Силвия Петкова 1

Сфери на дейност

> правно консултиране и защита по наказателни дела по обвинение за извършено престъпление

> защита при полицейско и прокурорско задържане, и задържане под стража

> защита на пострадали от престъпления

> представителство и защита при наложени административни наказания

> обжалване на наказателни постановления, издадени от полицейски органи

> правно консултиране относно нарушения на основни човешки права и свободи

> представителство и защита пред Европейския съд по правата на човека

Контакти:

email: sylvia@petkovalegal.com   

тел: +359 885 47 77 57

Силвия Петкова

Основател и адвокат

Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Специализант по английско право и право на Европейския съюз по съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университетът в Кеймбридж и Британския правен център
Специализант по нормотворчество и оценка на въздействието на политики и нормативни актове в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Автор на над 150 научни и практически публикации в български и чуждестранни правни издания
Учредител и председател на Фондация „Мониторинг на политики и нормотворчество“
Партньор на Сдружение „Маргиналия“ и Фондация „Ресурсен център „Билитис“
Лектор на обучителни семинари за държавни служители в дисциплините „Оценка на въздействието на проекти на нормативни актове“, „Регулаторна политика и регулаторна реформа“ и „Социална оценка на въздействието“
Инициатор и участник в множество обществени дискусии, свързани с проблемите на законодателството в областта на наказателното право и правата на човека
Множество успешно проведени дела, свързани със защита от институционален произвол;
Множество специализации в областта на защитата правата на човека на Съвета на Европа, сред които:
> Право на свобода и сигурност;
> Алтернативни мерки на задържането;
> Право на зачитане на личния и семеен живот;
> Борба с расизма, хомофобията и ксенофобията;
> Права на човека в областта на биомедицината („Биоетика“)
> Свобода на изразяването и на събранията
> Защита на лични данни и поверителност
> Забрана за изтезанията
> Мотивиране на решения по наказателни дела
> Насилие над жени и домашно насилие