Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Договор за издръжка и гледане. Същност и разваляне

Договор за издръжка и гледане

Един от най - често използваните способи за придобиване и прехвърляне на собственост е т. нар. договор за издръжка и гледане. Той е от категорията на т. нар. ненаименовани договори, което означава, че законът не го урежда изрично, но предвид прогласения от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) принцип за свобода на договаряне, този договор е валиден и позволен от правото. И макар да не е изрично уреден от закона, спрямо него се прилагат общите правила за сключване, изпълнение и прекратяване на договорите, а правната му същност се извежда от богатата и безпротиворечива съдебна практика.   В днешната статия ще отговорим на въпросите: 1. Какво представлява т.нар....

Continue reading

Как напредналите европейски нации се справят с дискриминацията на работното място

Дискриминацията на работното място е изключително често срещан проблем, като обичайно жените са поставени в по – неблагоприятно положение от мъжете. „Independent” разказва как една от най – напредналите европейски нации се справя с този проблем. Ето и текстът на статията: „В Исландия ще бъде противозаконно трудовото възнаграждение на мъжете да бъде по – високо от това на жените. Северната нация се ангажира да премахне разликата в заплащането въз основа на пола до 2022 г. Исландия се превърна в първата държава в света, която прие, че е противозаконно възнагражденията на мъжете да бъдат по – високи от тези на жените. Съгласно новото законодателство, компаниите...

Continue reading

Оспорване на завещание. Как и кога?

Оспорване на завещание

* Текстът е актуализиран за 2022 г. Българското законодателство, със Закона за наследството, урежда два вида наследяване - по закон и по завещание, като в последния случай то може да бъде нотариално или саморъчно. Правилата за съставянето и за валидност на завещанията са изключително строги, поради което и често се стига до възникване на основания за оспорване на завещание. В днешната статия ще разгледаме подробно въпросите какво представлява завещанието, какви са видовете завещателни разпореждания и как се съставят, както и какви са условията за оспорване на завещание, което не е направено валидно.  Същност и особености на завещанието Наследствените правоотношения са една много чувствителна и емоционална тема,...

Continue reading