Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Свободата на придвижване и неплатените глоби

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Медии  > Свободата на придвижване и неплатените глоби

Свободата на придвижване и неплатените глоби

Свободата на придвижване

В предаването „Студио Хъ“ водещият Тошко Йорданов и адв. Силвия Петкова обсъждат законосъобразността на отнемането на книжки, заради неплатени глоби, както и засяга ли това действие свободата на придвижване. 
Вижте във видеото. 

Ограничава ли се свободата на придвижване чрез отнемане на книжка за неплатена глоба?

Според адв. Силвия Петкова, в случаите, в които книжката се отнема, заради неплатени глоби към Министерството на вътрешните работи, свободата на придвижване е обект на сериозно фактическо ограничение, когато това се прави на граничните  – контролно пропускателни пунктове. 

Тя посочва, че упражняването на свободата на придвижване не подлежи на ограничения, освен тези, които са предвидени в закон и необходими в едно демократично общество в интерес на националната или обществената сигурност, за поддържане на обществения ред, за предотвратяване на престъпления и за защита на здравето и морала или правата и свободите на другите.

Адвокат Петкова, обаче, обръща внимание и на факта, че дори и дадена забрана да е предвидена в закон, това не я прави задължително законосъобразна. Това се получава в случаите, в които тази забрана противоречи на международен акт, като напр. Европейската конвенция за защита правата на човека

________________________________________________________

Още интересни участия, интервюта и коментари на адв. Силвия Петкова, можете да намерите в секция „Медии“

No Comments

Leave a Comment