Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Служебно дерегистриране на автомобил. Спечелено дело за глоба

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Новини  > Служебно дерегистриране на автомобил. Спечелено дело за глоба

Служебно дерегистриране на автомобил. Спечелено дело за глоба

служебно дерегистриране на автомобил

Със съдействието на кантората беше отменено наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство на водач, управлявал след служебна дерегистрация на автомобил, поради липса на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Глоба за шофиране след служебно дерегистриране на автомобил – казусът

Александър* рядко управлява личния си автомобил, поради което изцяло забравил да поднови застраховката си „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Няколко месеца след изтичане на застраховката, на Александър се наложило да пътува извън града, когато бил спрян от полицейски служители, които го уведомили, че извършва нарушение, тъй като управляваният от него автомобил не бил регистриран по надлежния ред.

Водачът бил изключително изненадан, тъй като регистрационните му номера били на мястото си, свидетелството му за регистрация на автомобила – също, т.е. за него било непонятно как е възможно изрядният според неговите възприятия автомобил да не е регистриран по надлежния ред.

Когато поискал обяснение за ситуацията, проверяващите го полицейски служители го уведомили, че е имал задължение да поднови сключената за автомобила застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което той не изпълнил в срок, съответно регистрацията е отнета, а той шофира след служебно дерегистриране на автомобил. Бил му съставен акт за установяване на административно нарушение. Месец по – късно Александър получил и наказателно постановление, с което му били наложени наказания „глоба“ в размер на 200 лв., както и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 6 месеца.

В рамките на законоустановения срок, Александър се свърза с Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“, с чието съдействие пристъпи към обжалване на наложените наказания.

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени.

Глоба за шофиране след служебно дерегистриране на автомобил – общи правила и аргументи на съда

Служебното отнемане на регистрацията на автомобил е възможно в няколко случаи, като най – често срещаният е при несключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Когато автомобил бъде управляван при тези обстоятелства, налице са две нарушения – шофиране без гражданска отговорност и управление след служебно дерегистиране на автомобил. В първия случай се налага глоба в размер на 250 лв. и се отнема свидетелството за управление на моторно превозно средство до представяне на валидно сключена застраховка. Във втория случай законът предвижда наказание глоба от 200 до 500 лв. и лишаване на водача от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца.

Съгласно закона, обаче, за да бъде едно деяние административно нарушение, то трябва да е извършено виновно.
При умишлените деяния нарушителят трябва да е съзнавал общественоопасния характер на извършеното от него, да е предвиждал неговите общественоопасни последици и да е искал или допускал настъпването на тези последици. Непредпазливите деяния се наказват само в предвидените от закона случаи.

Когато, обаче, едно лице нито е могло, нито е било длъжно да предвиди общественоопасните последици на едно деяние, поначало представляващо административно нарушение, то не действа виновно, т.е. не е налице административно нарушение и лицето не подлежи на наказание, а ако такова е наложено – то подлежи на отмяна.

Аргументи на съда за отмяна на наложеното наказание за шофиране след служебно дерегистриране на автомобил 

Съображенията на съда, с които отменя наказателното постановление за налагане на наказания по повод шофиране след служебно дерегистриране са колкото кратки, толкова и съдържателни.

На първо място, решаващият съд открива нарушение на процедурата по установяване на административното нарушение, тъй като в изготвения акт липсва подпис на свидетел както на нарушението, така и на съставянето на акта.

На второ място, констатирано е нарушение и на материалния закон, тъй като за да може да бъде реализирана административнонаказателната отговорност на лицето, което шофира след служебно дерегистриране на автомобил, необходимо е то да е било уведомено за тази дерегистрация.

В случая на Александър не бяха представени доказателства за такова уведомяване. Съдът приема, че към момента на проверката той би могъл единствено да е наясно с обстоятелството, че няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“, но и че автомобилът му е бил дерегистриран, поради което и не е извършил нарушение.

_______________________________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените дела, можете да откриете в секция „Новини“.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. 0885 47 77 57
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment