Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Силвия Петкова 1

Сфери на дейност

> правно консултиране и защита по наказателни дела по обвинение за извършено престъпление

> защита при полицейско и прокурорско задържане, и задържане под стража

> защита на пострадали от престъпления

> представителство и защита при наложени административни наказания

> обжалване на наказателни постановления, издадени от полицейски органи

> правно консултиране относно нарушения на основни човешки права и свободи

> представителство и защита пред Европейския съд по правата на човека

Контакти:

email: sylvia@petkovalegal.com   

тел: +359 885 47 77 57

Силвия Петкова

Основател и адвокат

Силвия Петкова е магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като едновременно със следването си, през 2010 г., специализира английско право и право на Европейския съюз по съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университетът в Кеймбридж и Британския правен център.

От 2023 г. е член на Европейската асоциация на наказателните адвокати.

През 2015 г. завършва следдипломна квалификация по нормотворчество и оценка на въздействието на политики и нормативни актове в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

През 2016 г. участва като лектор на обучителни семинари за държавни служители в дисциплините „Оценка на въздействието на проекти на нормативни актове“, „Регулаторна политика и регулаторна реформа“ и „Социална оценка на въздействието“.

Силвия Петкова е адвокат по наказателно право и права на човека от Софийска адвокатска колегия. Автор е над 250 научни и практически публикации в български и чуждестранни правни издания.
Специализира в областта на защитата на лица, зависими от психоактивни вещества /алкохол, наркотици/ и хазарт по повдигнати обвинения за извършени тежки престъпления. 

Инициатор е и участник в множество обществени дискусии, свързани с проблемите на законодателството в областта на наказателното право и правата на човека.

Провежда успешно множество дела, свързани със защита от институционален произвол. 

Силвия Петкова специализира в областта на международното наказателно право, като взима участие в курсовете, организирани от Съвета на Европа, сред които:

> Право на свобода и сигурност;
> Алтернативни мерки на задържането;
> Право на зачитане на личния и семеен живот;
> Борба с расизма, хомофобията и ксенофобията;
> Права на човека в областта на биомедицината („Биоетика“)
> Свобода на изразяването и на събранията
> Защита на лични данни и поверителност
> Забрана за изтезанията
> Мотивиране на решения по наказателни дела
> Насилие над жени и домашно насилие и др.

Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, а експертите на кантората предоставят квалифицирана правна помощ на територията на цялата страна. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага със специалисти, практикуващи във всички сфери на правото:
> наказателно право и права на човека;
> административно наказване;
> международно наказателно право;
> имотно право;
> семейно право;
> наследствено право;
> търговско и корпоративно право;
> защита на потребителите;
> защита на конкуренцията; 
> трудово право;
> защита срещу ЧСИ и принудително изпълнение;
> абонаментно правно обслужване.