви са правата на потърпевшите протестиращи? Адвокат Силвия Петкова аргументира тезата, че насилственото премахване на палатковите лагери от страна на полицията представлява непропорционална мярка, която по своя характер се състои в незаконосъобразна намеса във възможността за упражняване на свободата на събранията, като даде за пример няколко решение на Европейския съд по правата на човека срещу Франция, Великобритания, Турция и Литва.  В тази връзка адв. Петкова обърна внимание и

Прочетете цялата публикация »

Оспорване на дарение. Какво трябва да знаем?

Дарението е едно от най – удобните и евтини средства за прехвърляне на имущество. То е особено често използвано за сделки между роднини. От друга страна, много хора смятат, че като дарят имотите си само на едно от децата си, ще лишат от наследство другото, като наказание за това, че не се държи с тях така, както очакват. Поради това, сред често задаваните въпроси към кантората е този за оспорване на дарение. Същност на дарението Дарението е вид едностранен договор. С него дарителят прехвърля веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Казваме, че дарението е едностранен договор, тъй като поначало за дарения не възникват никакви задължения. Дарението може, обаче, да бъде направено под условие или да бъде скрепено с някаква тежест. Например, баща дарява на дъщеря си жилище, при условие, че завърши висшето си образование. В случай че условието не бъде изпълнено, дарението няма да произведе действие. Форма на дарението В зависимост от предмета на дарението, то може да бъде както формален, така и неформален договор. Според закона, във всички случаи на дарение на недвижим имот, то трябва да се осъществи под формата на нотариален акт. Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи

Прочетете цялата публикация »