Публикации

Блокадите на пътища и свободата на събранията

Въпросът за ограничението на свободата на събранията бе повдигнат след като многохилядните протести с искане за оставката на правителството прераснаха в блокади на възлови кръстовища в няколко големи градове, които в ранните часове на 7 август бяха премахнати след мащабна показна полицейска акция. Правото на протест в контекста на свободата на събранията Правото на протест срещу начина на управление на страната е едно от политическите права на гражданите и е уредено в Конституцията на Република България и Европейската конвенция за защита правата на човека като част от свободата на събранията и сдруженията.  Така, всички граждани имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации, когато това се случва по реда, определен със закон.  Какъв е редът за упражняване на свободата на събранията по българския закон? Според българския закон има един основен критерий за законосъобразно упражняване на свободата на събранията – за организиране на протест организаторите уведомяват кмета на общината най – малко 48 часа преди провеждането му. В неотложни случаи, уведомлението може да се подаде и в еднодневен срок. В него се посочва кой е организаторът, каква е целта на протеста, както и времето и мястото на провеждането му.  Съществува забрана за упражняване на свободата на събранията в часовия диапазон между

Прочетете цялата публикация »

Разпространение на снимки без наше съгласие

Практиката за разпространение на снимки без съгласието на заснетото лице съвсем не е рядко срещана. Дали тя се отнася до “папарашки”, интимни или съвсем обикновени снимки е без значение за правото, тъй като при определени условия съставлява нарушение. Това е така, защото снимките, чрез които заснетият може да бъде идентифициран, представляват лични данни. Последните се ползват с особена национална и европейска закрила. Как да се защитим в случай на заснемане без наше съгласие? Последиците от неправомерното разпространение на снимки могат да се разгърнат в множество правни клонове. Основната защита се осъществява пред Комисията за защита на личните данни. Наказателното право също предоставя защита, когато разпространените снимки представляват порнографски материал (при т. нар. “голи снимки”). Гражданското право пък се използва за обезщетяване на настъпилите вреди от неправомерното разпространение на снимките. Кога снимките представляват лични данни по смисъла на Закона за личните данни (ЗЗЛД)? Според ЗЗЛД и Общия регламент за защита на данните (GDPR) за лични данни се приема всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Дадено лице може да бъде идентифицирано чрез име, ЕГН или физически/IP/електронен адрес. То може, обаче, да бъде идентифицирано и чрез някакви специфични негови признаци. Те могат да бъдат

Прочетете цялата публикация »

Катастрофа с тротинетка. Права на пострадалия

Все по – масовото присъствие на индивидуалното електрическо превозно средство (тротинетка) по пътищата за обществено ползване води и до все повече инциденти, в които участници са лек автомобил и водач на тротинетка. Обичайната причина за тези инциденти е невниманието на шофьорите, масовата практика за отнемане на предимство или за “притискане” на пътя на велосипедисти, мотористи, а вече и на водачи на тротинетка. Много често, когато именно водачът на лекия автомобил е виновен за пътното – транспортно произшествие, с цел да се размине срещата със закона, предлага определена сума пари, която да покрие само имуществените вреди от катастрофата за повредената или унищожена тротинетка.   Подобно предложение често се оказва примамливо за водача на електрическата тротинетка и той го приема без да свърже с органите на реда. Това, в повечето случаи води до сериозно ощетяване на правата на пострадалия, вследствие на непознаването им, като се пропуска обезщетяването на всички останали вреди, които биха могли да възникнат.  Ето защо в днешното кратко изложение ще поговорим за това какви са правата на пострадалия водач на тротинетка при катастрофа с лек автомобил, какви са първите спешни действия, които той следва да предприеме непосредствено след катастрофата, трябва ли да приема пари “на ръка” от виновния водач, както

Прочетете цялата публикация »

Неустойка при неизпълнение на договор

Темата за дължимостта на неустойка се разгръща както в гражданското, така и в търговското право. Съответно правната ѝ уредба се намира в Закона за задълженията и договорите и в Търговския закон. Съществува и законна неустойка. Тя, обаче, няма бъде предмет на настоящия анализ, тъй като в практиката се среща изключително рядко. Неустойка. Същност и функции Както споменахме по – горе, тя е институт на гражданското и на търговското право. Поради това, тя се уговаря между равнопоставени субекти. Нека видим какво, всъщност, представлява тя? Същност Когато говорим за неустойката, уговорена в договор, нейната най – важна характеристика е, че тя представлява предварително определена отговорност в случай на пълно или частично неизпълнение на задълженията в него. Какво да правим, ако длъжникът не изпълнява задълженията си по договора? “Предварително определена” означава, че настъпилите за вреди, които съответстват на размера на неустойката, не е необходимо да се доказват. Например, Георги и Никола сключват договор, съгласно който Никола ще достави на Георги лек автомобил от конкретно определена марка и с конкретно определени характеристики, както и с конкретно определена дата на цена 10 000 лв. Тя трябва да бъде платена на 20 месечни вноски от по 500 лв. Неустойката в тежест на Никола е в размер

Прочетете цялата публикация »

Демокрацията не е за всеки

Демокрацията означава най – просто казано “власт на народа”, но случващото се в България показва, че тя не е за всеки народ, особено когато той непрекъснато се лута измежду “по – малкото зло”.  Поголовното погазване на човешките права в България не е от днес. Всъщност, страната ни на водещите места по осъдителни решения от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.  По статистика на Съвета на Европа, към днешна дата, най – сериозните проблеми в страната ни са свързани с незаконни действия на силите за сигурност, водещи до смърт, изтезания, малтретиране, прекомерна употреба на физическа сила и липса на своевременна медицинска помощ. Тези действия се проявяват най – често при полицейско задържане и в рамките на пенитенциарните заведения. Сред сериозните проблеми на България в областта на правата на човека са и липсата на ефективно разследване по наказателни дела, незаконните задържания, нарушенията на правото на свобода на събранията, липсата на равенство на гражданите, нарушения на правото на личен и семеен живот, осъществявани чрез незаконно заснемане, разкриване на кореспонденция и подслушвания, както и нарушения на избирателните права на гражданите.  Това, което виждаме днес е едно просто отражение на липсата на “власт на народа” най – малко от 1992 г. насам (от когато

Прочетете цялата публикация »

Новите правила за електрическите тротинетки

Електрическите тротинетки все повече навлизат в ежедневния живот като участници в движението по пътищата, а пълната липса на правна уредба, свързана с тях, доведе до хаос, съставени актове за управлението им без свидетелство за управление на моторно превозно средство и без регистрация в КАТ, а в практиката се появиха и случаи на образувани досъдебни производства за управление на електрическите тротинетки под въздействието на опиати.  Още от миналата година законодателят се опитва да състави проект на закон, който да уреди правният режим на електрическите тротинетки. Имаше предложения тази уредба да влезе в Закона за движението по пътищата и това беше логичното решение. И така, в “Държавен вестник”, бр. 60 от 2020 г. бяха обнародвани промените, които уредиха една голяма част от електрическите тротинетки като индивидуални електрически превозни средства. Новите правила за електрическите тротинетки според Закона за движението по пътищата Въпреки че част от електрическите тротинетки получиха уредба в закона, други останаха неуредени и за тях, за всеки конкретен случай, ще се преценява представляват ли те моторно превозно средство или не.  Новите правила, които законодателят прие по отношение на електрическите тротинетки важат за тези от тях, които отговарят на критериите за “индивидуално електрическо превозно средство”.  Това е вид пътно превозно средство, което:1. е оборудвано с

Прочетете цялата публикация »

Привлечен съм като обвиняем. Какво да правя?

Наскоро в кантората беше получено обаждане от г-н Георгиев* със следния проблем. Преди няколко години сключил договор за кредит, а неговата позната г-жа Иванова* му станала поръчител. Поради една или друга причина, г-н Георгиев спрял да плаща вноските по кредита и изпълнението било насочено към имуществото на г-жа Иванова. Тя, обаче, подала жалба до прокуратурата, твърдейки, че г-н Георгиев е подправил подписа ѝ. Съответно тя не знае за съществуването на кредита и не е давала съгласието си да поръчителства по него. На база на тази жалба, г-н Георгиев е привлечен като обвиняем. Господин Георгиев е изключително притеснен, тъй като не е подправял подписа на г-жа Иванова. Въпреки това, обаче, се страхува, че след като е привлечен като обвиняем, може да получи и присъда за нещо, което не е извършил. Дори и да го беше извършил, обаче, това не винаги означава присъда, а още по – малко и ефективна такава. И тъй като г-н Георгиев далеч не е единственият, който се свързва с кантората, поради наличие на повдигнато обвинение, днес ще разгледаме именно фигурата “обвиняем” в досъдебното производство. Кой има качеството “обвиняем” в досъдебното производство Обвиняемият е централна фигура в досъдебната фаза на наказателния процес. Ето защо Наказателно – процесуалният кодекс съдържа изключително

Прочетете цялата публикация »

Неплащане на издръжка. Защита и последици

Въпросът за неплащането на издръжка има две гледни точки. Едната е на лицето, което се нуждае от нея. Другата е на лицето, осъдено да я плаща. Освен двете гледни точки, касаещи темата “издръжка”, съществува и различен ред за защита, в случай на неизпълнение на задължението за заплащането ѝ. Тя се осъществява по гражданскоправен ред, а при определени условия и по реда на наказателното производство. В днешната статия ще разгледаме както двете гледни точки, така и двете възможности за защита. За целта ще започнем с един от случаите на неплащане на издръжка, по които кантората е предоставяла правна защита. Случай от кантората* Александър е разведен със съпругата си Емилия. От брака им има родени три деца – Мария, Владимир и Борислав. Упражняването на родителските права по отношение на Мария и Борислав е предоставено на майката. Родителските права по отношение на Владимир се упражняват от баща му. При развода Александър се съгласява да изплаща сам семейните кредити в размер на 80 000 лв. Същевременно, съдът го осъжда да плаща издръжка на децата си в размер на по 100 лв. месечно за всяко дете. Александър, обаче, смята, че за времето на плащане на семейните кредити, неговото задължение за издръжка ще се прихване с

Прочетете цялата публикация »

Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?

Един от най – често задаваните към кантората въпроси е “какви са последиците при шофиране след отнета книжка, поради употреба на алкохол/наркотични вещества/други причини?”. Ето защо в днешната статия ще разгледаме именно този въпрос.  Всъщност, от съществено значение относно последиците при шофиране след отнета книжка е причината за нейното отнемане.  В зависимост от това дали е отнета книжка, поради лишаване от право за управление на моторно превозно средство по наказателноправен или по административен ред, последиците и потенциалните наказания, на които подлежи виновното лице, са различни.  От друга страна, в случаите, когато не се касае за отнета книжка, поради шофиране в нетрезво състояние, от значение е дали отнемането е принудителна административна мярка (ПАМ) или е наказание, наложено с влязло в сила наказателно постановление.  Шофиране с отнета книжка, поради употреба на алкохол и/или наркотици Както вече сме споменавали в разгледаните вече конкретни теми, свързани с шофиране след употреба на алкохол и шофиране след употреба на наркотици, тези деяния съставляват престъпление, което се преследва по наказателноправен ред, а производството приключва със споразумение или с присъда, която може да бъде осъдителна или оправдателна.  В случаите на осъдителна присъда или споразумение, винаги се налага наказание лишаване на осъдения от право да управлява моторно превозно средство за определен срок. Често

Прочетете цялата публикация »

Неплатените глоби и напускането на страната

В сряда, 10 юни, Министерството на вътрешните работи (МВР) обяви, че “системата “Административно – наказателна дейност на Пътна полиция работи на Граничния контролно – пропускателен пункт Калотина […] На водачите и пътниците, които преминават през границата се правят проверки за невръчени електронни фишове и неплатени задължения по Закона за движението по пътищата”. Така, ако се установи, че опитващият се да премине границата водач има невръчени документи, те се връчват, а ако има неплатени глоби, изисква се плащането им на място, а при отказ ще се отнема свидетелството за управление на моторното превозно средство (СУМПС). Според  представител на МВР тази дейност на администрацията, не води до ограничаване на правото на свободно движение. Нека видим дали това действително е така.  Кога се прибягва до отнемане на СУМПС? Отнемането на СУМПС, съгласно Закона за движението по пътищата, се прилага както като принудителна административна мярка, така и като наказание. И в двата случая, обаче, за да е налице основание за приложение на такова действие следва да бъде налице административно нарушение.  Според закона, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Казано по –

Прочетете цялата публикация »

Психически тормоз. Какви са правата ни?

Извършването на психически тормоз е възможно да се случва вкъщи, на работното място, на улицата – от съседи, от познати или от непознати. Всъщност, психическият тормоз е един от най – често срещаните видове тормоз. Неговите последици могат да бъдат много сериозни, макар и често да са подценявани. Сред тях са чувството на страх, безсилие, притеснение, нервно напрежение, тъга и др. под. Тези последици в правото се наричат неимуществени вреди и подлежат на обезщетяване по справедливост по преценка на съдилищата. От друга страна, не е важно само обезщетяването на жертвите на психически тормоз, но и неговото фактическо прекратяване. На въпроса за извършен психически тормоз от бивш/настоящ партньор или роднина няма да се спираме подробно днес. Тази тема вече сме разглеждали подробно както в платформата “Обясни ми правото“, така и в секцията “Домашно насилие и сексуален тормоз“. Тези от вас, които нямат време да прочетат статията “Домашно насилие. Как да го разпознаем?“, могат да чуят как могат да се защитят от психически тормоз вкъщи във видеото “Обясни ми правото: Домашно насилие“. Наказателноправните въпроси на домашното насилие също вече сме разглеждали. Можете да ги намерите в темата “Коментар на промените в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие“. По отношение на извършения

Прочетете цялата публикация »

Жертви на изнудване. Случаи от кантората

Осъществяването на изнудване е вид криминална проява, която в практиката се извършва по много сходни начини. В днешната статия ще поговорим за това какво представлява изнудването. Как то се проявява и как да се защитим, в случай че станем жертва на такива актове? Ще дадем и два примера с най – типичните случаи на изнудване, по които кантората е работила. Изнудване. Случаи от кантората Днешното изложение ще започнем отзад напред. Това е необходимо с цел по – лесното разбиране на механизма на извършване на престъплението. С оглед запазване на адвокатската тайна, имената на пострадалите и извършителите са променени. Случай 1 Николета е семейна бизнес дама, която назначава Красимир на работа като общ работник в стопанисван от нейното дружество склад по препоръка на неин близък. В първите няколко месеца отношенията между новия работник и неговия работодател протичат гладко. Красимир се справя добре с работата, общителен и лъчезарен е, харесван от колегите си и преките си ръководители. Около половин година след започване на работа, обаче, ситуацията коренно се променя. Това се случва, когато една сутрин Красимир съобщава на Николета, че предишната вечер я е забелязал да слиза от колата на непознат мъж и я е заснел. За да не изпрати снимките на

Прочетете цялата публикация »