Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Разпространение на регистрационен номер на кола. Защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Разпространение на регистрационен номер на кола. Защита

Разпространение на регистрационен номер на кола. Защита

В последните години широкото използване на социални мрежи доведе до нов вид нарушения на законодателството, свързано със защита на личните данни. Сред тях са разпространението на снимки на хора без тяхно съгласие, както разпространението на регистрационен номер на автомобил в различни групи в социалните мрежи с цел демонстрация на неправилно паркиране или на друго въображаемо или не закононарушение. 

Днес ще поговорим именно за втория случай – разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи – представлява ли нарушение на закона и по какъв начин можем да се защитим. 

Регистрационен номер на автомобил - обект на закрила от Закона за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е имала повод да се произнесе относно обхвата на понятието „лични данни“ и включването в него на регистрационните номера на автомобилите. 

И така, според становището на Комисията, всеки регистрационен номер на автомобил, който е собственост на физическо лице (гражданин), представлява „лични данни“ по смисъла на закона и разпространението му следва да отговаря на неговите разпоредби. 

Условия за законосъобразно разпространение на регистрационен номер на автомобил

Доколкото разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи представлява по същество дейност по обработване на лични данни, то тази дейност може да бъде извършвана само при условията, които са изрично и изчерпателно изброени от Закона за защита на личните данни и GDPR.  

На първо място, обработване на лични данни чрез разпространение на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи е възможно, ако собственикът на този автомобил е дал съгласие за това. Законът не предвижда конкретно определена форма за даване на такова съгласие, но с цел доказване на неговото наличие, препоръчително е то да бъде дадено писмено. 

ВАЖНО!!! При всички случаи, когато е налице съмнение относно законосъобразността на разпространението, този, който го е осъществил, ще трябва да докаже, че е получил съгласие от собственика на автомобила. 

На второ място, разпространението ще бъде допустимо, когато е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на собственика на автомобила или на друго физическо лице.

Така, например, ако има данни, че даден автомобил е откраднат и конкретен гражданин го е засякъл на конкретно определено място, той може да публикува в социалните мрежи снимка, в която регистрационния номер се вижда, за да може собственикът да си го разпознае и да потърси помощ от полицейските органи за връщането му. 

И на трето място, разпространението на регистрационен номер би било допустимо при необходимост от изпълнение на задача от обществен интерес. Именно това е и най – често срещаното оправдание за разпространение на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи. Това законово основание не е абсолютно и също има своите особености. 

Обичайната причина, която човекът, разпространяващ конкретния регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи, посочва е, че неговият водач е паркирал неправилно (на забранена за паркиране зона; в зелени площи; на тротоар/пешеходна пътека или пък е заел повече място за паркиране от необходимото) или пък е извършил нарушение на Закона за движението по пътищата

Тези причини, обаче, не са достатъчно легитимни, за да се приеме, че при разпространението на този регистрационен номер на автомобил, е изпълнена задача от обществен интерес, напр. за „назидание“ на (уж) виновния водач. При наличие на неправилно паркиране и/или друго закононарушение, правилният път за гражданска реакция е подаване на сигнал до „Пътна полиция“ (КАТ). 

Освен това, във всички случаи следва да се търси баланс между обществения интерес, напр. съответната общност да бъде информирана за извършването на закононарушение от конкретен водач, и интереса на собственика на автомобила, чийто регистрационен номер е разпространен. Наличието на такъв баланс следва да се преценява за всеки конкретен случай, но задължително условие изобщо за започването на такава преценка е водачът на автомобила, чийто регистрационен номер е разпространен да е извършил закононарушение, установено по надлежния ред. В случаите на нарушение на правилата за движение по пътищата, този ред е чрез влязло в сила Наказателно постановление или електронен фиш. 

Във всички случаи, извън изброените по – горе, разпространението на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи ще представлява нарушение на закона.

Защита срещу незаконосъобразно разпространение на регистрационен номер на автомобил

Комисията за защита на личните данни е компетентният държавен орган, който може да се произнесе по въпроса дали конкретното разпространение на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи представлява нарушение на закона. Сезирането на Комисията става чрез подаване на жалба. 

Важно е да се отбележи, че това трябва да се случи в срок от шест месеца от узнаване на нарушението, но не по – късно от две години от извършването му.  

В заключение

Незаконосъобразното разпространение на регистрационен номер на автомобил в социалните мрежи е често срещана практика, която, обаче, може да доведе до сериозни последици за пострадалия собственик. 

В тези случаи и когато Комисията за защита на личните данни установи, че е налице закононарушение, собственикът може да търси обезщетение за претърпени неимуществени вреди от лицето, което е осъществило разпространението. 

ВАЖНО!!! Когато разпространението е извършено в различни групи или профили в социалните мрежи, за доказване самоличността на автора на публикацията, е необходимо пострадалият собственик да разполага най – малко с екранна снимка на тази публикация/профил, от която да е видно името на разпространяващия. 

_____________________________________________________

Още интересни теми, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Договорно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя правна помощ по казуси, свързани с незаконосъобразна обработка на лични данни и осъществява процесуално представителство пред Комисията за защита на личните данни и съдилищата на територията на страната. 

За контакт:
работно време: понеделник – петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

No Comments

Leave a Comment